do 2016 r. (włącznie)

do 2016 r. (włącznie)

Informacja Burmistrza o wykazach nieruchomości z dnia 31 maja 2012 r. przeznaczonych do dzierżawy.

BURMISTRZ   ŚWIECIA informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świeciu zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiące załączniki do Zarządzeń Burmistrza [...]

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy.

Burmistrz Świecia informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świeciu został wywieszony na okres 21 dni, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 411/12 Burmistrza [...]

Ogłoszenie Burmistrza o przetargu na dzierżawę gruntu pod usytuowanie 1 garażu blaszanego w Świeciu przy Al. Jana Pawła II

Burmistrz Świecia ogłasza przetarg ustny nieograniczony  na dzierżawę gruntu pod usytuowanie 1 garażu [...]

Informacja Burmistrza o wykazach nieruchomości z dnia 26 stycznia 2012r.

Burmistrz Świecia informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świeciu zostały wywieszone na okres 21 dni  wykazy nieruchomości przeznaczonych do: -  dzierżawy stanowiący załącznik do Zarządzenia [...]

Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy ...

BURMISTRZ  ŚWIECIA informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świeciu został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy stanowiący załączniki 1 do Zarządzenia Burmistrza [...]

Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży ...

Burmistrz Świecia informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świeciu został wywieszony na okres 21 dni  wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiący załącznik Nr 1 do Zarządzenia  Nr 353/11 [...]

Ogłoszenie Burmistrza o przetargu na oddanie w dzierżawę działki nr 2274/1 położonej w Świeciu przy ul. Zamkowej.

BURMISTRZ   ŚWIECIA  o g ł a s z a przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę działki nr 2274/1 położonej w Świeciu przy ul. Zamkowej  z przeznaczeniem pod uprawy [...]

Ogłoszenie Burmistrza o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 313/11…)

Burmistrz Świecia informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świeciu został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiący załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 313/11 Burmistrza [...]

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy ...

BURMISTRZ  ŚWIECIA   informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świeciu zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiące załączniki Nr 1 [...]

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej działki nr 161/137 i 115/4, położonej w Świeciu.

Ogłoszenieo rozstrzygnięciu przetargu  Burmistrz Świecia informuje, że rozstrzygnięty został przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony dnia 20.10.2011 r. o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świeciu.Przedmiotem przetargu [...]

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Świeciu przy ul. Sądowej.

Ogłoszenieo rozstrzygnięciu przetargu Burmistrz Świecia informuje, że rozstrzygnięty został przetarg pisemny ograniczony, przeprowadzony dnia 20.10.2011 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świeciu.Przedmiotem przetargu była [...]

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu na grunt

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu     Burmistrz Świecia informuje, że rozstrzygnięty został przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony dnia 16.09.2011 r. o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miejskiego w [...]

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu ENEA

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu       Burmistrz Świecia informuje, że rozstrzygnięty został przetarg pisemny ograniczony, przeprowadzony dnia 16.09.2011 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w [...]

Informacja o ...

Burmistrz Świecia   informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świeciu został wywieszony na okres 21 dni   wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiący załącznik Nr 1 do [...]

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej działki nr 161/137 i 115/4 położonej w Świeciu

BURMISTRZ  ŚWIECIA ogłasza  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej działki nr 161/137 i 115/4  położonej w Świeciu. Położenie działki - Świecie ul.Ks.St.Krausego [...]

Przetarg pisemny ograniczony dla właścicieli nakładów budowlanych na sprzedaż działki nr 903/11 ...

BURMISTRZ  ŚWIECIA OGŁASZA PRZETARG pisemny ograniczony dla właścicieli nakładów budowlanych na sprzedaż działki nr 903/11  położonej w Świeciu przy ul. Sądowej. Położenie działki - Świecie ul. [...]

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki wraz z budynkiem byłej parowozowni, położonej w Świeciu.

Ogłoszenieo rozstrzygnięciu przetargu Burmistrz Świecia informuje, że rozstrzygnięty został przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony dnia 5.09.2011 r. o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świeciu.Przedmiotem przetargu była [...]

