2015

2019 | 2015 | 2011 | 2007

2015

Głosowanie korespondencyjne w kraju.

Załącznik - druk Zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego [...]

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej Załączniki: Załącznik 1 - Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa -Sejm i Senat.doc   Załącznik 2 - Zgoda na przyjęcie aktu pełnomocnictwa - Sejm i Senat.doc , pdf  [...]

metryczka