2014

2014

Informacja o losowaniu kandydatów do obwodowych komisji wyborczych

Urząd Miejski w Świeciu informuje, że w dniu 21 października 2014 roku o godz. 12.00 w sali nr 32 Urzędu Miejskiego w Świeciu odbedzie sie losowanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych Gminy Świecie w wyborach do rad gmin, [...]

Informacja i druki w spr. zgłoszenia kandydata na burmistrza.

Informacja PKW o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na wójta, burmistrza ... Zgłoszenie kand. na burm. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego [...]

Uprawnienia do głosowania osób niepełnosprawnych.

1. Informacja o uprawnieniach osób niepełnosprawnych 2. Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, ... oraz wójtów ... 3. Zgłoszenie zamiaru głosowania [...]

Informacja PKW o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych (druki: list poparcia, zgody na kandydowanie, oświadcz. lustracyjnego...)

Informacja Druki: Załącznik nr 1 - zgłoszenie listy kandydatów na radnych Załącznik nr 2 - udzielenia poparcia liście kandydatów Załącznik nr 3 - oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie Załącznik nr 4 - oświadczenie [...]

metryczka