2010

2010

Ogłoszenie

Spis wyborców Gminy Świecie będzie udostępniony do wglądu w Biurze Ewidencji Ludności Urzędu Miejskiego w Świeciu (Duży Rynek 1) od 07.06.2010 r. do 11.06.2010 r. w godzinach pracy Urzędu. [...]

metryczka