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Świeciu przy ul. Kolejowej.

Ogłoszenieo rozstrzygnięciu przetargu Burmistrz Świecia informuje, że rozstrzygnięty został przetarg ustny ograniczony dla właścicieli sąsiednich działek przeprowadzony dnia  5.09.2011r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w [...]

Przetarg ustny nieograniczony ...

BURMISTRZ  ŚWIECIA ogłasza  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 648/84  położonej w Świeciu. Położenie działki - Świecie ul.Kościuszki Numer Działki -   [...]

Przetarg pisemny ograniczony

BURMISTRZ  ŚWIECIA OGŁASZA PRZETARG pisemny ograniczony dla właścicieli nakładów budowlanych na sprzedaż działki nr 726/83  położonej w Świeciu przy ul. Agrestowej. Położenie działki - Świecie [...]

Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

  Burmistrz Świecia   informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świeciu został wywieszony na okres 21 dni   wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiący załącznik [...]

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu

  Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu       Burmistrz Świecia informuje, że rozstrzygnięty został przetarg ustny przeprowadzony dnia 18.07.2011 r. o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miejskiego w [...]

Ogłoszenie o wyniku

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu       Burmistrz Świecia informuje, że rozstrzygnięty został przetarg ustny przeprowadzony dnia 18.07.2011 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w [...]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży...

Burmistrz Świecia   informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świeciu został wywieszony na okres 21 dni   wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiący załącznik Nr 1 do [...]

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 88/13

BURMISTRZ  ŚWIECIA ogłasza  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 88/13  położonej w Świeciu przy ul. Kolejowej. Przetarg odbędzie się w dnia 5 września 2011 r.  o godzinie 1000 w Urzędzie [...]

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 1370/13

BURMISTRZ  ŚWIECIA ogłasza  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 1370/13  położonej w Świeciu wraz z nakładami budowlanymi. Położenie działki - Świecie ul.Wojska PolskiegoNumer [...]

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki położonej w Grucznie

BURMISTRZ  ŚWIECIA ogłasza  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 278/12  położonej w Grucznie wraz z nakładami budowlanymi. Przetarg odbędzie się w dnia18 lipca 2011 r.  o godzinie 1100 w [...]

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż...

                                         &nbs [...]

Wykaz nieruchomości do sprzedaży

Burmistrz Świecia   informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świeciu został wywieszony na okres 21 dni   wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiący załącznik Nr 1 do [...]

Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych ...

  Burmistrz Świecia   informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świeciu zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy  nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiące [...]

Ogłoszenie o wyniku przetargu

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu         Burmistrz Świecia informuje, że rozstrzygnięty został przetarg ustny przeprowadzony dnia 9.05.2011 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w [...]

Przetarg ustny nieograniczony na oddanie w najem

BURMISTRZ   ŚWIECIA o g ł a s z a   przetarg ustny nieograniczony na oddanie w najem  pomieszczenia garażowego znajdujących się w budynku położonym w Świeciu przy ul. Wojska [...]

Przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę

  BURMISTRZ   ŚWIECIA o g ł a s z a   przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę części działki nr 278/8 położonej w Grucznie z przeznaczeniem pod uprawy [...]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Burmistrz Świecia   informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świeciu został wywieszony na okres 21 dni   wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiący załącznik Nr 1 do [...]

Ogłoszenie - przetarg

BURMISTRZ  ŚWIECIA ogłasza  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 22/1 , położonej w Dzikach wraz z nakładami budowlanymi. Położenie działki - Dziki       [...]

Ogłoszenie o ...

Burmistrz Świecia   informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świeciu został wywieszony na okres 21 dni   wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiący załącznik Nr 1 do [...]

Ogoszenie o wykazie

  Burmistrz Świecia   informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świeciu został wywieszony na okres 21 dni   wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiący załącznik [...]

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu ustnego...

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu            Burmistrz Świecia informuje, że rozstrzygnięty został przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntu pod uprawy rolne przeprowadzony [...]

