2006-2008

2006-2008

Zarządzenie Nr 908/08

Zarządzenie Nr 908/08B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 31 grudnia 2008 r.  w sprawie nieodpłatnego przyjęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Bydgoszczy  działki nr 20/58 o pow. [...]

Zarządzenie Nr 907/08

Zarządzenie Nr 907/08 B u r m i s t r z a  Ś w i e c i a z dnia 31 grudnia 2008 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świecie na rok 2008 Plik do pobrania >>> [...]

Zarządzenie Nr 906/08

Zarządzenie Nr 906/08 Burmistrza Świecia z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Świecie na rok 2008. Plik do pobrania >>> [...]

Zarządzenie Nr 905/08

Zarządzenie Nr 905/08B u r m i s  t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie odmowy wykupu gruntu położonego w Kozłowie od Pani Urszuli [...]

Zarządzenie Nr 904/08

Zarządzenie Nr 904/08B u r m i s t r z a   Ś w i e c i az dnia 30 grudnia 2008 r.  w sprawie użyczenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Grucznie gruntu  położonego w Grucznie przy ul. [...]

Zarządzenie Nr 903/08

Zarządzenie Nr 903/08B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie przepisania umowy dzierżawy na grunt położony w Świeciu przy ul. Orzeszkowej przeznaczony pod drobne uprawy [...]

Zarządzenie Nr 902/08

Zarządzenie Nr 902/08B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 30 grudnia  2008 r.  w sprawie przepisania umowy dzierżawy gruntu pod garażem blaszanym położonym w Świeciu przy ul. Żwirki i [...]

Zarządzenie Nr 901/08

Zarządzenie Nr 901/08B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na grunt pod pawilonem handlowym położonym w Świeciu przy ul. Wojska [...]

Zarządzenie Nr 900/08

Zarządzenie Nr 900/08B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a  z dnia 30 grudnia 2008 r.  w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na grunt przeznaczony pod uprawy rolne  jako ogród przydomowy położony w Świeciu [...]

Zarządzenie Nr 899/08

Zarządzenie Nr 899/08B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia  30 grudnia 2008 r.  w sprawie przedłużenia umowy na dzierżawę gruntu rolnego położonego w [...]

Zarządzenie Nr 898/08

Zarządzenie Nr 898/08B u r m i s t r z a  Ś w i e c i az dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do sprzedaży działki Nr 148/2 położonej w Wielkim [...]

Zarządzenie Nr 897/08

Zarządzenie Nr 897/08B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 30 grudnia 2008 r.  w sprawie nie wyrażenia zgody na wprowadzenie zmian do umowy dzierżawy gruntu położonego w  Świeciu  przy ul. Wojska [...]

Zarządzenie Nr 896/08

Zarządzenie Nr 896/08B u r m i s t r z a  Ś w i e c i az dnia 30 grudnia  2008 r.  w sprawie nie wyrażenia zgody na sprzedaż  działki Nr 73/3 położonej w  Wielkim [...]

Zarządzenie Nr 895/08

Zarządzenie Nr 895/08B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 30 grudnia 2008 r.  w sprawie nie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części działki nr 10/5 położonej w Terespolu Pomorskim przy ul. Dworcowej z [...]

Zarządzenie Nr 894/08

Zarządzenie Nr 894/08B u r m i s t r z a   Ś w i e c i az dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie nie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste części działki nr 1025/6 położonej w Świeciu przy ul. 10 Lutego 2 zabudowanej [...]

Zarządzenie Nr 893/08

Zarządzenie Nr 893/08B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a  z dnia  30 grudnia 2008 r.  w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Świeciu przy ul. Kościuszki  4a/1  na rzecz najemcy [...]

Zarządzenie Nr 892/08

Zarządzenie Nr 892/08B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a z dnia 30 grudnia 2008 r.  w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego położonego w Sartowicach nr 28 przeznaczonego  do [...]

Zarządzenie Nr 891/08

Zarządzenie Nr 891/08B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 30 grudnia 2008 r.  w sprawie przepisania umowy dzierżawy na grunt pod istniejącym kioskiem „Ruch” położonym w Świeciu przy ul. Ks. St. [...]

Zarządzenie Nr 890/08

Zarządzenie Nr 890/08B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a  z dnia 30 grudnia 2008 r.  w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na grunt przeznaczony pod uprawy rolne  jako ogród przydomowy położony w Świeciu [...]

Zarządzenie Nr 889/08

Zarządzenie Nr 889/08B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a  z dnia  30 grudnia 2008 r.  w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na grunt przeznaczony pod uprawy rolne jako ogród przydomowy położony w Świeciu [...]

Zarządzenie Nr 888/08

Zarządzenie Nr 888/08B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a  z dnia 30 grudnia 2008 r.  w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na grunt przeznaczony pod uprawy rolne  jako ogród przydomowy położony w Świeciu [...]

Zarządzenie Nr 887/08

Zarządzenie Nr 887/08B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ogłoszenia wykazu działki nr 1440/23 położonej w Świeciu  przeznaczonej do oddania w użytkowanie [...]

Zarządzenie Nr 886/08

Zarządzenie Nr 886/08B u r m i s t r z a  Ś w i e c i az dnia 30 grudnia  2008 r.  w sprawie podjęcia działań zmierzających do sprzedaży części działki Nr 87/2 położonej w Świeciu przy ul. [...]

Zarządzenie Nr 885/08

Zarządzenie Nr 885/08B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia  30 grudnia  2008 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 200/124 położonej w Świeciu przy ul. Żwirki i Wigury zabudowanej [...]

Zarządzenie Nr 884/08

Zarządzenie Nr 884/08B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia  30 grudnia 2008 r.  w sprawie nie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki nr 293 położonej w  Świeciu  przy ul.Wojska [...]

Zarządzenie Nr 883/08

Zarządzenie Nr 883/08B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia  30 grudnia 2008 r.  w sprawie nie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu położonego w  Świeciu  przy ul. Ks. St. [...]

Zarządzenie Nr 882/08

Zarządzenie Nr 882/08B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a  z dnia 30 grudnia 2008 r.  w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Świeciu przy ul. Kościuszki  8/34  na rzecz najemcy [...]

Zarządzenie Nr 881/08

Zarządzenie Nr 881/08B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a z dnia 30 grudnia 2008 r.  w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych położonych w Świeciu przy ul. Kościuszki 15/20 i Wojska Polskiego 77a/14 [...]

Zarządzenie Nr 880/08

Zarządzenie Nr 880/08 B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskały dotację na wykonanie zadania publicznego ogłoszonego w Konkursie Ofert Nr 17/08 pod nazwą [...]

Zarządzenie Nr 879/08

Zarządzenie Nr 879/08B u r m i s t r z a  Ś w i e c i az dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej od kwoty 206.000,00 EURO w trybie przetargu nieograniczonego [...]

Zarządzenie Nr 878/08

Zarządzenie Nr  878/08B u r m i s t r z a Ś w i e c i az dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji oraz powołania w tym celu Komisji Inwentaryzacyjnej. Na podstawie art. 26 ustawy o rachunkowości z dnia 29 [...]

Zarządzenie Nr 877/08

Zarządzenie Nr 877/08B u r m i s t r z a  Ś w i e c i az dnia 15 grudnia 2008r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia  budżetu  Gminy  Świecie na rok [...]

Zarządzenie Nr 876/08

Zarządzenie Nr 876/08B u r m i s t r z a  Ś w i e c i az dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Grucznie dotyczącego warunków korzystania ze stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w [...]

Zarządzenie Nr 875/08

Zarządzenie Nr 875/08B u r m i s t r z a  Ś w i e c i az dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Wiągu dotyczącego warunków korzystania ze stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w [...]

Zarządzenie Nr 874/08

Zarządzenie Nr 874/08B u r m i s t r z a  Ś w i e c i az dnia 3 grudnia 2008 r.  w sprawie zawarcia porozumienia z Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Czaplach dotyczącego warunków korzystania ze stołówki szkolnej w Szkole [...]

Zarządzenie Nr 873/08

Zarządzenie Nr 873/08B u r m i s t r z a  Ś w i e c i az dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 8 w Świeciu dotyczącego warunków korzystania ze stołówki szkolnej w Szkole [...]

Zarządzenie Nr 872/08

Zarządzenie Nr 872/08B u r m i s t r z a  Ś w i e c i az dnia 3 grudnia 2008 r.  w sprawie zawarcia porozumienia z Dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 7 w Świeciu dotyczącego warunków korzystania ze stołówki szkolnej w Szkole [...]

Zarządzenie Nr 871/08

Zarządzenie Nr 871/08B u r m i s t r z a  Ś w i e c i az dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 5 w Świeciu dotyczącego warunków korzystania ze stołówki szkolnej w Szkole [...]

Zarządzenie Nr 870/08

Zarządzenie Nr 870/08B u r m i s t r z a  Ś w i e c i az dnia 3 grudnia 2008 r.  w sprawie zawarcia porozumienia z Dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 1 w Świeciu dotyczącego warunków korzystania ze stołówki szkolnej w Szkole [...]

Zarządzenie Nr 869/08

Zarządzenie Nr 869/08B u r m i s t r z a  Ś w i e c i az dnia 3 grudnia 2008 r.  w sprawie zawarcia porozumienia z Dyrektorem Gimnazjum nr 2 w Świeciu dotyczącego warunków korzystania ze stołówki szkolnej w Gimnazjum nr 2 w [...]

Zarządzenie Nr 868/08

Zarządzenie Nr 868/08B u r m i s t r z a  Ś w i e c i az dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Dyrektorem Gimnazjum nr 1 w Świeciu dotyczącego warunków korzystania ze stołówki szkolnej w Gimnazjum nr 1 w [...]

Zarządzenie Nr 867/08

Zarządzenie Nr  867/08B u r m i s t r z a   Ś w i e c i az dnia 01 grudnia 2008 r. w sprawie udzielenia pożyczki krótkoterminowej dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świeciu Sp. z [...]

Zarządzenie Nr 866/08

Zarządzenie Nr 866/08  B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 28 listopada 2008 r.  w sprawie powołania składu oraz określenia regulaminu pracy Komisji Oceniającej złożone wnioski w Konkursie Ofert Nr [...]

Zarządzenie Nr 864/08

Zarządzenie Nr 864/08B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie wysokości stawek za dzierżawę nieruchomości komunalnych  na 2009 r.      Na podstawie art. 30 [...]

Zarządzenie Nr 865/08

Zarządzenie Nr 865/08B u r m i s t r z a    Ś w i e c i az dnia 25 listopada 2008r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Świecie na rok [...]

Zarządzenie Nr 863/08

Zarządzenie Nr 863/08B u r m i s  t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 17 listopada  2008 r.w sprawie wykupu gruntu położonego w Sulnówku od Pani Lucyny [...]

Zarządzenie Nr 862/08

Zarządzenie Nr 862/08B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a  z dnia 17 listopada 2008 r.  w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Sulnowie 52/4  na rzecz najemcy [...]

Zarządzenie Nr 861/08

Zarządzenie Nr 861/08B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 17 listopada 2008 r.  w sprawie przepisania umowy dzierżawy gruntu pod garażem blaszanym położonym w Świeciu przy ul. Żwirki i [...]

Zarządzenie Nr 860/08

Zarządzenie Nr 860/08B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 17 listopada 2008 r.  w sprawie przedłużenia umowy na dzierżawę gruntu rolnego położonego we wsi Wiąg.     [...]

Zarządzenie Nr 859/08

Zarządzenie Nr 859/08B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia  17 listopada  2008 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na grunt pod garażem blaszanym położonym w Świeciu przy ul. Żwirki i [...]

Zarządzenie Nr 858/08

Zarządzenie Nr 858/08B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 17 listopada 2008 r.  w sprawie nie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części działki nr 161/99 położonej w Świeciu przy Al. Jana Pawła II z [...]

Zarządzenie Nr 857/08

Zarządzenie Nr 857/08B u r m i s  t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 17 listopada 2008 r. w sprawie wykupu gruntu położonego w Dworzysku od Teresy Ściborskiej, Beaty Piaseckiej, Małgorzaty Nowak, Zdzisławy Paschilke, [...]

Zarządzenie Nr 856/08

Zarządzenie Nr 856/08B u r m i s t r z a   Ś w i e c i az dnia 17 listopada 2008 r. w sprawie użyczenia Klubowi Sportowemu WDA gruntu stanowiącego działkę nr 484/8 położoną w Świeciu przy ul. [...]

Zarządzenie Nr 855/08

Zarządzenie Nr 855/08B u r m i s t r z a  Ś w i e c i az dnia 17 listopada 2008 r. w sprawie sprzedaży działki Nr 1390/10 położonej w Świeciu przy ul. [...]

Zarządzenie Nr 854/08

Zarządzenie Nr 854/08B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 17 listopada 2008 r.  w sprawie przepisania umowy na dzierżawę działki nr 105/24 oraz najem  budynku krytej pływalni  „BASENU” położonej [...]

Zarządzenie Nr 853/08

Zarządzenie Nr 853/08B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 17 listopada 2008 r. w sprawie przedłużenia umów na dzierżawę gruntów rolnych położonych w Sulnowie na terenie Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park [...]

