2013

2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013

2013

Wszystkie oświadczenia majątkowe za rok 2012

W oświadczeniach majątkowych na podstawie art. 24i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym dokonano wyłączeń informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejscu położenia nieruchomości. Burmistrz [...]

metryczka