Ogłoszenie o wykazie nieruchomości do dzierżawy

BURMISTRZ  ŚWIECIA   informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świeciu został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy stanowiący załącznik Nr 1 do Zarządzenia [...]

Ogłoszenie o wykazie nieruchomości...

BURMISTRZ  ŚWIECIA   informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świeciu został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy stanowiący załącznik Nr 1 do Zarządzenia [...]

Ogłoszenie o przetargu na ...

  BURMISTRZ   ŚWIECIA o g ł a s z a   przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntu położonego w Świeciu – obręb Przechowo na ustawienie reklamy       Położenie: [...]

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę gruntu

BURMISTRZ   ŚWIECIA o g ł a s z a   przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntów położonych w Świeciu  na Starym Mieście z przeznaczeniem pod uprawy rolne   pobierzPrzetarg odbędzie [...]

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu...

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu     Burmistrz Świecia informuje, że w dniu 21 stycznia 2011 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świeciu przy ul. Wojska Polskiego 124 rozstrzygnięty został przetarg pisemny [...]

Ogłoszenie ...

Burmistrz Świecia   informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świeciu został wywieszony na okres 21 dni   wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiący załącznik Nr 1 do [...]

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu ustnego ...

Ogłoszenie  o rozstrzygnięciu przetargu         Burmistrz Świecia informuje, że rozstrzygnięty został przetarg ustny przeprowadzony dnia 10.01.2011 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w [...]

Ogłoszenie o wykazie...

Burmistrz Świecia   informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świeciu został wywieszony na okres 21 dni   wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiący załącznik Nr 1 do [...]

Przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę działki ...

BURMISTRZ   ŚWIECIA o g ł a s z a   przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę działki nr 12/6 położonej w Sulnowie z przeznaczeniem pod uprawy rolne       Położenie: [...]

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu na ...

Ogłoszenie  o rozstrzygnięciu przetargu   Burmistrz Świecia informuje, że rozstrzygnięty został przetarg ustny ograniczony dla osób niepełnosprawnych na dzierżawę gruntu pod usytuowanie 1 garażu blaszanego [...]

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na oddanie w użyczenie ...

BURMISTRZ   ŚWIECIA o g ł a s z a   przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w użyczenie Ośrodka Wypoczynkowego położonego nad jeziorem Deczno w Sulnówku na działkach nr17/2, nr 17/3, nr 18/2część, nr 18/4, nr [...]

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki

BURMISTRZ  ŚWIECIA   ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 1279/12 , położonej w Świeciu przy ul. Polnej 19  wraz z nakładami budowlanymi.       Położenie działki [...]

Przetarg ustny ograniczony dla osób niepełnosprawnych

BURMISTRZ   ŚWIECIA o g ł a s z a   przetarg ustny ograniczony dla osób niepełnosprawnych na dzierżawę gruntu pod usytuowanie 1 garażu blaszanego     Położenie: [...]

Informacja ...

Burmistrz Świecia   informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świeciu zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy  nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy  stanowiące [...]

Ogłoszenie - przetarg ustny nieograniczony...

BURMISTRZ  ŚWIECIA   ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 18/6, położonej w Sulnowie.       Położenie działki – Sulnowo Numer działki - 18/6 KW – [...]

Ogłoszenie - wykaz nieruchomości

Burmistrz Świecia   informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świeciu zostały wywieszone na okres 21 dni  wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiące załączniki Nr 1 do [...]

Informacja

Burmistrz Świecia   informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świeciu został wywieszony na okres 21 dni   wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiący załącznik Nr 1 do [...]

Przetarg ustny nieograniczony

BURMISTRZ  ŚWIECIA   ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek nr 1368/22 i 1368/24, położonych w Świeciu przy ul. Parkowej, zabudowanych garażem blaszanym nie będącym przedmiotem przetargu. Położenie [...]

Przetarg ustny

BURMISTRZ  ŚWIECIA  ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek nr 135/1 i 124/11, położonych w Sulnowie.  Położenie działki - SulnowoNumer  działki - 135/1; 124/11KW - 17374/7Obszar w m2 - 412; [...]