Zarządzenie Nr 852/08

Zarządzenie Nr 852/08B u r m i s t r z a  Ś w i e c i az dnia 17 listopada 2008 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do oddania w użytkowanie wieczyste  części działki Nr 457/34 i działki Nr 457/33 położonych w [...]

Zarządzenie Nr 851/08

Zarządzenie Nr 851/08B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a z dnia 17 listopada 2008 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych położonych w Świeciu przy ul. Kościuszki 8/34 i ul. Gen. J. Hallera 3/13 [...]

Zarządzenie Nr 850/08

Zarządzenie Nr 850/08B u r m i s t r z a  Ś w i e c i az dnia 14 listopada 2008r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 103/07 z dnia 27 grudnia 2007r. o uchwaleniu  budżetu  Gminy  Świecie na rok [...]

Zarządzenie Nr 849/08

Zarządzenie Nr 849/08B u r m i s t r z a   Ś w i e c i az dnia 14 listopada 2008r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na rok 2009. Na podstawie art. 52 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z [...]

Zarządzenie Nr 848/08

Zarządzenie Nr 848/08  B u r m i s t r z a  Ś w i e c i a z dnia 6 listopada  2008 r. w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu własności nieruchomości zapisanej w KW Nr 51948 położonej w Polskim Konopacie, [...]

Zarządzenie Nr 847/08

Zarządzenie Nr 847/08B u r m i s t r z a  Ś w i e c i az dnia 30 października 2008 r.   w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 133.000 EURO w trybie przetargu [...]

Zarządzenie Nr 846/08

Zarządzenie Nr 846/08Burmistrza  Świeciaz dnia  30 października  2008 r.   w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 133.000 EURO w trybie przetargu [...]

Zarządzenie Nr 845/08

Zarządzenie Nr 845/08Burmistrza Świecia z dnia 30 października 2008 r. w sprawie uzgodnienia rocznego „Planu audytu wewnętrznego na rok 2009”. Na podstawie art. 53 ust. 1, 3 i 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach [...]

Zarządzenie Nr 844/08

Zarządzenie Nr 844/08B u r m i s  t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 27 października 2008 r. w sprawie wykupu  działki Nr 768/4 i ustalenia odszkodowania za działkę nr 768/3  położonej w Świeciu przy ul. [...]

Zarządzenie Nr 843/08

Zarządzenie Nr 843/08B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 27 października 2008 r.  w sprawie przepisania umowy dzierżawy gruntu pod garażem blaszanym położonym w Świeciu przy ul. Ks. St. [...]

Zarządzenie Nr 842/08

Zarządzenie Nr 842/08B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 27 października 2008 r.   w sprawie nie wyrażenia zgody na obniżenie opłaty  z tytułu dzierżawy gruntu rolnego położonego w Głogówku [...]

Zarządzenie Nr 841/08

Zarządzenie Nr 841/08B u r m i s t r z a   Ś w i e c i az dnia  27 października  2008 r. w sprawie ogłoszenia VI przetargu pisemnego ograniczonego dla mieszkańców Gminy Świecie oczekujących na zawarcie umowy najmu na [...]

Zarządzenie Nr 840/08

Zarządzenie Nr 840/08B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 27 października 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian do umowy użyczenia obiektu składowiska odpadów w [...]

Zarządzenie Nr 839/08

Zarządzenie Nr 839/08B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 27 października 2008 r. w sprawie przedłużenia umowy na dzierżawę gruntu rolnego położonego w [...]

Zarządzenie Nr 838/08

Zarządzenie Nr 838/08B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a z dnia 27 października 2008 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego położonego w Świeciu przy ul. Mestwina 5/1 przeznaczonego  do [...]

Zarządzenie Nr 837/08

Zarządzenie Nr 837/08B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a z dnia 27 października  2008 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego położonego w Świeciu przy ul. Wojska Polskiego 137/1 i Polnej 31/14 [...]

Zarządzenie Nr 836/08

Zarządzenie Nr 836/08B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a  z dnia 27 października 2008 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na grunt przeznaczony pod uprawy rolne  jako ogród przydomowy położony w Świeciu [...]

Burmistrz Świecia

Zarządzenie Nr 835/08B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a z dnia 27 października 2008 r.  w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego położonego w Świeciu przy ul. Kościuszki 4a/1 przeznaczonego  do [...]

Zarządzenie Nr 834/08

Zarządzenie Nr 834/08B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia  27 października 2008 r.  w sprawie zaliczenia wpłat z tytułu opłaty za dzierżawę gruntu położonego w Wielkim Konopacie na terenie Strefy [...]

Zarządzenie Nr 833/08

Zarządzenie Nr 833/08B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 27 października 2008 r.  w sprawie przesunięcia płatności  zaległości z tytułu opłaty za dzierżawę gruntu rolnego położonego na terenie wsi [...]

Zarządzenie Nr 832/08

Zarządzenie Nr 832/08B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 27 października 2008 r.  w sprawie powiększenia dzierżawy gruntu pod istniejącym garażem blaszanym położonym w  Świeciu przy ul. Żwirki i [...]

Zarządzenie Nr 831/08

Zarządzenie Nr 831/08B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a  z dnia 27 października 2008 r.  w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Świeciu przy ul. Gen. J. Hallera 2/9  na rzecz najemcy [...]

Zarządzenie Nr 830/08

Zarządzenie Nr 830/08B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 27 października 2008 r. w sprawie ustalenia odszkodowania za nabyte od  Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego A Paulo Prowincji Chełmińsko - [...]

Zarządzenie Nr 829/08

Zarządzenie Nr 829/08   B u r m i s t r z a    Ś w i e c i az dnia 27 października 2008 r.  w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej od kwoty 206.000 EURO w [...]

Zarządzenie Nr 828/08

Zarządzenie Nr  828/08B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a z dnia  20 października 2008 r.  w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości  przekraczającej 206.000 EURO [...]

Zarządzenie Nr 827/08

Zarządzenie Nr  827/08B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a z dnia  20 października 2008 r.  w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości  przekraczającej 206.000 EURO [...]

Zarządzenie Nr 826/08

Zarządzenie Nr 826/08B u r m i s t r z a   Ś w i e c i az dnia 16 października 2008 r.  w sprawie przekazania środków na podwyższenie kapitału zakładowego Świeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. [...]

Zarządzenie Nr 825/08

Zarządzenie Nr 825/08    B u r m i s t r z a    Ś w i e c i az dnia 14 października 2008 r.  w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej [...]

Zarządzenie Nr 824/08

Zarządzenie Nr 824/08B u r m i s t r z a    Ś w i e c i az dnia 14 października 2008 r.  w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 5.150.000,00 EURO - dla robót [...]

Zarządzenie Nr 823/08

Zarządzenie Nr 823/08B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 8 października 2008 r.  w sprawie rozwiązania umowy dzierżawy na pomieszczenie o powierzchni 20,60 m2 oraz wynajęcie kiosku znajdującego się na [...]

Zarządzenie Nr 822/08

Zarządzenie Nr 822/08B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 8 października  2008 r.  w sprawie przepisania umowy dzierżawy gruntu pod garażem blaszanym położonym w Świeciu przy ul. Żwirki i [...]

Zarządzenie Nr 821/08

Zarządzenie Nr 821/08B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 8 października 2008 r.  w sprawie wprowadzenia zmiany do umowy dzierżawy gruntu położonego w Świeciu przy ul. Sportowej przeznaczonego pod uprawy rolne [...]

Zarządzenie Nr 820/08

Zarządzenie Nr 820/08B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 8 października 2008 r.  w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Sulnowie przeznaczonej do oddania w dzierżawę i wydzierżawienie [...]

Zarządzenie Nr 819/08

Zarządzenie Nr 819/08B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 8 października 2008 r.  w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na grunt pod pawilonem handlowym położonym w Świeciu przy ul. [...]

Zarządzenie Nr 818/08

Zarządzenie Nr 818/08B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia  8 października 2008 r.  w sprawie tymczasowego zawieszenia płatności z tytułu opłaty za dzierżawę gruntu położonego w Wielkim Konopacie na [...]

Zarządzenie Nr 817/08

Zarządzenie Nr 817/08B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 8 października 2008 r.  w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Świeciu przy ul. Hadyny przeznaczonej do oddania w dzierżawę i [...]

Zarządzenie Nr 816/08

Zarządzenie Nr 816/08B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 8 października 2008 r.  w sprawie przepisania umowy dzierżawy na grunt pod istniejącym kioskiem „Ruch” położonym w Świeciu przy ul. [...]

Zarządzenie Nr 815/08

Zarządzenie Nr 815/08B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 8 października 2008 r.  w sprawie przepisania umowy dzierżawy na grunt położony przy ul. Zapolskiej przeznaczony pod drobne uprawy [...]

Zarządzenie Nr 814/08

Zarządzenie Nr 814/08B u r m i s t r z a  Ś w i e c i az dnia 8 października 2008 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do sprzedaży   części działek   Nr 270/92 i 270/71 położonych w [...]

Zarządzenie Nr 813/08

Zarządzenie Nr 813/08B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 8 października 2008 r. w sprawie przyznania 50% zniżki z tytułu opłaty za dzierżawę gruntów rolnych położonych na terenie miasta Świecia oraz  wsi [...]

Zarządzenie Nr 812/08

Zarządzenie Nr 812/08B u r m i s t r z a  Ś w i e c i az dnia 8 października 2008 r. w sprawie ogłoszenia wykazu  na  sprzedaż działek nr 156/11, 156/12, 156/13, 156/14, 156/15, 156/16 i 157 położonych w Świeciu przy ul. [...]

Zarządzenie Nr 811/08

Zarządzenie Nr 811/08B u r m i s t r z a   Ś w i e c i az dnia 8 października 2008 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego ograniczonego dla właścicieli sąsiednich działek na sprzedaż działki nr 122/7 położonej w [...]

Zarządzenie Nr 810/08

Zarządzenie Nr 810/08B u r m i s t r z a   Ś w i e c i az dnia 8 października 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie udziałów Gminy Świecie w kapitale zakładowym firmy działającej pod nazwą Zakład Wodociągów i [...]

Zarządzenie Nr 809/08

Zarządzenie Nr 809/08  B u r m i s t r z a  Ś w i e c i a z dnia 8 października 2008 r. w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu własności nieruchomości zapisanej w KW Nr 51044 położonej w  Świeciu, [...]

Zarządzenie Nr 808/08

Zarządzenie Nr 808/08B u r m i s t r z a   Ś w i e c i az dnia 8 października 2008 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego ograniczonego dla właścicieli sąsiednich działek na sprzedaż działki nr 341/34 położonej w [...]

Zarządzenie Nr 807/08

Zarządzenie Nr 807/08  B u r m i s t r z a  Ś w i e c i a z dnia 8 października 2008 r.  w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu własności nieruchomości zapisanej w KW Nr 45529 położonej w  Świeciu,  [...]

Zarządzenie Nr 806/08

Zarządzenie Nr 806/08B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 8 października 2008 r.  w sprawie ustalenia odszkodowania za nabytą od Pani Lucyny Gordon działkę Nr [...]

Zarządzenie Nr 805/08

Zarządzenie Nr 805/08B u r m i s t r z a  Ś w i e c i az dnia 22 września 2008 r. w sprawie powołania składu osobowego Rady Sportu Gminy Świecie.   Na podstawie art. 18a i 18 c ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze [...]

Zarządzenie Nr 804/08

Zarządzenie Nr 804/08B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a z dnia 19 września 2008r. w sprawie założeń do projektu budżetu na rok [...]

Zarządzenie Nr 803/08

Zarządzenie Nr 803/08B u r m i s t r z a  Ś w i e c i az dnia 15 września 2008r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 103/07 z dnia 27 grudnia 2007r. o uchwaleniu  budżetu  Gminy  Świecie na rok [...]

Zarządzenie Nr 802/08

Zarządzenie Nr 802/08B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia  12 września 2008 r. w sprawie przedłużenia umów dzierżawy na grunt pod garażami blaszanymi położonymi w Świeciu przy ul. Żwirki i Wigury i ul. [...]

Zarządzenie Nr 801/08

Zarządzenie Nr 801/08B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia  12 września 2008r.  w sprawie ustalenia odszkodowania za nabytą od Państwa Wojciecha i Renaty Wyborskich  działkę nr [...]

Zarządzenie Nr 800/08

Zarządzenie Nr  800/08B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a z dnia  10 września 2008 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 5.150.000 EURO w trybie [...]

Zarządzenie Nr 799/08

Zarządzenie Nr 799/08B u r m i s t r z a   Ś w i e c i az dnia  2 września 2008 r. w sprawie ogłoszenia  przetargu ustnego ograniczonego dla właścicieli sąsiednichdziałek na sprzedaż działki nr 60/8 położonej w [...]

Zarządzenie Nr 798/08

Zarządzenie Nr 798/08B u r m i s t r z a  Ś w i e c i az dnia 2 września 2008 r. w sprawie sprzedaży działek Nr 14/14 i 15/14 położonych w Świeciu przy ul. [...]

Zarządzenie Nr 797/08

Zarządzenie Nr 797/08B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 2 września 2008 r.  w sprawie przedłużenia umowy na dzierżawę gruntów rolnych położonych w Sulnowie.      [...]

