2019

2019 | 2014 | 2009

2019

Prezentacja (Szkolenie członków obwodowych komisji wyborczych).

Prezentacja PE OKW-cz-II.2(4) Prezentacja PE OKW - przykłady znaku X(1) Prezentacja PE OKW-cz-I(1) [...]

Postanowienie nr 34/2019 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Postanowienie 37/2019 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sprostowania omyłek pisarskich w postanowieniu nr 34/2019 r. Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I z dnia 6 maja 2019 r. Postanowienie 38/2019 Komisarza [...]

Informacja PKW nr ZPOW-501-19/19 o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. (po aktualizacji)

załącznik - Komunikat PKW z dnia 15 kwietnia 2019 r. o komitetach wyborczych utworzonych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. [...]

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

załącznik nr 1- zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa załącznik nr 2 - wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa [...]

metryczka