Ogłoszenie Burmistrza Świecia

Burmistrz Świecia  informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świeciu został wywieszony na okres 21 dni     wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży stanowiący załączniki Nr 1  do [...]

Ogłoszenie Burmistrza do Zarządzeń z 8 lipca 2010 r.

Burmistrz Świecia informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świeciu zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiące załączniki Nr 1 do Zarządzeń Burmistrza [...]

Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 278/12, położonej w Grucznie.

   BURMISTRZ  ŚWIECIA ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 278/12 , położonej w Grucznie wraz z nakładami budowlanymi. Położenie działki Gruczno Numer [...]

Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

  Burmistrz Świecia   informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świeciu został wywieszony na okres 21 dni     wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży stanowiący [...]

Ogłoszenie o przetargu lokalu w Świeciu przy ul. Kościuszki

URZĄD MIEJSKI W ŚWIECIU OGŁASZA PISEMNY PRZETARG OGRANICZONY  NA ODDANIE W NAJEM LOKALU MIESZKALNEGO NR 3  POŁOŻONEGO W BUDYNKU NR 1 PRZY UL. KOŚCIUSZKI W ŚWIECIU STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ GMINY ŚWIECIE [...]

Ogłoszenie Burmistrza do Zarządzenia z 10 czerwca 2010 r.

Burmistrz Świecia informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świeciu został wywieszony na okres 21 dni wykaz  nieruchomości przeznaczonej  do sprzedaży stanowiący załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1390/10 [...]

Ogłoszenie Burmistrza do Zarządzeń z 10 czerwca 2010 r.

Burmistrz Świecia informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świeciu został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży stanowiący załączniki Nr 1 do Zarządzenia Nr 1392/10 Burmistrza [...]

Ogłoszenie Burmistrza do Zarządzeń z 10 maja 2010 r.

Burmistrz Świecia informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świeciu zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiące załączniki Nr 1 do Zarządzeń Burmistrza Świecia [...]

Ogłoszenie Burmistrza o przetargu na dzierżawę gruntu w Wielkim Konopacie.

Burmistrz Świecia ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntu położonego w Wielkim Konopacie przeznaczonego pod uprawy rolne. Położenie: [...]

Ogłoszenie Burmistrza o przetargu na najem 2 pawilonów handlowych w Świeciu przy ul. Parkowej.

Burmistrz Świecia ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem 2 pawilonów handlowych położonych w Świeciu przy ul. Parkowej przeznaczonych  pod działalność usługowo-handlową. Położenie: [...]

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu na sprzedaż działki nr 325/5.

Burmistrz Świecia informuje, że rozstrzygnięty został przetarg pisemny nieograniczony przeprowadzony dnia 15.04.2010 r. o godz. 12.00.Przedmiotem przetargu była sprzedaż działki nr 325/5 o pow. 93 m2 , położonej w Świeciu, Kw 38010.Liczba [...]

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu na sprzedaż działki nr 325/6.

Burmistrz Świecia informuje, że rozstrzygnięty został przetarg pisemny nieograniczony przeprowadzony dnia 15.04.2010 r. o godz. 11.00.Przedmiotem przetargu była sprzedaż działki nr 325/6 o pow. 159 m2 , położonej w Świeciu, Kw 38010.Liczba [...]

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu

Burmistrz Świecia informuje, że rozstrzygnięty został przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony dnia 15.04.2010 r. o godz. 10.00.Przedmiotem przetargu była sprzedaż nieruchomości położonych w Kozłowie, stanowiących  działki nr [...]

Ogłoszenie Burmistrza do Zarządzeń z 8 kwietnia 2010 r.

Burmistrz Świecia informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świeciu zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiące załączniki Nr 1 do Zarządzeń Burmistrza Świecia [...]

Ogłoszenie Burmistrza o przetargu na sprzedaż działki w Grucznie.