Zarządzenie Nr 796/08

Zarządzenie Nr 796/08B u r m i s t r z a   Świecia  z dnia 2 września 2008 r.  w sprawie odmowy umorzenia opłat z tytułu dzierżawy gruntu rolnego położonego we wsi Wielki [...]

Zarządzenie Nr 795/08

Zarządzenie Nr 795/08B u r m i s t r z a   Ś w i e c i az dnia  2 września 2008 r. w sprawie ogłoszenia  przetargu ustnego nieograniczonego  na sprzedaż działki nr  37/1 wraz z nakładami budowlanymi [...]

Zarządzenie Nr 794/08

Zarządzenie Nr 794/08B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 2 września 2008 r.  w sprawie przedłużenia umowy użyczenia gruntu i budynku gospodarczego położonego we wsi [...]

Zarządzenie Nr 793/08

Zarządzenie Nr 793/08Burmistrza Świeciaz dnia 2 września 2008 r. w sprawie udzielenia dotacji za wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej na cele bytowe i grzewcze w budynku usługowym (warsztat wymiany szyb i montażu autoalarmu) przy ul. [...]

Zarządzenie Nr 792/08

Zarządzenie Nr 792/08B u r m i s t r z a   Ś w i e c i az dnia  2 września  2008 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 55/6 wraz z 1/2 częścią budynku mieszkalnego [...]

Zarządzenie Nr 791/08

Zarządzenie Nr 791/08B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a  z dnia 2 września 2008 r.  w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Świeciu przy ul. Kościuszki 19/49  na rzecz najemcy [...]

Zarządzenie Nr 790/08

Zarządzenie Nr 790/08B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 2 września 2008 r.  w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Świeciu przy ul. Wiśniowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę  i [...]

Zarządzenie Nr 789/08

Zarządzenie Nr 789/08B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 2 września 2008 r.  w sprawie przepisania umowy dzierżawy na grunt pod pawilonem handlowym położonym w Świeciu przy ul. [...]

Zarządzenie Nr 788/08

Zarządzenie Nr 788/08B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 2 września 2008 r.  w sprawie ustalenia odszkodowania za nabyte od Pani Teodozji Linowskiej działki  Nr 774/3 i [...]

Zarządzenie Nr 785/08

Zarządzenie Nr 785/08B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a z dnia 29 sierpnia 2008 r.  w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości  przekraczającej 206.000 EURO w trybie [...]

Zarządzenie Nr 787/08

Zarządzenie Nr 787/08    B u r m i s t r z a    Ś w i e c i az dnia 29 sierpnia 2008 r.  w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 5.150.000,00 [...]

Zarządzenie Nr 786/08

Zarządzenie Nr 786/08    B u r m i s t r z a    Ś w i e c i az dnia 29 sierpnia 2008 r.  w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 5.150.000,00 [...]

Zarzadzenie Nr 784/08

Zarządzenie Nr 784/08    B u r m i s t r z a    Ś w i e c i az dnia 28 sierpnia 2008 r.  w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 5.150.000,00 [...]

Zarządzenie Nr 783/08

Zarządzenie Nr 783/08Burmistrza Świeciaz dnia 25 sierpnia 2008 r. w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskały dotację na wykonanie zadania publicznego ogłoszonego w Konkursie Ofert Nr 3 pod nazwą „Upowszechnianie krajoznawstwa i [...]

Zarządzenie Nr 782/08

Zarządzenie Nr 782/08Burmistrza Świeciaz dnia 25 sierpnia 2008 r. w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskały dotację na wykonanie zadania publicznego ogłoszonego w Konkursie Ofert Nr 2 pod nazwą „Upowszechnianie kultury fizycznej i [...]

Zarządzenie Nr 781/08

Zarządzenie Nr 781/08Burmistrza Świeciaz dnia 25 sierpnia 2008 r. w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskały dotację na wykonanie zadania publicznego ogłoszonego w Konkursie Ofert Nr 1 pod nazwą „Upowszechnianie kultury fizycznej i [...]

Zarządzenie Nr 780/08

Zarządzenie Nr 780/08    B u r m i s t r z a    Ś w i e c i az dnia 25 sierpnia 2008 r.  w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 5.150.000,00 [...]

Zarządzenie Nr 779/08

Zarządzenie Nr 779/08Burmistrza Świeciaz dnia 25 sierpnia 2008 r. w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskały dotację na wykonanie zadania publicznego ogłoszonego w konkursie Ofert Nr 16/08 pod nazwą „Działania na rzecz osób [...]

Zarządzenie Nr 778/08

Zarządzenie Nr 778/08B u r m i s t r z a  Ś w i e c i az dnia 18 sierpnia 2008r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 103/07z dnia 27 grudnia 2007r. o uchwaleniu  budżetu  Gminy  Świecie na rok [...]

Zarządzenie Nr 777/08

Zarządzenie Nr 777/08B u r m i s t r z a  Ś w i e c i az dnia 14 sierpnia 2008r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2008r. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o [...]

Zarządzenie Nr 776/08

Zarządzenie Nr 776/08    B u r m i s t r z a    Ś w i e c i az dnia 14 sierpnia 2008 r.   w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej [...]

Zarządzenie Nr 775/08

Zarządzenie Nr 775/08B u r m i s t r z a  Ś w i e c i az dnia 13 sierpnia 2008 r. w sprawie powołania Rady Sportu Gminy [...]

Zarządzenie Nr 774/08

Zarządzenie Nr 774/08B u r m i s  t r z a   Ś w i e c i a  z dnia  1 sierpnia 2008 r. w sprawie wykupu i ustalenia odszkodowania za nabyte od Państwa Krzysztofa i Barbary Koślak i Leszka Żychlińskiego grunty [...]

Zarządzenie Nr 773/08

Zarządzenie Nr 773/08B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a z dnia 1 sierpnia 2008 r.  w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych położonych w Sulnowie 52/4 i przy ul. Gan. J. Hallera 2/9  w Świeciu [...]

Zarządzenie Nr 772/08

Zarządzenie Nr 772/08  B u r m i s t r z a    Ś w i e c i az dnia 1 sierpnia 2008 r.  w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 5.150.000,00 EURO w trybie [...]

Zarządzenie Nr 771/08

Zarządzenie Nr 771/08    B u r m i s t r z a    Ś w i e c i az dnia 23 lipca 2008 r.  w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 5.150.000,00 [...]

Zarządzenie Nr 770/08

Zarządzenie Nr 770/08B u r m i s t r z a   Ś w i e c i az dnia 17 lipca  2008r.  w sprawie rozpatrzenia odwołań oraz zatwierdzenia listy osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego oraz lokalu [...]

Zarządzenie Nr 769/08

Zarządzenie Nr 769/08  B u r m i s t r z a  Ś w i e c i a z dnia 14 lipca 2008 r.  w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu dla prawa użytkowania wieczystego  nieruchomości zapisanej w KW Nr 48335 położonej [...]

Zarządzenie Nr 768/08

Zarządzenie Nr 768/08  B u r m i s t r z a  Ś w i e c i a z  dnia 14 lipca 2008 r.  w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu dla prawa użytkowania wieczystego  nieruchomości zapisanej w KW Nr 48335 [...]

Zarządzenie Nr 766/08

Zarządzenie Nr 766/08B u r m i s t r z a   Ś w i e c i az dnia  14 lipca 2008 r.  w sprawie użyczenia nieruchomości położonej w Świeciu przy ul. Piłsudskiego pod zaplecze budowy budynku [...]

Zarządzenie Nr 765/08

Zarządzenie Nr 765/08B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 14 lipca 2008 r.  w sprawie nie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części działek nr 2659/19 i nr 2654/6 położonych w Świeciu przy ul. [...]

Zarządzenie Nr 764/08

Zarządzenie Nr 764/08B u r m i s t r z a   Ś w i e c i az dnia 14 lipca 2008 r.  w sprawie użyczenia nieruchomości położonej w Świeciu przy ul. Piłsudskiego na realizację  parku wypoczynkowo – zabawowego oraz [...]

Zarządzenie Nr 767/08

Zarządzenie Nr 767/08B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 14 lipca 2008r.  w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę oraz wyrażenia zgody na poszerzenie dzierżawy pod [...]

Zarządzenie Nr 763/08

Zarządzenie Nr 763/08B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a  z dnia 14 lipca  2008 r.  w sprawie sprzedaży działek nr 1279/2 i 1279/7, oddanych w użytkowanie wieczyste, położonych w Świeciu przy ul. Polnej 19 [...]

Zarządzenie Nr 762/08

Zarządzenie Nr 762/08B u r m i s t r z a  Ś w i e c i a  z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej przejazdu i przechodu przez działkę nr 341/27 stanowiącą własność Gminy Świecie [...]

Zarządzenie Nr 761/08

Zarządzenie Nr 761/08    B u r m i s t r z a    Ś w i e c i az dnia 9 lipca 2008 r.  w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 5.150.000,00 [...]

Zarządzenie Nr 760/08

Zarządzenie Nr 760/08Burmistrza Świeciaz dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie nagrody rocznej dla prezesa zarządu ZW i K Spółka z [...]

Zarządzenie Nr 759/08

Zarządzenie Nr 759/08B u r m i s t r z a   Ś w i e c i az dnia  9 lipca  2008 r. w sprawie ogłoszenia V przetargu pisemnego ograniczonego dla mieszkańców Gminy Świecie oczekujących na zawarcie umowy najmu na lokal [...]

Zarządzenie Nr 758/08

Zarządzenie Nr 758/08B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 9  lipca 2008 r. w sprawie ogłoszenia wykazu na sprzedaż zabudowanych działek Nr 37/1 i 55/6 położonych w [...]

Zarządzenie Nr 757/08

Zarządzenie Nr 757/08B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie przepisania umowy dzierżawy na grunt rolny położony w Świeciu przy ul. Wojska [...]

Zarządzenie Nr 756/08

Zarządzenie Nr 756/08B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 9 lipca  2008 r.  w sprawie przepisania umowy dzierżawy gruntu pod garażem blaszanym położonym w Świeciu przy ul. Żwirki i [...]

Zarządzenie Nr 755/08

Zarządzenie Nr 755/08B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę ,wydzierżawienie jej oraz nie wyrażenia zgody na obniżenie [...]

Zarządzenie Nr 754/08

Zarządzenie Nr 754/08B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 9 lipca 2008r.  w sprawie ustalenia odszkodowania za nabytą od Państwa Andrzeja i Grażyny Ardzińskich,  działkę nr 341/31 i nakłady [...]

Zarządzenie Nr 753/08

Zarządzenie Nr 753/08B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 9 lipca 2008 r.  w sprawie wydzierżawienia części działki nr 457/2 położonej w Świeciu przy ul. Sienkiewicza z przeznaczeniem pod działalność [...]

Zarządzenie Nr 752/08

Zarządzenie Nr 752/08B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 5.150.000 EURO w trybie przetargu [...]

Zarządzenie Nr 751/08

Zarządzenie Nr 751/08    B u r m i s t r z a    Ś w i e c i az dnia 2 lipca 2008 r.  w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 5.150.000,00 EURO [...]

Zarządzenie Nr 750/08

Zarządzenie Nr 750/08    B u r m i s t r z a    Ś w i e c i az dnia 2 lipca 2008 r.  w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej  [...]

Zarządzenie Nr 749/08

Zarządzenie Nr 749/08Burmistrza Świeciaz dnia 2 lipca 2008 r. w sprawie wyboru podmiotu, który uzyskały dotację na wykonanie zadania publicznego ogłoszonego w konkursie Ofert Nr 12/08 pod nazwą „Upowszechniania kultury i sztuki, [...]

Zarządzenie Nr 748/08

Zarządzenie Nr 748/08B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany sposobu użytkowania dzierżawionego gruntu położonego w Świeciu - Przechowie  przy ul. [...]

Zarządzenie Nr 747/08

Zarządzenie Nr 747/08B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia  30 czerwca  2008 r.  w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na grunt pod garażem blaszanym położonym w Świeciu przy ul. [...]

Zarządzenie Nr 746/08

Zarządzenie Nr 746/08B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 30 czerwca 2008 r.  w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego ograniczonego dla właścicieli działek bezpośrednio przylegających do działki nr 2839/2 [...]

Zarządzenie Nr 745/08

Zarządzenie Nr 745/08B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 30 czerwca 2008 r.  w sprawie ustalenia odszkodowania za nabytą od Państwa Macieja i Małgorzaty Gmitrzak  działkę nr 336/6 i nakłady budowlane [...]

Zarządzenie Nr 744/08

Zarządzenie Nr 744/08B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie ogłoszenia wykazu na sprzedaż działki Nr 341/34 położonej w Świeciu ul. [...]

Zarządzenie Nr 743/08

Zarządzenie Nr 743/08B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie ogłoszenia wykazu na dzierżawę gruntu położonego w Świeciu – Przechowie przy ul. Wojska Polskiego  pod parking dla [...]

Zarządzenie Nr 742/08

Zarządzenie Nr 742/08B u r m i s t r z a  Ś w i e c i az dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do sprzedaży części działki Nr 209/3 położonej w [...]

