Kadencja 2020-2023

Kadencja 2020-2023

Ogłoszenie o terminie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na ławników.

OGŁOSZENIE   W związku z faktem, że ustawowo przyjęty termin 30 czerwca 2019 r. zgłaszania kandydatów na ławników, wypada w niedzielę informujemy, że kandydatów można zgłaszać do dnia 1 lipca 2019 r. w [...]

Ogłoszenie oraz druki dotyczące naboru kandydatów na ławników na kadencję 2020-2023

OGŁOSZENIE   Informuję, że 31 grudnia 2019 r. kończy się kadencja ławników sądów powszechnych 2016-2019. W związku tym Prezes Sądu Okręgowego w Bydgoszczy  zwrócił się do Rady Miejskiej w Świeciu z prośbą [...]

metryczka