Burmistrz Świecia ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 278/12, położonej w Grucznie wraz z nakładami budowlanymi.    [...]

Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży ...

Burmistrz Świecia informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świeciu został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiący załącznik Nr 1, 2 i 3 do Zarządzenia Nr [...]

Ogłoszenie o wykazie Gruczno

Burmistrz Świecia  informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świeciu został wywieszony na okres 21 dni     wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży stanowiący załącznik  Nr 1 [...]

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki położonej w Sulnowie

BURMISTRZ  ŚWIECIA  ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 18/6, położonej w Sulnowie.  położenie działki - Sulnowonumer działki - 18/6KW - 8886obszar w m2 - 3.000cena wywoławcza gruntu [...]

Ogłoszenie Burmistrza do Zarządzenia Nr 1275/10

Burmistrz Świecia informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świeciu został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy stanowiący załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr [...]

Ogłoszenie Burmistrza do Zarządzeń Nr 1176/09, 1237/09, 1242/09 i 1235/09.

Burmistrz Świecia informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świeciu zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy  nieruchomości przeznaczonych  do sprzedaży stanowiące:załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr [...]

Ogłoszenie Burmistrza do Zarządzenia Nr 1250/10

Burmistrz Świecia informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świeciu został wywieszony na okres 21 dni     -         wykaz nieruchomości przeznaczonej do [...]

Informacja Burmistrza dot. wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Burmistrz Świecia informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świeciu został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy stanowiący załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr [...]

Ogłoszenie Burmistrza do Zarządzeń Nr 1219/09, 1220/09, 1224/09 i 1225/09.

Burmistrz Świecia informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świeciu zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiące załączniki Nr 1 do Zarządzeń Burmistrza [...]

Ogłoszenie II przetargu na dzierżawę gruntu w Sulnówku przy ul. Chmielniki przeznaczonego pod uprawy rolne.

Burmistrz Świecia ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntu  położonego w Sulnówku przy ul. Chmielniki przeznaczonego pod uprawy [...]

Ogłoszenie przetargu na oddanie w najem pomieszczeń znajdujących się w budynku położonym w Świeciu przy ul. Wodnej 29.

Burmistrz Świecia ogłasza przetarg ustny nieograniczony na oddanie w najem  pomieszczeń znajdujących się na poddaszu budynku położonego w Świeciu przy ul. Wodnej [...]

Ogłoszenie przetargu na sprzedaż działki w Świeciu przy ul. Parkowej

Burmistrz Świecia ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż działki nr 1368/20 położonej w Świeciu przy ul. Parkowej. Działka przeznaczona jest w planie zagospodarowania przestrzennego jako teren produkcji nieuciążliwej, usług [...]

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki nr 87/4 w Świeciu.

BURMISTRZ  ŚWIECIA  ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 87/4, położonej w Świeciu. Położenie działki:                ul. [...]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Burmistrz Świecia informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świeciu został wywieszony na okres 21 dni  wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiący załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr [...]

Ogłoszenie o przetargu na oddanie w najem pomieszczeń znajdujących się na poddaszu budynku położonego w Świeciu przy ul. Wodnej 29

BURMISTRZ   ŚWIECIAo g ł a s z a przetarg ustny nieograniczony na oddanie w najem  pomieszczeń znajdujących się na poddaszu budynku położonego w Świeciu przy ul. Wodnej [...]

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę gruntu położonego w Sulnówku przy ul. Chmielniki przeznaczonego pod uprawy rolne

   BURMISTRZ   ŚWIECIAo g ł a s z a przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntu  położonego w Sulnówku przy ul. Chmielniki przeznaczonego pod uprawy [...]

Ogłoszenie Burmistrza do Zarządzenia Nr 1128/09 z dnia 7.08.2009 r.

Burmistrz Świecia  informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świeciu został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży stanowiący załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1128/09 [...]

Ogłoszenie z 22.07.2009 r.

Burmistrz Świecia informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świeciu został wywieszony na okres 21 dni     wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiący załącznik Nr 1 do [...]