Zarządzenie Nr 741/08

Zarządzenie Nr 741/08B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a  z dnia 30 czerwca 2008 r.  w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Świeciu przy ul. Kościuszki 15/42  na rzecz najemcy [...]

Zarządzenie Nr 740/08

Zarządzenie Nr 740/08B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 30 czerwca  2008 r. w sprawie ustalenia odszkodowania za nabyte od Pana Jana Gieruli i  Pani Heleny Gieruli  działki położone w Chrystkowie i [...]

Zarządzenie Nr 739/08

Zarządzenie Nr 739/08B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 30 czerwca 2008 r.  w sprawie ogłoszenia wykazu  nieruchomości położonej w Sulnowie przeznaczonej do oddania w dzierżawę i wydzierżawienie jej [...]

Zarządzenie Nr 738/08

Zarządzenie Nr 738/08B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a  z dnia 30 czerwca 2008 r.  w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Świeciu przy ul. Wojska Polskiego 75A/38  na rzecz najemcy [...]

Zarządzenie Nr 737/08

Zarządzenie Nr 737/08B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia  30 czerwca 2008 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wydzierżawienie  „Społem” PSS Świecie części działki nr 2809/7 położonej w  [...]

Zarządzenie Nr 736/08

Zarządzenie Nr 736/08B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia  30 czerwca 2008 r.  w sprawie wykupu gruntu położonego w Grucznie od Państwa Czesława i Beaty  Wietrzykowskich i Pani Elżbiety [...]

Zarządzenie Nr 735/08

Zarządzenie Nr 735/08B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia  30 czerwca 2008 r.  w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Świeciu przy ul. Wyspiańskiego przeznaczonej do oddania w dzierżawę i [...]

Zarządzenie Nr 734/08

Zarządzenie Nr 734/08B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 30 czerwca 2008r.  w sprawie ustalenia odszkodowania za nabytą od Państwa Jacka i Jolanty Łosowskich  działkę nr 347/3 i nakłady budowlane oraz [...]

Zarządzenie Nr 733/08

Zarządzenie Nr 733/08B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie ogłoszenia wykazu  nieruchomości położonej w Świeciu przy ul. Wojska Polskiego przeznaczonej do oddania w dzierżawę i [...]

Zarządzenie Nr 732/08

Zarządzenie Nr 732/08B u r m i s  t r z a   Ś w i e c i a  z dnia  30  czerwca 2008 r. w sprawie wykupu gruntu pod drogę w Grucznie. [...]

Zarządzenie Nr 731/08

Zarządzenie Nr 731/08B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia  30 czerwca 2008 r.  w sprawie nie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki nr 692/26 położonej w  Świeciu  przy ul.Wojska [...]

Zarządzenie Nr 730/08

Zarządzenie Nr 730/08B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 30 czerwca 2008 r.  w sprawie nabycia gruntu stanowiącego działkę Nr 474/8 położoną w Świeciu od Pana Henryka [...]

Zarządzenie Nr 729/08

Zarządzenie Nr 729/08B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 30 czerwca 2008 r.  w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych w Głogówku Królewskim oraz w Świeciu  przeznaczonych do oddania  w [...]

Zarządzenie Nr 728/08

Zarządzenie Nr 728/08B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 30 czerwca 2008 r.  w sprawie ustalenia odszkodowania za nabyte od Państwa Janusza i Anny Kowalczyk   działki nr 76/10 i [...]

Zarządzenie Nr 727/08

Zarządzenie Nr 727/08B u r m i s t r z a  Ś w i e c i az dnia 30 czerwca 2008 r.  w sprawie nie wyrażenia zgody na sprzedaż budynku na działce Nr 38/17 położonej w Świeciu przy ul. [...]

Zarządzenie Nr 726/08

Zarządzenie Nr 726/08B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia  30  czerwca 2008 r.  w sprawie ogłoszenia wykazu na sprzedaż działek Nr 14/14 i 15/14  położonych w Świeciu przy ul. [...]

Zarządzenie Nr 725/08

Zarządzenie Nr 725/08B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 30 czerwca 2008 r.  w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę ,stanowiącej część działki nr 250/3 położonej w [...]

Zarządzenie Nr 724/08

Zarządzenie Nr 724/08B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a z dnia 30 czerwca 2008 r.  w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego położonego w Świeciu przy ul. Kościuszki 19/49 przeznaczonego  do [...]

Zarządzenie Nr 723/08

Zarządzenie Nr 723/08B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a z dnia 30 czerwca 2008 r.  w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 5.150.000 EURO w trybie przetargu [...]

Zarządzenie Nr 722/08

Zarządzenie Nr 722/08B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 30 czerwca 2008 r.  w sprawie wydzierżawienia części działki nr 1/2 położonej w Świeciu przy ul. Kwiatowej z przeznaczeniem pod działalność [...]

Zarządzenie Nr 721/08

Zarządzenie Nr 721/08    B u r m i s t r z a    Ś w i e c i az dnia 30 czerwca 2008 r.  w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 5.150.000,00 [...]

Zarządzenie Nr 720/08

Zarządzenie Nr 720/08Burmistrza Świeciaz dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie powołania składu oraz określenia Regulaminu Pracy Komisji Oceniającej złożone wnioski w konkursowe obejmujące następujące zadania:Konkurs Nr 16/08 -   [...]

Zarządzenie Nr 719/08

Zarządzenie Nr 719/08B u r m i s t r z a    Ś w i e c i az dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Świecie na rok [...]

Zarządzenie Nr 718/08

Zarządzenie Nr 718/08B u r m i s t r z a    Ś w i e c i az dnia 30 czerwca 2008 r.  w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 5.150.000,00 EURO w trybie przetargu [...]

Zarządzenie Nr 717/08

Zarządzenie Nr 717/08B u r m i s t r z a    Ś w i e c i az dnia 30 czerwca 2008 r.  w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 5.150.000,00 EURO w trybie przetargu [...]

Zarządzenie Nr 716/08

Zarządzenie Nr 716/08B u r m i s t r z a   Ś w i e c i az dnia 26 czerwca 2008 r.   w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Terespolu [...]

Zarządzenie Nr 715/08

Zarządzenie Nr 715/08   B u r m i s t r z a    Ś w i e c i az dnia 24 czerwca 2008 r.  w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 5.150.000,00 EURO w [...]

Zarządzenie Nr 714/08

Zarządzenie Nr 714/08    B u r m i s t r z a    Ś w i e c i az dnia 24 czerwca 2008 r.   w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej od kwoty 206.000 [...]

Zarządzenie Nr 713/08

Zarządzenie Nr 713/08B u r m i s t r z a   Ś w i e c i az dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskały dotację na wykonanie zadania publicznego ogłoszonego w Konkursie Ofert Nr 15/08 pod nazwą [...]

Zarządzenie Nr 712/08

Zarządzenie Nr 712/08B u r m i s t r z a   Ś w i e c i az dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskały dotację na wykonanie zadania publicznego ogłoszonego w Konkursie Ofert Nr 14/08 pod nazwą [...]

Zarządzenie Nr 711/08

Zarządzenie Nr 711/08B u r m i s t r z a   Ś w i e c i az dnia 20 czerwca 2008r. w sprawie udzielenia poręczenia na zabezpieczenie pożyczki zaciąganej przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Świeciu. Na [...]

Zarządzenie Nr 710/08

Zarządzenie Nr 710/08B u r m i s t r z a  Ś w i e c i az dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki, Pani Moniki Kurzyny ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela [...]

Zarządzenie Nr 709/08

Zarządzenie Nr 709/08B u r m i s t r z a  Ś w i e c i az dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie powołania składu oraz określenia regulaminu  pracy Komisji Oceniającej złożone wnioski w Konkursie Ofert Nr [...]

Zarządzenie Nr 708/08

Zarządzenie Nr 708/08B u r m i s t r z a  Ś w i e c i az dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie powołania składu oraz określenia regulaminu pracy Komisji Oceniającej złożone wnioski w Konkursie Ofert Nr [...]

Zarządzenie Nr 707/08

Zarządzenie Nr 707/08B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 10 czerwca 2008 r.  w sprawie przepisania umowy dzierżawy na grunt położony w Świeciu - Przechowie  przy ul. Wojska Polskiego, stanowiący parking [...]

Zarządzenie Nr 706/08

Zarządzenie Nr 706/08    B u r m i s t r z a    Ś w i e c i az dnia 10 czerwca 2008 r.  w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 5.150.000,00 [...]

Zarządzenie Nr 705/08

Zarządzenie Nr 705/08B u r m i s t r z a  Ś w i e c i az dnia 09 czerwca 2008r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 103/08 z dnia 27 grudnia 2007r. o uchwaleniu  budżetu  Gminy  Świecie na rok [...]

Zarządzenie Nr 704/08

Zarządzenie Nr 704/08B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a z dnia 9 czerwca 2008 r.  w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 5.150.000 EURO w trybie przetargu [...]

Zarządzenie Nr 703/08

Zarządzenie Nr 703/08B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a z dnia 5 czerwca 2008 r.  w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 5.150.000 EURO w trybie przetargu [...]

Zarządzenie Nr 702/08

Zarządzenie Nr 702/08B u r m i s t r z a   Ś w i e c i az dnia 27 maja 2008r. w sprawie rozdysponowania środków budżetowych przeznaczonych na pomoce różnym jednostkom w dziale 750 - Administracja państwowa i [...]

Zarządzenie Nr 701/08

Zarządzenie Nr 701/08B u r m i s t r z a   Ś w i e c i az dnia 27 maja 2008 r. w sprawie udzielenia dotacji za wykonanie wewnętrznej sieci gazowej w budynku administracyjnym przy ul. Wojska Polskiego 157A, będącego własnością [...]

Zarządzenie Nr 700/08

Zarządzenie Nr 700/08B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie ogłoszenia wykazu na sprzedaż działki Nr 60/8 o pow. 800 m2 położonej w [...]

Zarządzenie Nr 699/08

Zarządzenie Nr 699/08B u r m i s t r z a  Ś w i e c i az dnia 21 maja 2008 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do sprzedaży części działki Nr 80/2 położonej w Wielkim [...]

Zarządzenie Nr 698/08

Zarządzenie Nr 698/08B u r m i s t r z a  Ś w i e c i az dnia 21 maja 2008 r.  w sprawie nie wyrażenia zgody na sprzedaż części działki nr 23/5 położonej w [...]

Zarządzenie Nr 697/08

Zarządzenie Nr 697/08B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a  z dnia 21 maja 2008 r.  w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Świeciu przy ul. Żwirki i Wigury 9/22  na rzecz najemcy [...]

Zarządzenie Nr 696/08

Zarządzenie Nr 696/08B u r m i s t r z a   Ś w i e c i az dnia 21 maja 2008 r.   w sprawie użyczenia obiektu składowiska odpadów położonego w [...]

Zarządzenie Nr 695/08

Zarządzenie Nr 695/08B u r m i s t r z a  Ś w i e c i az dnia 21 maja 2008r. w sprawie przeznaczenia do rozbiórki budynku gospodarczego położonego na działce nr 55/7 i 54/9 w Drozdowie.  Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 [...]

Zarządzenie Nr 694/08

Zarządzenie Nr 694/08B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 21 maja 2008 r.  w sprawie nie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę gruntu położonego w Świeciu przy ul. [...]

Zarządzenie Nr 693/08

Zarządzenie Nr 693/08B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a  z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Świeciu przy ul. Gen. J. Hallera 2/38  na rzecz najemcy [...]

Zarządzenie Nr 692/08

Zarządzenie Nr 692/08B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia  21 maja  2008 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Świeciu przy ul. Słabęckiego przeznaczonej do oddania w dzierżawę i [...]

Zarządzenie Nr 691/08

Zarządzenie Nr 691/08B u r m i s t r z a   Ś w i e c i az dnia  21 maja 2008 r. w sprawie ogłoszenia  przetargu ustnego nieograniczonego  na sprzedaż działki nr  18/4 położonej w [...]

Zarządzenie Nr 690/08

Zarządzenie Nr 690/08B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie przepisania umowy dzierżawy na grunt rolny położony w Świeciu przy ul.  [...]

Zarządzenie Nr 689/08

Zarządzenie Nr 689/08B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia  21 maja  2008 r.  w sprawie nie wyrażenia zgody na sprzedaż  działki nr 124 położonej we wsi Sulnówko stanowiącej grunt [...]

Zarządzenie Nr 688/08

Zarządzenie Nr 688/08B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a  z dnia 21 maja 2008 r.  w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Świeciu przy ul. Kościuszki 10/6  na rzecz najemców [...]

Zarządzenie Nr 687/08

Zarządzenie Nr  687/08B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie rozdysponowania środków budżetowych przeznaczonych na pomoce różnym jednostkom w dziale 750 - Administracja państwowa i [...]

Zarządzenie Nr 686/08

Zarządzenie 686/08  B u r m i s t r z a  Ś w i e c i a z    dnia 21 maja  2008 r. w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu własności nieruchomości zapisanej w KW Nr 49649 położonej w  [...]

Zarządzenie Nr 685/08

Zarządzenie Nr 685/08B u r m i s t r z a    Ś w i e c i az dnia 9 maja 2008 r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Świecie na rok [...]

