Zadania własne.

Zadania własne Gminy Świecie dotyczą zasadniczo czterech kategorii spraw, które związane są z infrastrukturą techniczną (drogi, wodociągi, itp.), infrastrukturą społeczną (szkolnictwo, ochrona zdrowia,), porządkiem i bezpieczeństwem publicznym oraz ładem przestrzennym i ekologicznym. Zadania te realizowane są poprzez działalność organów samorządu oraz prowadzenie jednostek organizacyjnych i spółek prawa handlowego.

Zadania własne wykonywane są na podstawie ustawy o samorządzie gminnym oraz innych ustaw szczególnych i dzielą się na zadania obowiązkowe i nieobowiązkowe. Do kategorii zadań obowiązkowych zalicza się te zadania, które mają szczególną wagę społeczną i od realizacji których nie można odstąpić ( np. udzielenie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom potrzebującym, w tym bezdomnym). Do realizacji tych zadań Gmina Świecie zawsze zabezpiecza środki finansowe.

metryczka


Wytworzył: Krystyna Radtke (30 czerwca 2003)
Opublikował: Krystyna Radtke (30 czerwca 2003, 09:02:52)

Ostatnia zmiana: Renata Fluder-Bielawska (administrator) (14 lutego 2011, 13:28:45)
Zmieniono: zmiany redakcyjne

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 8248