Ogłoszenie Burmistrza do Zarządzenia Nr 852/08 z dnia 17.11.2008 r.

                                         &nbs [...]

Ogłoszenia Burmistrza do Zarządzeń Nr 1104/09, 1098/09 i 1105/09

Burmistrz Świecia informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świeciu zostały wywieszone na okres 21 dni: - wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiący załączniki Nr 1 do Zarządzenia Nr 1104/09 [...]

Ogłoszenia Burmistrza do Zarządzeń Nr 1048 i 1057/09

Burmistrz Świecia informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świeciu został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiący załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1048/09 Burmistrza [...]

Ogłoszenie o przetargu na oddanie w dzierżawę gruntu położonego w Świeciu przy ul. Wojska Polskiego 114.

Burmistrz Świecia ogłasza przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę gruntu położonego w Świeciu przy ul. Wojska Polskiego 114. [...]

Ogłoszenie Burmistrza do Zarządzenia Nr 1030/09

BURMISTRZ  ŚWIECIA informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świeciu został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy stanowiący załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza [...]

Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntu pod działalność handlową

BURMISTRZ ŚWIECIA ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntu pod działalność [...]

Przetarg ustny na dzierżawę terenu

BURMISTRZ ŚWIECIA ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntu pod usytuowanie 1 garażu [...]

Ogłoszenie Burmistrza do Zarządzenia Nr 998/09

 Burmistrz Świecia informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świeciu zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiące załączniki Nr 1 do Zarządzeń Burmistrza [...]

Ogłoszenie Burmistrza o wykazie

Burmistrz Świecia  informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świeciu został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiący załącznik Nr 1, 2 i 3 do Zarządzenia Nr [...]

Informacja o wykazie nieruchomości do dzierżawy

BURMISTRZ   ŚWIECIA informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świeciu zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiące załączniki Nr 1 do Zarządzeń [...]

Informacja o wykazie

Burmistrz Świecia informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świeciu zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiące załączniki Nr 1  do Zarządzenia Nr 939/09 i [...]

przetarg pisemny ograniczony dla mieszkańców Gminy Świecie oczekujących na zawarcie umowy najmu na lokal mieszkalny z zasobów Gminy Świecie

Burmistrz Świecia   Ogłasza VII przetarg pisemny ograniczony dla mieszkańców Gminy Świecie oczekujących na zawarcie umowy najmu na lokal mieszkalny z zasobów Gminy Świecie na obowiązującej liście oraz dla najemców gminnych lokali [...]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy (28.01.2009)

 Burmistrz Świecia informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świeciu został wywieszony na okres 21 dni  wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiący załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr [...]

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 278/12 , położonej w Grucznie wraz z nakładami budowlanymi.

BURMISTRZ  ŚWIECIA  ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 278/12 , położonej w Grucznie wraz z nakładami budowlanymi.  Przetarg odbędzie się w dnia 5 marca 2009 r.  o godzinie 10.00 w Urzędzie [...]

Ogłoszenie o wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Burmistrz Świecia informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świeciu został wywieszony na okres 21 dni  wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiący załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 881/08 [...]

VI przetarg pisemny ograniczony na sprzedaż 1 lokalu mieszkalnego położonego w Świeciu przy ul. Gen. J. Hallera 19

     Burmistrz Świecia   Ogłasza VI przetarg pisemny ograniczony dla mieszkańców Gminy Świecie oczekujących na zawarcie umowy najmu na lokal mieszkalny z zasobów Gminy Świecie na obowiązującej liście oraz dla [...]

ogłoszenie o wykazie nieruchomości (31.10.2008)

Burmistrz Świecia informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świeciu został wywieszony na okres 21 dni     wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiący załącznik Nr 1 do [...]

Sprzedaż działki w Sulnowie

BURMISTRZ  ŚWIECIA   ogłasza przetarg ustny ograniczony dla właścicieli sąsiednich nieruchomości  na sprzedaż działki nr 122/7 położonej w Sulnowie, [...]

Sprzedaż działki przy ul. Kochanowskiego.