Zarządzenie Nr 684/08

Zarządzenie Nr 684/08B u r m i s t r z a  Ś w i e c i az dnia 05 maja 2008r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 103/07 z dnia 27 grudnia 2007r. o uchwaleniu  budżetu  Gminy  Świecie na rok [...]

Zarządzenie Nr 683/08

Zarządzenie Nr 683/08Burmistrza Świeciaz dnia 5 maja 2008 r. w sprawie powołania składu oraz określenia Regulaminu Pracy Komisji Oceniającej złożone wnioski konkursowe obejmujące następujące zadania:Konkurs Nr 12/08 -   [...]

Zarządzenie Nr 682/08

Zarządzenie Nr 682/08B u r m i s t r z a  Ś w i e c i az dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie  sprzedaży  części działki  Nr 122/6  położonej w [...]

Zarządzenie Nr 681/08

Zarządzenie Nr 681/08B u r m i s t r z a  Ś w i e c i az dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do sprzedaży części  działki  Nr 1279/4 wraz z nakładami,  położonej w Świeciu przy ul. [...]

Zarządzenie Nr 680/08

Zarządzenie Nr 680/08B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 29 kwietnia 2008 r.  w sprawie nie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę gruntu położonego w Świeciu przy ul. Modrakowej. [...]

Zarządzenie Nr 679/08

Zarządzenie Nr 679/08B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia  29 kwietnia 2008r.  w sprawie ustalenia odszkodowania za nabytą od Państwa Benedykta i Doroty Żurek  działkę nr [...]

Zarządzenie Nr 678/08

Zarządzenie Nr 678/08B u r m i s t r z a   Ś w i e c i az dnia  29 kwietnia 2008 r. w sprawie ogłoszenia  II przetargu ustnego nieograniczonego  na sprzedaż działki nr  222/10 położonej w Świeciu przy ul. [...]

Zarządzenie Nr 677/08

Zarządzenie Nr 677/08B u r m i s t r z a  Ś w i e c i az dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do sprzedaży   działki  Nr 278/12 wraz z nakładami,  położonej w Grucznie przy ul. [...]

Zarządzenie Nr 676/08

Zarządzenie Nr 676/08B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 29 kwietnia 2008 r.  w sprawie nie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części działki nr 1050/1 położonej w Świeciu stanowiącej Duży Rynek pod [...]

Zarządzenie Nr 675/08

Zarządzenie Nr 675/08B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 29 kwietnia 2008 r.  w sprawie udzielenia bonifikaty w opłacie za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej wykorzystywanej na cele [...]

Zarządzenie Nr 674/08

Zarządzenie Nr 674/08B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 29 kwietnia 2008r.  w sprawie ustalenia odszkodowania za nabyte od Państwa Teresy i Stanisława 0derowskich  działki nr 39/3 , 39/5 i [...]

Zarządzenie Nr 673/08

Zarządzenie Nr 673/08B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 29 kwietnia  2008 r. w sprawie przepisania umowy dzierżawy gruntu pod garażem blaszanym położonym w Świeciu przy ul. Żwirki i [...]

Zarządzenie Nr 672/08

Zarządzenie Nr 672/08B u r m i s t r z a  Ś w i e c i az dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do sprzedaży części  działki  Nr 1370/7 położonej w Świeciu przy ul. W. [...]

Zarządzenie Nr 671/08

Zarządzenie Nr 671/08B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Świeciu przy ul. Moniuszki przeznaczonej do oddania   w [...]

Zarządzenie Nr 670/08

Zarządzenie Nr 670/08B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a  z dnia 29 kwietnia 2008 r.  w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na grunt przeznaczony pod uprawy rolne położony w Świeciu przy ul. [...]

Zarządzenie Nr 669/08

Zarządzenie Nr 669/08B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę ,wydzierżawienie jej oraz nie wyrażenia zgody na [...]

Zarządzenie Nr 668/08

Zarządzenie Nr 668/08B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a z dnia 29 kwietnia 2008 r.  w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych położonych w Świeciu przy ul. Kościuszki 15/42 i Wojska Polskiego 75a/38 [...]

Zarządzenie Nr 667/08

Zarządzenie Nr 667/08B u r m i s t r z a  Ś w i e c i a    z dnia 29 kwietnia 2008 r.      w sprawie nadania Regulaminu Pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w [...]

Zarządzenie Nr 666/08

Zarządzenie Nr 666/08B u r m i s t r z a   Ś w i e c i az dnia 23 kwiecień 2008r. w sprawie rozdysponowania środków budżetowych przeznaczonych na pomoce różnym jednostkom w dziale 750 - Administracja państwowa i [...]

Zarządzenie Nr 665/08

Zarządzenie Nr 665/08Burmistrza Świeciaz dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie ogłoszenia konkursu, powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Terespolu [...]

Zarządzenie Nr 664/08

Zarządzenie Nr 664/08    B u r m i s t r z a    Ś w i e c i az dnia 18 kwietnia 2008 r.  w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 5.150.000,00 [...]

Zarządzenie Nr 663/08

Zarządzenie Nr 663/08B u r m i s t r z a    Ś w i e c i az dnia 18 kwietnia 2008 r.  w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 5.150.000,00 EURO w trybie przetargu [...]

Zarządzenie Nr 662/08

Zarządzenie Nr 662/08   B u r m i s t r z a    Ś w i e c i az dnia 18 kwietnia 2008 r.  w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej od kwoty 206.000 EURO w trybie [...]

Zarządzenie Nr 659/08

Zarządzenie Nr 659/08Burmistrza Świeciaz dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskały dotację na wykonanie zadania publicznego ogłoszonego w konkursie Ofert Nr 8/08 pod nazwą „Ochrona i promocja zdrowia oraz [...]

Zarządzenie Nr 661/08

Zarządzenie Nr 661/08   B u r m i s t r z a    Ś w i e c i az dnia 8 kwietnia 2008 r.  w sprawie odmowy udzielenia dotacji na wykonanie zadania publicznego ogłoszonego w konkursie Ofert Nr 10/08 pod nazwą [...]

Zarządzenie Nr 660/08

Zarządzenie Nr 660/08Burmistrza Świeciaz dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskały dotację na wykonanie zadania publicznego ogłoszonego w konkursie Ofert Nr 9/08 pod nazwą „Upowszechniania kultury i sztuki, [...]

Zarządzenie Nr 658/08

Zarządzenie Nr 658/08Burmistrza Świeciaz dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskały dotację na wykonanie zadania publicznego ogłoszonego w konkursie Ofert Nr 7/08 pod nazwą „Wspomagania rozwoju gospodarczego w [...]

Zarządzenie Nr 657/08

Zarządzenie Nr 657/08Burmistrza Świeciaz dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskały dotację na wykonanie zadania publicznego ogłoszonego w konkursie Ofert Nr 6/08 pod nazwą „Działania na rzecz osób [...]

Zarządzenie Nr 656/08

Zarządzenie Nr 656/08    B u r m i s t r z a    Ś w i e c i az dnia 4 kwietnia 2008 r.  w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej  [...]

Zarządzenie Nr 655/08

Zarządzenie Nr 655/08Burmistrza Świeciaz dnia 03 kwietnia 2008 r. w sprawie zadysponowania lokalu mieszkalnego z zasobów mieszkaniowych Gminy na rzecz Pani Marii Tkaczyk zamieszkałej w lokalu mieszkalnym nr 1 położonym w budynku nr 5 w [...]

Zarządzenie Nr 654/08

Zarządzenie Nr 654/08B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 31 marca 2008r. w sprawie ustalenia odszkodowania za nabytą od Państwa Zbigniewa i Lidii Rydziel  działkę nr [...]

Zarządzenie Nr 653/08

Zarządzenie Nr 653/08B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia  31 marca 2008 r. w sprawie przepisania umowy dzierżawy gruntu pod garażem blaszanym położonym w Świeciu przy ul. C. [...]

Zarządzenie Nr 652/08

Zarządzenie Nr 652/08B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a  z dnia 31 marca 2008 r.  w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na grunt przeznaczony pod uprawy rolne  jako ogród przydomowy położony w Świeciu [...]

Zarządzenie Nr 651/08

Zarządzenie Nr 651/08B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a  z dnia 31 marca  2008 r.  w sprawie sprzedaży działki nr 260/9, oddanej w użytkowanie wieczyste, położonej w Świeciu przy ul. Wojska Polskiego [...]

Zarządzenie Nr 650/08

Zarządzenie Nr 650/08B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a z dnia 31 marca 2008 r.  w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego położonego w Świeciu przy ul. Żwirki i Wigury 9/22 przeznaczonego  do [...]

Zarządzenie Nr 649/08

Zarządzenie Nr 649/08B u r m i s t r z a   Ś w i e c i az dnia  31 marca 2008 r.  w sprawie przedłużenia umowy użyczenia lokalu położonego w budynku przy ul. Sądowej 5 w [...]

Zarządzenie Nr 648/08

Zarządzenie Nr 648/08B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 31 marca  2008 r.  w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na grunt pod garażem blaszanym położonym w Świeciu przy Al. Jana Pawła [...]

Zarządzenie Nr 647/08

Zarządzenie Nr 647/08B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a  z dnia 31 marca 2008 r.  w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na grunt przeznaczony pod uprawy rolne  jako ogród przydomowy położony we wsi [...]

Zarządzenie Nr 646/08

Zarządzenie Nr 646/08B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a  z dnia 31 marca 2008 r.  w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Świeciu przy ul. Polnej 19A/19  na rzecz najemcy [...]

Zarządzenie Nr 645/08

Zarządzenie Nr 645/08B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a  z dnia 31 marca 2008 r.  w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Świeciu przy ul. Gen. J. Hallera 2/4  na rzecz najemcy [...]

Zarządzenie Nr 644/08

Zarządzenie Nr 644/08B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego położonego w Świeciu przy ul. Młyńskiej 11/4 przeznaczonego  do [...]

Zarządzenie Nr 643/08

Zarządzenie Nr 643/08B u r m i s t r z a   Świecia  z dnia 31 marca 2008 r.  w sprawie umorzenia zaległości z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę 648/75 położoną w Świeciu [...]

Zarządzenie Nr 642/08

Zarządzenie Nr 642/08B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 31 marca 2008 r.  w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na grunt przeznaczony pod uprawy rolne  położony w Świeciu przy ul. [...]

Zarządzenie Nr 641/08

Zarządzenie Nr 641/08B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a z dnia 31 marca 2008 r.  w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego położonego w Świeciu przy ul. Młyńskiej 12/6 przeznaczonego  do [...]

Zarządzenie Nr 640/08

Zarządzenie Nr 640/08B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego położonego w Świeciu przy ul. Gen. J. Hallera 2/38 przeznaczonego  do [...]

Zarządzenie Nr 639/08

Zarządzenie Nr 639/08B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia  31 marca 2008r.  w sprawie ustalenia odszkodowania za nabytą od Pani Marii Silarskiej działkę nr [...]

Zarządzenie Nr 638/08

Zarządzenie Nr 638/08B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 31 marca 2008 r.  w sprawie przepisania umowy dzierżawy na  grunt pod istniejącym warsztatem  położonym w Świeciu przy ul. W. [...]

Zarządzenie Nr 637/08

Zarządzenie Nr 637/08B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a  z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na grunt pod istniejącym pawilonem handlowym położonym w Świeciu przy ul. Wojska [...]

Zarządzenie Nr 636/08

Zarządzenie Nr 636/08B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a  z dnia 31 marca 2008 r.  w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na grunt przeznaczony pod uprawy rolne  jako ogród przydomowy położony w Świeciu [...]

Zarządzenie Nr 635/08

Zarządzenie  Nr 635/08B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie udzielenia bonifikaty w opłacie za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej wykorzystywanej na cele [...]

Zarządzenie Nr 634/08

Zarządzenie Nr 634/08  B u r m i s t r z a    Ś w i e c i az dnia 26 marca 2008 r.  w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 5.150.000,00 EURO w trybie [...]

Zarządzenie Nr 633/08

Zarządzenie Nr 633/08B u r m i s t r z a   Ś w i e c i az dnia  20 marca 2008 r. w sprawie użyczenia budynku socjalno-biurowego znajdującego się na terenie składowiska odpadów komunalnych w [...]

Zarządzenie Nr 632/08

Zarządzenie Nr 632/08Burmistrza Świecia z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji w sprawie zasad i trybu przeprowadzania audytu wewnętrznego w Gminie [...]

Zarządzenie Nr 631/08

Zarządzenie Nr 631/08B u r m i s t r z a  Ś w i e c i az dnia  20 marca 2008r. w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2006 i sprawozdania z działalności jednostek organizacyjnych Gminy, [...]

Zarządzenie Nr 630/08

Zarządzenie Nr 630/08   B u r m i s t r z a    Ś w i e c i az dnia 18 marca 2008 r.  w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 5.150.000,00 EURO w [...]

Zarządzenie Nr 629/08

Zarządzenie Nr 629/08B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 14 marca  2008 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na grunt położony w Świeciu przy ul. Gen. Hallera przeznaczony pod lokalizację kawiarni [...]

