do 2016 r. (włącznie)

do 2016 r. (włącznie)

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego między ulicami Laskowicką i Chmielniki w Mieście Świeciu w dniach od 12 października do 2 listopada 2012 r.

Załącznik Nr 1 – Plan zagospodarowania przestrzennego Załącznik Nr 2 – Prognoza oddziaływania na środowisko – tekst  Załącznik Nr 3 – Prognoza oddziaływania na środowisko – mapa Załącznik Nr 4 [...]

Obwieszczenie o zmianie zagospodarowania przestrzennego Czapelek.

BURMISTRZ ŚWIECIA                       [...]

Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego planu ...

BURMISTRZ ŚWIECIA                                              [...]

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego...

BURMISTRZ ŚWIECIA                                             [...]

Ogłoszenie...

BURMISTRZ [...]

Obwieszczenie - zmiana miejscowego planu zagospodarowania...

BURMISTRZ ŚWIECIA                                                 [...]

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZ [...]

Obwieszczenie BAGiGG

BURMISTRZ [...]

Obwieszenie BAGiGG

BURMISTRZ [...]

Obwieszczenie Burmistrza Świecia

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [...]

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA ŚWIECIA o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Świecie  projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 789 [...]

Obwieszczenie Burmistrza Świecia o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań I Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Świecie

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Świeciu uchwały nr 129/08 z dnia 27 marca 2008 [...]

Opracowanie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 88/19, 88/20, 88/21, 88/22, 88/24, 88/26, 511, 513 położonych we wsi Kozłowo, Gmina Świecie.

Obwieszczenie Burmistrza Świecia o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. [...]

Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Na podstawie art. 17 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Świeciu uchwały nr 185/08 z dnia 2 [...]

Zagospodarowanie przestrzenne

W celu określenia polityki przestrzennej Miasta i Gminy Świecie opracowano Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, które zostało przyjęte Uchwałą Nr 205/2000 r. Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 czerwca 2000 [...]

metryczka