BURMISTRZ  ŚWIECIA  ogłasza przetarg ustny ograniczony dla właścicieli sąsiednich działek  na sprzedaż działki nr 341/34 położonej w Świeciu przy ul. Kochanowskiego. [...]

Wykazy nieruchomości do dzierżawy

BURMISTRZ   ŚWIECIA  informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świeciu zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiące załączniki Nr 1 do Zarządzeń [...]

Wykaz nieruchomości do dzierżawy

BURMISTRZ  ŚWIECIA informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świeciu został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy stanowiący załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza [...]

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 37/1 , położonej w Drozdowie wraz z nakładami budowlanymi

Przetarg odbędzie się w dniu 13 października 2008 r.  o godzinie 1000 w Urzędzie Miejskim w Świeciu – sala nr 20. Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest wpłacenie wadium na konto Urzędu Miejskiego nr 19116022020000000060897935 [...]

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 55/6 z ½ częścią budynku mieszkalnego położonego w Drozdowie

Przetarg odbędzie się w dniu 13 października 2008 r.  o godzinie 10 30 w Urzędzie Miejskim w Świeciu – sala nr 20. Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest wpłacenie wadium  w kwocie 1.370,00 zł na konto Urzędu Miejskiego nr [...]

Przetarg ustny ograniczony dla sąsiednich działek na sprzedaż działki nr 60/8 położonej w Czaplach

Przetarg odbędzie się w dniu 15 października 2008 r.  o godzinie 10.00 w Urzędzie Miejskim w Świeciu – sala nr 20. Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest wpłacenie wadium na konto Urzędu Miejskiego nr 19116022020000000060897935 [...]

Ogłoszenie o wykazie nieruchomości (22.07.2008)

BURMISTRZ  ŚWIECIA informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świeciu został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy stanowiący załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza [...]

przetarg ustny ograniczony dla właścicieli działek bezpośrednio przylegających do działki nr 2839/2 położonej w Świeciu przy ul. Moniuszki

BURMISTRZ   ŚWIECIA   ogłasza przetarg ustny ograniczony dla właścicieli działek bezpośrednio przylegających do działki nr 2839/2 położonej w Świeciu przy ul. Moniuszki na dzierżawę działki nr 2839/2 z przeznaczeniem [...]

Informacja o wywieszonych wykazach nieruchomości

Burmistrz Świecia informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świeciu został wywieszony na okres 21 dni     wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży stanowiący załączniki Nr 1 i Nr 2 do [...]

Przetarg pisemny ograniczony na sprzedaż 6 lokali mieszkalnych położonych w Świeciu przy ul. Gen. J.Hallera 19

     Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza     Świecia Nr 759/08 z dnia 09.07.2008r. Burmistrz Świecia   Ogłasza V przetarg pisemny ograniczony dla mieszkańców Gminy Świecie oczekujących na [...]

Przetarg na sprzedaż działki położonej w Sulnowie

BURMISTRZ  ŚWIECIA ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 18/4, położonej w Sulnowie.  Przetarg odbędzie się w dniu 7 lipca 2008 r.  o godzinie 10.00 w Urzędzie Miejskim w Świeciu – sala nr 20. [...]

Przetarg na rozbiórkę budynku - Drozdowo

 BURMISTRZ  ŚWIECIA  0głasza przetarg pisemny nieograniczony na rozbiórkę budynku gospodarczego  położonego na działce nr 55/7 i 54/9 położonej w Drozdowie - Gmina Świecie.Wygrywający przetarg nabędzie [...]

Informacja o wykazie (06.06.08)

 Burmistrz Świecia informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świeciu został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży stanowiący załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 700/08 [...]

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - 8 maja 2008

BURMISTRZ   ŚWIECIA  informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świeciu zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiące załączniki Nr 1 do Zarządzeń [...]

II przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż działki nr 222/10 położonej w Świeciu przy ul. Sportowej

BURMISTRZ    ŚWIECIA ogłasza II przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż  działki nr 222/10 położonej w Świeciu przy ul. Sportowej. Działka zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania [...]