Zarządzenie Nr 615/08

Zarządzenie Nr 615/08B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a  z dnia 14 marca 2008 r.  w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na grunt przeznaczony pod uprawy rolne  położony w Świeciu przy ul. [...]

Zarządzenie Nr 628/08

Zarządzenie Nr 628/08B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a  z dnia 14 marca 2008 r.  w sprawie ogłoszenia przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę Campingu w Świeciu przy ul. [...]

Zarządzenie Nr 627/08

Zarządzenie Nr 627/08B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 14 marca 2008 r.  w sprawie tymczasowego zawieszenia płatności z tytułu opłaty za dzierżawę gruntu położonego w Wielkim Konopacie na terenie Strefy [...]

Zarządzenie Nr 626/08

Zarządzenie Nr 626/08B u r m i s  t r z a   Ś w i e c i a  z dnia  14 marca 2008 r. w sprawie wykupu gruntu położonego w Sulnowie od Pana Hieronima [...]

Zarządzenie Nr 625/08

Zarządzenie Nr 625/08B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie wydzierżawienie gruntu  położonego w Świeciu przy ul. Wojska Polskiego przeznaczonego pod działalność [...]

Zarządzenie Nr 624/08

Zarządzenie Nr 624/08B u r m i s t r z a  Ś w i e c i az dnia 14 marca 2008 r. w sprawie sprzedaży działek Nr 451/27, 451/28, 451/29 i 451/30 położonych w Świeciu przy ul. [...]

Zarządzenie Nr 623/08

Zarządzenie Nr 623/08B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a  z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na grunt przeznaczony pod uprawy rolne  jako ogród przydomowy położony w Świeciu przy [...]

Zarządzenie Nr 622/08

Zarządzenie Nr 622/08B u r m i s t r z a  Ś w i e c i az dnia 14 marca 2008 roku. w sprawie oddania w użytkowania wieczystego w drodze bezprzetargowej działki nr 117/5 położonej w Świeciu przy ul.Piłsudskiego na rzecz Spółdzielni [...]

Zarządzenie Nr 621/08

Zarządzenie Nr 621/08B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie tymczasowego zawieszenia płatności z tytułu opłaty za dzierżawę gruntu położonego  w Świeciu  przy ul. [...]

Zarządzenie Nr 620/08

Zarządzenie Nr 620/08B u r m i s  t r z a   Ś w i e c i a  z dnia  14 marca 2008 r. w sprawie wykupu gruntu położonego w Sulnowie  od Państwa Krzysztofa i Barbary Koślak. [...]

Zarządzenie Nr 619/08

Zarządzenie Nr 619/08B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a  z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Świeciu przy ul. Wojska Polskiego 77/46  na rzecz najemcy [...]

Zarządzenie Nr 618/08

Zarządzenie Nr 618/08B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 14 marca 2008 r.  w sprawie przesunięcia płatności zaległości z tytułu opłaty za dzierżawę gruntu rolnego położonego na terenie wsi Wielki [...]

Zarządzenie Nr 617/08

Zarządzenie Nr 617/08B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 14 marca 2008 r.  w sprawie przedłużenia umowy najmu lokali mieszkalnych położonych w Świeciu przy ul. Paderewskiego 12.    [...]

Zarządzenie Nr 616/08

Zarządzenie Nr 616/08B u r m i s t r z a   Ś w i e c i az dnia  14  marca  2008 r. w sprawie ogłoszenia IV przetargu pisemnego ograniczonego dla mieszkańców Gminy Świecie oczekujących na zawarcie umowy najmu na [...]

Zarządzenie Nr 614/08

Zarządzenie Nr 614/08B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 14 marca 2008 r.  w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej we wsi Wielki Konopat  na terenie Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park I [...]

Zarządzenie Nr 613/08

Zarządzenie Nr 613/08B u r m i s t r z a   Ś w i e c i az dnia 14 marca 2008 r.  w sprawie użyczenia gruntu położonego w Świeciu przy ul. Sienkiewicza z przeznaczeniem  pod usytuowania kawiarni [...]

Zarządzenie Nr 612/08

Zarządzenie Nr 612/08B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 14 marca 2008 r.  w sprawie przepisania umowy dzierżawy na grunt pod garażem blaszanym położonym w Świeciu przy ul. Ks. St. [...]

Zarządzenie Nr 611/08

Zarządzenie Nr 611/08B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a  z dnia 14 marca 2008 r.  w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na grunt przeznaczony pod uprawy rolne  jako ogród przydomowy położony w Świeciu [...]

Zarządzenie Nr 610/08

Zarządzenie Nr 610/08B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a  z dnia 14 marca  2008 r. w sprawie sprzedaży działki nr 1165/3, oddanej w użytkowanie wieczyste, położonej w Świeciu przy ul. Browarowej 5  na [...]

Zarządzenie Nr 609/08

Zarządzenie Nr 609/08B u r m i s  t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie wykupu gruntu położonego w Sulnowie  od Wioletty, Tomasza, Wojciecha i Marzenny Mazur - współwłaścicieli [...]

Zarządzenie Nr 608/08

Zarządzenie Nr 608/08B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Świeciu przy ul. Wojska Polskiego przeznaczonej do oddania w dzierżawę i [...]

Zarządzenie Nr 607/08

Zarządzenie Nr 607/08B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a  z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Świeciu przy ul. Świętopełka 3/7  na rzecz najemcy [...]

Zarządzenie Nr 606/08

Zarządzenie Nr 606/08B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na grunt położony w Świeciu przy ul. Wojska Polskiego przeznaczony pod działalność [...]

Zarządzenie Nr 605/08

Zarządzenie Nr 605/08B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a  z dnia 14 marca 2008 r.  w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na grunt przeznaczony pod uprawy rolne  jako ogród przydomowy położony w Świeciu [...]

Zarządzenie Nr 604/08

Zarządzenie Nr 604/08B u r m i s t r z a  Ś w i e c i az dnia 14 marca 2008 r. w sprawie uwag nieuwzględnionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Sulnówko w pobliżu jeziora [...]

Zarządzenie Nr 603/08

Zarządzenie Nr 603/08B u r m i s t r z a  Ś w i e c i az dnia 14 marca 2008 r. w sprawie uwag uwzględnionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Sulnówko w pobliżu jeziora [...]

Zarządzenie Nr 602/08

Zarządzenie Nr 602/08B u r m i s t r z a  Ś w i e c i az dnia 14 marca 2008 r. w sprawie uwag nieuwzględnionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny zawarte między ulicami Wojska Polskiego, [...]

Zarządzenie Nr 601/08

Zarządzenie Nr 601/08 B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskały dotację na wykonanie zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej na 2008 rok ogłoszonych w [...]

Zarządzenie Nr 600/08

Zarządzenie Nr 600/08  B u r m i s t r z a    Ś w i e c i az dnia 11 marca 2008 r.  w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 5.150.000,00 EURO w trybie [...]

Zarządzenie Nr 599/08

Zarządzenie Nr 599/08B u r m i s  t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie wykupu gruntu położonego w Grucznie od Pani  Bolesławy [...]

Zarządzenie Nr 598/08

Zarządzenie Nr 598/08B u r m i s t r z a  Ś w i e c i az dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie utworzenia Regulaminu udzielania zamówień, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro w [...]

Zarządzenie Nr 597/08

Zarządzenie Nr 597/08Burmistrza Świeciaz dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie powołania składu oraz określenia Regulaminu Pracy Komisji Oceniającej złożone wnioski w konkursowe obejmujące następujące zadania:Konkurs Nr 6/08 – [...]

Zarządzenie Nr 596/08

Zarządzenie Nr 596/08   B u r m i s t r z a    Ś w i e c i az dnia 25 lutego 2008 r.  w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 5.150.000,00 EURO w [...]

Zarządzenie Nr 595/08

Zarządzenie Nr 595/08B u r m i s t r z a  Ś w i e c i az dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie sprzedaży działek  Nr 460/46 i 451/31  położonych w Świeciu przy ul. L. [...]

Zarządzenie Nr 594/08

Zarządzenie Nr 594/08B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 21 lutego 2008 r.  w sprawie przedłużenia umów dzierżawy na grunt pod garażami blaszanymi położonymi w Świeciu przy ul. Żwirki i [...]

Zarządzenie Nr 593/08

Zarządzenie Nr 593/08B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a  z dnia 21 lutego 2008 r.  w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na grunt przeznaczony pod uprawy rolne  położony w Świeciu przy ul. [...]

Zarządzenie Nr 592/08

Zarządzenie Nr 592/08B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 21 lutego 2008 r.  w sprawie wypłaty odszkodowania Państwu Annie i Sławomirowi Brączkowskim za nakłady budowlane i składniki roślinne znajdujące się [...]

Zarządzenie Nr 591/08

Zarządzenie Nr 591/08B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 21 lutego 2008 r.  w sprawie ustalenia odszkodowania za nabyte od Państwa Arkadiusza i Marleny Wojciechowskich oraz Jacka i Joanny Sadowskich – [...]

Zarządzenie Nr 590/08

Zarządzenie Nr 590/08B u r m i s  t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie wykupu gruntu stanowiącego działkę Nr 105/10 położonego w Sulnówku  od Państwa Hanny i Edmunda [...]

Zarządzenie Nr 589/08

Zarządzenie Nr 589/08B u r m i s t r z a  Ś w i e c i az dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie  sprzedaży  działki  Nr 122/5  położonej w [...]

Zarządzenie Nr 588/08

Zarządzenie Nr 588/08B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 21 lutego 2008 r.  w sprawie przedłużenia umów dzierżawy na grunt pod garażami blaszanymi położonymi w Świeciu przy ul. Żwirki i [...]

Zarządzenie Nr 587/08

Zarządzenie Nr 587/08B u r m i s t r z a Ś w i e c i az dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy o oddaniu gruntu w użytkowanie wieczyste Praterm Północ Spółka z o.o. z siedzibą w Świeciu przy ul. [...]

Zarządzenie Nr 586/08

Zarządzenie Nr 586/08B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a  z dnia 21 lutego 2008 r.  w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Świeciu przy ul. Kościuszki 15/43  na rzecz najemcy [...]

Zarządzenie Nr 585/08

Zarządzenie Nr 585/08B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 21 lutego 2008 r.  w sprawie nabycia gruntu od Pana Hanny [...]

Zarządzenie Nr 584/08

Zarządzenie Nr 584/08B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a  z dnia 21 lutego 2008 r.  w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Świeciu przy ul.Wojska Polskiego 73/3  na rzecz najemcy [...]

Zarządzenie Nr 583/08

Zarządzenie Nr 583/08B u r m i s t r z a   Ś w i e c i az dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie ogłoszenia  przetargu ustnego nieograniczonego  na sprzedaż działki nr  91/11 położonej w [...]

Zarządzenie Nr 582/08

Zarządzenie Nr 582/08B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 21 lutego 2008 r.  w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na grunt pod garażem blaszanym położonym w Świeciu przy ul. Ks. St. [...]

Zarządzenie Nr 581/08

Zarządzenie Nr 581/08B u r m i s  t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia odszkodowania za nabyte od Pana Dariusza Poraja działki Nr 5/17, 5/23, 5/39 5/31 pod drogę w Sulnowie. [...]

Zarządzenie Nr 580/08

Zarządzenie Nr 580/08B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a  z dnia 21 lutego 2008 r.  w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Świeciu przy ul. Kościuszki 4/3  na rzecz najemcy [...]

Zarządzenie Nr 579/08

Zarządzenie Nr 579/08B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 21 lutego 2008 r.  w sprawie nabycia gruntu od Pana Henryka [...]

Zarządzenie Nr 578/08

Zarządzenie Nr 578/08B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a  z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Świeciu przy ul. Wojska Polskiego 69/1  na rzecz najemcy [...]

Zarządzenie Nr 577/08

Zarządzenie Nr 577/08B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a  z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na grunt pod istniejącym pawilonem handlowym położonym w Świeciu przy ul. Ks. St. [...]

Zarządzenie Nr 576/08

Zarządzenie Nr 576/08B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a  z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Świeciu przy ul. Paderewskiego 2b/4  na rzecz najemcy [...]

Zarządzenie Nr 575/08

Zarządzenie Nr 575/08B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie udzielenia bonifikaty w opłacie za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej wykorzystywanej na cele [...]

Zarządzenie Nr 574/08

Zarządzenie Nr 574/08  B u r m i s t r z a  Ś w i e c i a z dnia 21 lutego 2008 r.  w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego  nieruchomości zapisanej w KW Nr 1669 położonej [...]

Zarządzenie Nr 573/08

Zarządzenie Nr 573/08    B u r m i s t r z a    Ś w i e c i az dnia 21 lutego 2008 r.  w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 5.150.000,00 [...]

Zarządzenie Nr 572/08

Zarządzenie Nr 572/08B u r m i s t r z a  Ś w i e c i az dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskały dotację na wykonanie zadania publicznego ogłoszonego w konkursie Ofert Nr 4/08 pod nazwą „Działania z [...]

Zarządzenie Nr 571/08

Zarządzenie Nr 571/08B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 206.000 EURO w trybie przetargu [...]

Zarządzenie Nr 570/08

Zarządzenie Nr 570/08B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 206.000 EURO w trybie przetargu [...]

