Kontrole wewnętrzne

Kontrole wewnętrzne

Plan kontroli na 2012 r.

Plan kontroli [...]

Kontrola Ośrodka Oświaty i Wychowania w Świeciu

w zakresie wykorzystania środków budżetowych przy inwestycjach w gimnazjach w roku 2010 [...]

Kontrola Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie wykorzystania środków budżetu Gminy na realizację inwestycji utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy

dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Świeciu i finansowania bieżącej działalności placówki. [...]

metryczka