Uzupełniające 2015

Uzupełniające 2015

Zgłaszanie list kandydatów na radnych (druki: list poparcia, zgody na kandydowanie, oświadcz. lustracyjnego...)

Druki: Nr 1 - zgłoszenie listy kandydatów na radnych Nr 2 - udzielenia poparcia liście kandydatów Nr 3 - oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie  Nr 4 - oświadczenie lustracyjne  Nr 5 - informacja [...]

I posiedzenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Świeciu

Porządek obrad Uchwały (powołanie przewodniczącego, z-cy oraz harmonogram i plan dyżurów MKW)   Protokół z obrad (lista obecności) [...]

Granice i liczba wybieranych radnych oraz siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej w Świeciu.

Obwieszczenie dot. informacji o okręgu wyborczym, jego granicach i numerze, liczbie wybieranych radnych oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Świeciu w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Świeciu [...]

Zgłaszanie kandydatów do Miejskiej Komisji Wyborczej

Komunikat Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy o sposobie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składu Miejskiej Komisji Wyborczej w Świeciu w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Świeciu zarządzonych na dzień 19 kwietnia [...]

Przyjmowanie zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych

Komunikat Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy o miejscu i czasie przyjmowania przez Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Świeciu zarządzonych na dzień 19 [...]

Kalendarz wyborczy

Zarządzenie nr 12/2015 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Świeciu [...]

Wygaśnięcie mandatu radnego.

Postanowienie nr 521/15 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego [...]

metryczka