Zarządzenie Nr 569/08

Zarządzenie Nr  569/08B u r m i s t r z a   Ś w i e c i az dnia 12 lutego 2008r. w sprawie rozdysponowania środków budżetowych przeznaczonych na pomoce różnym jednostkom w dziale 750 - Administracja państwowa i [...]

Zarządzenie Nr 568/08

Zarządzenie Nr 568/08B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a z dnia 12 lutego 2008 r.  w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 206.000 EURO w trybie przetargu [...]

Zarządzenie Nr 567/08

Zarządzenie Nr 567/08B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a z dnia 12 lutego 2008 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 206.000 EURO w trybie przetargu [...]

Zarządzenie Nr 566/08

Zarządzenie Nr 566/08B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a z dnia 12 lutego 2008 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 206.000 EURO w trybie przetargu [...]

Zarządzenie Nr 565/08

Zarządzenie Nr 565/08B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a z dnia 12 lutego 2008 r.  w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 206.000 EURO w trybie przetargu [...]

Zarządzenie Nr 564/08

Zarządzenie Nr 564/08B u r m i s t r z a  Ś w i e c i az dnia 12 lutego 2008 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w celu przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy w [...]

Zarządzenie Nr 563/08

Zarządzenie Nr 563/08  B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 6 lutego 2008 r. w sprawie powołania składu oraz określenia regulaminu pracy Komisji Oceniającej złożone wnioski w Konkursie Ofert Nr [...]

Zarządzenie Nr 562/08

Zarządzenie Nr 562/08Burmistrza Świeciaz dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie udzielenia dotacji za wykonanie wewnętrznej instalacji do podgrzewania ciepłej wody użytkowej zasilanej gazem ziemnym w budynku szpitalnym położonym przy ul. [...]

Zarządzenie Nr 561/08

Zarządzenie Nr 561/08Burmistrza Świeciaz dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie udzielenia dotacji za wykonanie wewnętrznej instalacji grzewczej zasilanej gazem ziemnym w budynku handlowym położonym przy ul. Sportowej 29A (działka nr 222/10 [...]

Zarządzenie Nr 560/08

Zarządzenie Nr 560/08Burmistrza Świeciaz dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie udzielenia dotacji za wykonanie wewnętrznej instalacji grzewczej zasilanej gazem ziemnym w budynku handlowo-usługowym – lokal nr 2 - położonym przy ul. Duży [...]

Zarządzenie Nr 559/08

Zarządzenie  Nr 559/08B u r m i s t r z a   Ś w i e c i az dnia 28 stycznia 2008 r.  w sprawie wyrażenie zgodny na rozwiązanie umowy o oddaniu gruntów w użytkowanie wieczyste Spółdzielni Mieszkaniowej „Pomóż Sam [...]

Zarządzenie Nr 558/08

Zarządzenie Nr 558/08B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 28 stycznia 2008r.  w sprawie ustalenia odszkodowania za nabytą od Państwa Bożeny i Eugeniusza Kurowskich działkę nr [...]

Zarządzenie Nr 557/08

Zarządzenie Nr 557/08B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie udzielenia bonifikaty w opłacie za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej wykorzystywanej na cele [...]

Zarządzenie Nr 556/08

Zarządzenie Nr 556/08B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 28 stycznia 2008 r.  w sprawie ogłoszenia przetargu na dzierżawę nieruchomości położonej w Grucznie z przeznaczeniem pod uprawy [...]

Zarządzenie Nr 555/08

Zarządzenie Nr 555/08B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a z dnia 28 stycznia 2008 r.  w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego położonego w Świeciu przy ul. Polnej 19a/19 przeznaczonego  do [...]

Zarządzenie Nr 554/08

Zarządzenie Nr 554/08B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 28 stycznia 2008 r w sprawie ogłoszenia wykazu na sprzedaż działek Nr 451/27, 451/28, 451/29 i 451/30  położonych w Świeciu Oś. [...]

Zarządzenie Nr 553/08

Zarządzenie Nr 553/08B u r m i s t r z a   Ś w i e c i az dnia 28 stycznia 2008 r.  w sprawie rozłożenia  Powszechnej Spółdzielni Spożywców „Społem” w Świeciu na raty kwartalne opłaty rocznej z tytułu [...]

Zarządzenie Nr 552/08

Zarządzenie Nr 552/08B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 28 stycznia  2008 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy gruntu pod garażem blaszanym położonym w Świeciu przy ul. Żwirki i [...]

Zarządzenie Nr 551/08

Zarządzenie Nr 551/08 B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 28 stycznia  2008 r. w sprawie udzielenia bonifikaty w opłacie za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej wykorzystywanej na cele [...]

Zarządzenie Nr 550/08

Zarządzenie Nr 550/08B u r m i s t r z a   Ś w i e c i az dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie ogłoszenia  przetargu pisemnego nieograniczonego  na sprzedaż działki nr 222/10  położonej w Świeciu przy ul. [...]

Zarządzenie Nr 549/08

Zarządzenie Nr 549/08B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 28 stycznia 2008 r.  w sprawie przesunięcia płatności oraz umorzenia zaległości z tytułu opłaty za dzierżawę gruntów rolnych położonych na [...]

Zarządzenie Nr 548/08

Zarządzenie Nr 548/08B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia   28 stycznia 2008r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę oraz wyrażenia zgody na poszerzenie dzierżawy [...]

Zarządzenie Nr 547/08

Zarządzenie Nr 547/08B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 28 stycznia 2008 r.  w sprawie ogłoszenia wykazu na oddanie w użytkowanie wieczyste działki Nr 117/5 o pow. 0,0329 ha, położonej w Świeciu przy ul. [...]

Zarządzenie Nr 546/08

Zarządzenie  Nr 546/08B u r m i s t r z a   Ś w i e c i az dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie wyrażenie zgodny na rozwiązanie umów o oddaniu gruntów w użytkowanie wieczyste Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w [...]

Zarządzenie Nr 545/08

Zarządzenie Nr 545/08B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a  z dnia 28 stycznia 2008 r.  w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na grunt pod istniejącym parkingiem przeznaczonym dla klientów sklepu firmy [...]

Zarządzenie Nr 544/08

Zarządzenie Nr 544/08B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 28 stycznia 2008 r.  w sprawie umorzenia zaległości z tytułu opłaty za dzierżawę gruntów rolnych położonych na terenie wsi [...]

Zarządzenie Nr 543/08

Zarządzenie Nr 543/08B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 28 stycznia 2008 r.  w sprawie umorzenia zaległości z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe oraz [...]

Zarządzenie Nr 542/08

Zarządzenie Nr 542/08B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie przesunięcia płatności z tytułu opłaty za dzierżawę gruntu położonego  w Wielkim Konopacie na terenie Strefy [...]

Zarządzenie Nr 541/08

Zarządzenie Nr 541/08B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 28 stycznia 2008 r.  w sprawie nie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę działki nr 253/5 położonej w Świeciu przy ul. Wojska Polskiego obok posesji [...]

Zarządzenie Nr 540/08

Zarządzenie Nr 540/08  B u r m i s t r z a  Ś w i e c i az dnia 28 stycznia 2008 r.  w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości zapisanej w KW 47954 położonej w Świeciu, stanowiącej działkę Nr 516/15 [...]

Zarządzenie Nr 539/08

Zarządzenie Nr 539/08   B u r m i s t r z a    Ś w i e c i az dnia 24 stycznia 2008 r.  w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej od kwoty 206.000 EURO w trybie [...]

Zarządzenie Nr 538/08

Zarządzenie Nr 538/08B u r m i s t r z a    Ś w i e c i az dnia 23 stycznia 2008 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej  206.000 EURO w trybie przetargu [...]

Zarządzenie Nr 537/08

Zarządzenie Nr 537/08B u r m i s t r z a  Ś w i e c i az dnia 21 stycznia 2008 r.  w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskały dotację na wykonanie zadania publicznego ogłoszonego w Konkursie Ofert Nr 17/07 pod nazwą „Organizacja [...]

Zarządzenie Nr 536/08

Zarządzenie Nr 536/08  B u r m i s t r z a    Ś w i e c i az dnia 18 stycznia 2008 r.  w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 5.150.000,00 EURO w [...]

Zarządzenie Nr 535/08

Zarządzenie Nr 535/08B u r m i s t r z a  Ś w i e c i az dnia 18 stycznia 2008 r. w sprawie powołania składu oraz określenia regulaminu  pracy Komisji Oceniającej złożone wnioski w Konkursie Ofert Nr [...]

Zarządzenie Nr 534/08

Zarządzenie Nr 534/08B u r m i s t r z a    Ś w i e c i az dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy na rok [...]

Zarządzenie Nr 533/08

Zarządzenie Nr 533/08Burmistrza Świeciaz dnia 11 stycznia 2008 r. w sprawie powołania składu oraz określenia Regulaminu Pracy Komisji Oceniającej złożone wnioski w Konkursie  Ofert Nr 4/08 obejmujący następujące zadanie:Nr 4/08 [...]

Zarządzenie Nr 532/08

Zarządzenie Nr 532/08B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 9 stycznia 2008 r.  w sprawie wyrażenia zgody na pomniejszenie  dzierżawy gruntu położonego w Świeciu przy ul. Parkowej przeznaczonego pod [...]

Zarządzenie Nr 531/08

Zarządzenie Nr 531/08B u r m i s t r z a   Ś w i e c i az dnia  9 stycznia 2008 r.  w sprawie użyczenia gruntu położonego w Świeciu przy ul. Sienkiewicza Klubowi Sportowemu WDA [...]

Zarządzenie Nr 530/08

Zarządzenie Nr 530/08B u r m i s t r z a   Ś w i e c i az dnia 9 stycznia 2008 r.  w sprawie użyczenia budynku położonego w  Świeciu przy ul. Wojska Polskiego 139 stanowiącego Dom [...]

Zarządzenie Nr 529/08

Zarządzenie Nr 529/08B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a  z dnia 9 stycznia 2008 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę oraz ogłoszenia przetargu ustnego ograniczonego dla [...]

Zarządzenie Nr 528/08

Zarządzenie Nr 528/08B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 9 stycznia 2008 r.  w sprawie przepisania umowy dzierżawy gruntu pod garażem blaszanym położonym w Świeciu przy ul. Żwirki i [...]

Zarządzenie Nr 527/08

Zarządzenie Nr 527/08B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 9 stycznia 2008 r.  w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy gruntu pod garażem blaszanym położonym w Świeciu przy ul. Żwirki i [...]

Zarządzenie Nr 526/08

Zarządzenie Nr 526/08B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a  z dnia 9 stycznia 2008 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na grunt pod istniejącą stacją redukcyjno-pomiarową położoną w Świeciu przy ul. [...]

Zarządzenie Nr 525/08

Zarządzenie Nr 525/08B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a  z dnia 9 stycznia 2008 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Świeciu przy ul.Wojska Polskiego 163/18  na rzecz najemcy [...]

Zarządzenie Nr 524/08

Zarządzenie Nr 524/08Burmistrza Świeciaz dnia 8 stycznia 2008 r. w sprawie powołania składu oraz określenia Regulaminu Pracy Komisji Oceniającej złożone wnioski w Konkursach Ofert Nr 1/08, 2/08, 2/08 obejmujące następujące zadania:Nr [...]

Zarządzenie Nr 523/08

Zarządzenie Nr 523/08B u r m i s t r z a   Ś w i e c i az dnia  7  stycznia  2008 r. w sprawie ogłoszenia III przetargu pisemnego ograniczonego dla mieszkańców Gminy Świecie oczekujących na zawarcie umowy najmu [...]

Zarządzenie Nr 522/08

Zarządzenie Nr  522/08B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 7 stycznia 2008 r.  w sprawie nieodpłatnego przejęcia  działki nr 44/3 o pow. 0,0067 ha położonej w Ernestowie od p. Adama [...]

Zarządzenie Nr 521/08

Zarządzenie Nr  521/08B u r m i s  t r z a   Ś w i e c i a  z dnia  7 stycznia 2008 r. w sprawie odmowy wykupu gruntu położonego w Sulnowie od Pana Andrzeja [...]

Zarządzenie Nr 520/08

Zarządzenie Nr 520/08B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a z dnia 7 stycznia 2008 r.  w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego położonego w Świeciu przy ul. Wojska Polskiego 77/46 przeznaczonego  do [...]

Zarządzenie Nr 519/08

Zarządzenie Nr 519/08B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a  z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego położonego w Świeciu przy ul. Świetopełka 3/7 przeznaczonego  do [...]

Zarządzenie Nr 518/08

Zarządzenie Nr  518/08B u r m i s  t r z a   Ś w i e c i a  z dnia  7 stycznia 2008 r. w sprawie odmowy przyjęcia darowizny gruntu stanowiącego działkę Nr 1315/1 położonego w Świeciu przy ul. Polnej od [...]

Zarządzenie Nr 517/08

Zarządzenie  Nr 517/08B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie odmowy umorzenia opłaty i udzielenia bonifikaty w opłacie za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej [...]

Zarządzenie Nr 516/08

Zarządzenie Nr 516/ 08B u r m i s t r z a  Ś w i e c i az dnia 7 stycznia 2008 r.   w sprawie odmowy umorzenia opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu za rok 2005  2006 i 2007 wraz z [...]