Wykaz nieruchomości z dnia 29 kwietnia

 Burmistrz Świecia informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świeciu został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiący załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 668/08 [...]

IV przetarg pisemny ograniczony na sprzedaż 8 lokali mieszkalnych położonych w Świeciu przy ul. Hallera 19

Burmistrz Świecia   Ogłasza IV przetarg pisemny ograniczony dla mieszkańców Gminy Świecie oczekujących na zawarcie umowy najmu na lokal mieszkalny z zasobów Gminy Świecie na obowiązującej liście oraz dla najemców gminnych lokali [...]

Ogłoszenie o wykazach nieruchomości wywieszonych 31 marca

Burmistrz Świecia  informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świeciu został wywieszony na okres 21 dni     wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiące załączniki Nr 1 do [...]

Ogłoszenie o wykazach nieruchomości

BURMISTRZ   ŚWIECIA  informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świeciu zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiące załączniki Nr 1 do Zarządzeń [...]

przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w dzierżawę obiektu „Campingu” położonego w Świeciu przy ul. Zamkowej

BURMISTRZ   ŚWIECIAo g ł a s z a przetarg pisemny nieograniczony  na oddanie w dzierżawę obiektu „Campingu”  położonego w Świeciu przy ul. Zamkowej Położenie: ZamkowaNr [...]

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 91/11, położonej w Sulnówku.

     BURMISTRZ  ŚWIECIA  ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 91/11, położonej w Sulnówku.     Przetarg odbędzie się w dniu 31 marca 2008 r.  o godzinie 10.00 w [...]

BURMISTRZ ŚWIECIA o g ł a s z a przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców budynków nr 4, nr 4a, nr 4b i nr 4c położonych w Świeciu przy ul. Kościuszki na dzierżawę gruntu pod usytuowanie 1 garażu blaszanego

  BURMISTRZ   ŚWIECIA o g ł a s z a przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców budynków  nr 4, nr 4a, nr 4b i nr 4c położonych w Świeciu przy ul. Kościuszki na dzierżawę gruntu pod usytuowanie 1 garażu [...]

przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż działki nr 222/10 położonej w Świeciu przy ul. Sportowej

 BURMISTRZ ŚWIECIA ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż  działki nr 222/10 położonej w Świeciu przy ul. Sportowej. Działka zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy [...]

przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części działki nr 278/8 położonej w Grucznie przy ul. Buczka stanowiącej grunt rolny

BURMISTRZ   ŚWIECIAogłasza przetarg ustny nieograniczony  na dzierżawę  części działki nr 278/8 położonej  w Grucznie przy ul. Buczka  stanowiącej grunt rolny Położenie:    Gruczno ul. [...]

Ogłoszenie o wykazie nieruchomości

Burmistrz Świecia informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świeciu zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży stanowiące załączniki:- nr 1 do Zarządzenia Nr 547/08 [...]

Ogłoszenie o wykazie

Burmistrz Świecia informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świeciu został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży stanowiący załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 555/08 Burmistrza [...]

Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

BURMISTRZ  ŚWIECIA informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świeciu został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy stanowiący załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza [...]

Ogłoszenie

Burmistrz Świecia  informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świeciu został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży stanowiący załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 520/08 [...]

Burmistrz Świecia informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świeciu został wywieszony na okres 21 dni.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiący załącznik Nr 1 do Zarządzenia: Nr 502/07, Nr 504/07, Nr 506/07 i Nr 508/07 Burmistrza Świecia z dnia 14.12.2007 r dostępny jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego. [...]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy

BURMISTRZ  ŚWIECIA  informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świeciu zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości przeznaczonych: do sprzedaży stanowiący załącznik Nr 1 do Zarządzenia [...]

Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż działki nr 385/34 położonej w Świeciu przy ul. Tucholskiej

                                         &nbs [...]

Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż działki nr 385/35 położonej w Świeciu przy ul. Tucholskiej

                                         &nbs [...]

metryczka