Zarządzenie Nr 515/08

Zarządzenie Nr 515/08B u r m i s t r z a   Ś w i e c i az dnia 4 stycznia 2008 r.  w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie udziałów Gminy Świecie w  kapitale Zakładowym firmy działającej pod nazwą Świeckie [...]

Zarządzenie Nr 514/07

Zarządzenie Nr 514/07B u r m i s t r z a    Ś w i e c i az dnia 31 grudnia 2007r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy na rok [...]

Zarządzenie Nr 513/07

Zarządzenie Nr 513/07B u r m i s t r z a  Ś w i e c i az dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 36/07 z dnia 18 stycznia 2007r. o uchwaleniu  budżetu  Gminy  Świecie na rok [...]

Zarządzenie Nr 512/07

Zarządzenie Nr 512/07 B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskały dotację na wykonanie zadania publicznego ogłoszonego w Konkursie Ofert Nr 16/07 pod nazwą [...]

Zarządzenie Nr 511/07

Zarządzenie Nr 511/07B u r m i s t r z a  Ś w i e c i az dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji oraz powołania w tym celu Komisji [...]

Zarządzenie Nr 510/07

Zarządzenie Nr 510/07B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 24 grudnia 2007 r.  w sprawie nabycia gruntu od Pana Brunona [...]

Zarządzenie Nr 509/07

Zarządzenie Nr  509/07B u r m i s t r z a   Ś w i e c i az dnia 20 grudnia  2007r. w sprawie przekazania Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Świeciu  Sp. z o.o. kwoty [...]

Zarządzenie Nr 508/07

Zarządzenie Nr 508/07B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a z dnia 14 grudnia 2007 r.  w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych położonych w Świeciu przy ul. Wojska Polskiego 69/1 i Wojska Polskiego 73/3 [...]

Zarządzenie Nr 507/07

Zarządzenie Nr 507/07B u r m i s  t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie wykupu gruntu pod drogę w [...]

Zarządzenie Nr 506/07

Zarządzenie Nr 506/07B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a z dnia 14 grudnia 2007 r.  w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych położonych w Świeciu przy ul. Polnej 6/9 i Paderewskiego 2b/4 przeznaczonych [...]

Zarządzenie Nr 505/07

Zarządzenie Nr 505/07B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 14 grudnia 2007 r.  w sprawie przesunięcia płatności z tytułu opłaty za dzierżawę gruntów rolnych położonych na terenie wsi Wielki Konopat i [...]

Zarządzenie Nr 504/07

Zarządzenie Nr 504/07B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie ogłoszenia wykazu na sprzedaż działki Nr 91/11 położonej w Sulnówku.          [...]

Zarządzenie Nr 503/07

Zarządzenie Nr 503/07B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 14 grudnia 2007 r.  w sprawie wysokości stawek za dzierżawę nieruchomości komunalnych  na 2008 r.  [...]

Zarządzenie Nr 502/07

Zarządzenie Nr 502/07B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a z dnia 14 grudnia 2007 r.  w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych położonych w Świeciu przy ul. Kościuszki 4/3 i Kościuszki 15/43 [...]

Zarządzenie Nr 501/07

Zarządzenie Nr 501/07 B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 14 grudnia 2007 r.  w sprawie przepisania umowy dzierżawy na  grunt pod pawilonem handlowym położonym w Świeciu przy ul. [...]

Zarządzenie Nr 500/07

Zarządzenie Nr 500/07  B u r m i s t r z a  Ś w i e c i a z dnia 14 grudnia 2007 r.  w sprawie nie skorzystania z prawa  pierwokupu nieruchomości budynkowej zapisanej w KW Nr 11258, położonej w [...]

Zarządzenie Nr 499/07

Zarządzenie Nr 499/07B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia  14   grudnia  2007 r. w sprawie ustalenia odszkodowania za nabytą od Pana Kazimierza Kłosowskiego działkę nr [...]

Zarządzenie Nr 498/07

Zarządzenie Nr 498/07B u r m i s t r z a  Ś w i e c i az dnia 5 grudnia 2007r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 36/07 z dnia 18 stycznia 2007r. o uchwaleniu  budżetu  Gminy  Świecie na rok [...]

Zarządzenie Nr 497/07

Zarządzenie Nr 497/07B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a z dnia 3 grudnia 2007 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 5.278.000 EURO w trybie przetargu [...]

Zarządzenie Nr 496/07

Zarządzenie Nr 496/07B u r m i s t r z a    Ś w i e c i az dnia 30 listopada 2007r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy na rok [...]

Zarządzenie Nr 495/07

Zarządzenie Nr 495/07 B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskały dotację na wykonanie zadania publicznego ogłoszonego w Konkursie Ofert Nr  15/07 pod [...]

Zarządzenie Nr 494/07

Zarządzenie Nr  494/07B u r m i s t r z a   Ś w i e c i az dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie udzielenia pożyczki krótkoterminowej dla Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w [...]

Zarządzenie Nr 493/07

Zarządzenie 493/07Burmistrza Świeciaz dnia 27 listopada 2007 r.  w sprawie powołania na stanowisko Kierownika Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej w Świeciu i Koordynatora Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów [...]

Zarządzenie Nr 492/07

Zarządzenie Nr 492/07B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Świeciu  obręb Przechowo przy ul. Wrzosowej przeznaczonej do oddania w [...]

Zarządzenie Nr 491/07

Zarządzenie Nr 491/07B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego położonego w Świeciu przy ul. Wojska Polskiego 163/18 przeznaczonego do [...]

Zarządzenie Nr 490/07

Zarządzenie Nr 490/07B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a  z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Świeciu przy ul. Wojska Polskiego 171/6  na rzecz najemcy [...]

Zarządzenie Nr 489/07

Zarządzenie Nr 489/07B u r m i s t r z a  Ś w i e c i az dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających  do sprzedaży lokalu mieszkalnego   położonego w Sartowicach nr 28  na rzecz [...]

Zarządzenie Nr 488/07

Zarządzenie Nr 488/07B u r m i s t r z a  Ś w i e c i az dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie powołania komisji ds. oceny projektów inwestycyjnych na lata 2008-2017. [...]

Zarządzenie Nr 487/07

Zarządzenie Nr 487/07B u r m i s t r z a   Ś w i e c i az dnia 23 listopada 2007r. w sprawie podwyższenia kapitału Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świeciu  Sp. z [...]

Zarządzenie Nr 486/07

Zarządzenie Nr 486/07B u r m i s t r z a  Ś w i e c i az dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki, Pani Magdaleny Jasińskiej ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela [...]

Zarządzenie Nr 485/07

Zarządzenie Nr 485/07B u r m i s t r z a  Ś w i e c i az dnia 21 listopada  2007r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 36/07z dnia 18 stycznia 2007r. o uchwaleniu  budżetu  Gminy  Świecie na rok [...]

Zarządzenie Nr 484/07

Zarządzenie Nr 484/07B u r m i s t r z a  Ś w i e c i az dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie powołania na stanowisko Komendanta Straży Miejskiej w [...]

Zarządzenie Nr 483/07

Zarządzenie Nr 483/07B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a  z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Sulnówku 41/1 na rzecz najemcy [...]

Zarządzenie Nr 482/07

Zarządzenie Nr 482 /07B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia  19 listopad 2007r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę oraz wyrażenia zgody na poszerzenie dzierżawy pod [...]

Zarządzenie Nr 481/07

Zarządzenie Nr  481/07B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a  z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Świeciu przy ul.Wojska Polskiego 75/4  na rzecz najemcy [...]

Zarządzenie Nr 480/07

Zarządzenie Nr 480/ 07B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a z dnia 19 listopada 2007 r.  w sprawie ogłoszenia wykazu działki nr 222/10  przeznaczonej do [...]

Zarządzenie Nr 479/07

Zarządzenie Nr 479/ 07B u r m i s t r z a  Ś w i e c i az dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do sprzedaży części   działki  Nr 18/3 położonej w [...]

Zarządzenie Nr 478/07

Zarządzenie Nr 478/07B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 19 listopada  2007 r.  w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę pod działalność sportowo-rekreacyjną [...]

Zarządzenie Nr 477/07

Zarządzenie Nr 477/07B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a  z dnia19 listopada 2007 r.  w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Świeciu przy ul.Wojska Polskiego 73/5  na rzecz najemcy [...]

Zarządzenie Nr 476/07

Zarządzenie Nr 476/07B u r m i s t r z a   Ś w i e c i az dnia  19 listopada 2007 r. w sprawie ogłoszenia  przetargu pisemnego nieograniczonego  na sprzedaż działki nr 385/35  położonej w Świeciu przy ul. [...]

Zarządzenie Nr 475/07

Zarządzenie Nr 475/07B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 19 listopada  2007 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Świeciu przy ul. Małcużyńskiego przeznaczonej do oddania w dzierżawę i [...]

Zarządzenie Nr 474/07

Zarządzenie Nr 474/07B u r m i s t r z a   Ś w i e c i az dnia  19 listopada 2007 r.  w sprawie użyczenia nieruchomości położonej w  Świeciu przy ul. [...]

Zarządzenie Nr 473/07

Zarządzenie Nr 473/07B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 19 listopada  2007 r.  w sprawie przepisania umowy dzierżawy gruntu pod garażem blaszanym położonym w Świeciu przy ul. Żwirki i [...]

Zarządzenie Nr 472/07

Zarządzenie Nr 472/07B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a  z dnia 19 listopada 2007 r.  w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Świeciu przy ul. Kościuszki 11/16  na rzecz najemcy [...]

Zarządzenie Nr 471/07

Zarządzenie Nr 471/07B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 19 listopada  2007 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych w Czaplach i w Grucznie przeznaczonych do oddania  w dzierżawę pod [...]

Zarządzenie Nr 470/07

Zarządzenie Nr 470/07B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 19 listopad  2007 r.  w sprawie przepisania umowy dzierżawy gruntu pod garażem blaszanym położonym w Świeciu przy ul. Żwirki i [...]

Zarządzenie Nr 469/07

Zarządzenie Nr 469/07B u r m i s t r z a   Ś w i e c i az dnia  19 listopada 2007 r. w sprawie ogłoszenia  przetargu pisemnego nieograniczonego  na sprzedaż działki nr 385/34  położonej w Świeciu przy ul. [...]

Zarządzenie Nr 468/07

Zarządzenie Nr 468/07B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a z dnia 19 listopada 2007 r.  w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 5.278.000 EURO w trybie [...]

Zarządzenie Nr 467/07

Zarządzenie Nr 467/07  B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 19 listopada 2007r.  w sprawie powołania składu oraz określenia regulaminu pracy Komisji Oceniającej złożone wnioski w Konkursie Ofert Nr [...]

Zarządzenie Nr 466/07

Zarządzenie Nr 466/07Burmistrza Świeciaz dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie udzielenia dotacji za wykonanie wewnętrznej instalacji grzewczej zasilanej gazem ziemnym wraz z przyłączem w budynku handlowo-usługowym położonym przy ul. [...]

Zarządzenie Nr 465/07

Zarządzenie Nr 465/07Burmistrza Świeciaz dnia 15 listopada  2007 r. w sprawie udzielenia dotacji za wykonanie wewnętrznej instalacji grzewczej zasilanej gazem ziemnym w budynku usługowo-produkcyjnym przy ul. Wojska Polskiego 143 w [...]

Zarządzenie Nr 464/07

Zarządzenie Nr 464/07B u r m i s t r z a   Ś w i e c i az dnia 15 listopada 2007r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na rok 2008. Na podstawie art. 52 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z [...]

Zarządzenie Nr 463/07

Zarządzenie Nr 463/07B u r m i s t r z a    Ś w i e c i az dnia 8 listopada 2007 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej od kwoty 5.278.000 EURO w trybie przetargu [...]

Zarządzenie Nr 462/07

Zarządzenie Nr  462/07B u r m i s t r z a   Ś w i e c i az dnia 7 listopada 2007r. w sprawie rozdysponowania środków budżetowych przeznaczonych na pomoce różnym jednostkom w dziale 750 - Administracja państwowa i [...]

Zarządzenie Nr 460/07

Zarządzenie Nr 460/07B u r m i s t r z a  Ś w i e c i az dnia 6 listopada 2007 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w wymienionych placówkach powołania w tym celu Komisji [...]

Zarządzenie Nr 461/07

Zarządzenie Nr 461/07B u r m i s t r z a    Ś w i e c i az dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej od kwoty 5.278.000 EURO w trybie przetargu [...]

Zarządzenie Nr 458/07

Zarządzenie Nr 458/07B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a  z dnia 30 października 2007 r.  w sprawie uzgodnienia rocznego „Planu audytu wewnętrznego na rok [...]

Zarządzenie Nr 459/07

Zarządzenie Nr 459/07B u r m i s t r z a    Ś w i e c i az dnia 30 października 2007r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy na rok [...]

Zarządzenie Nr 457/07

Zarządzenie Nr 457/07  B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 26 października 2007 r. w sprawie powołania składu oraz określenia regulaminu pracy Komisji Oceniającej złożone wnioski w Konkursie Ofert Nr [...]

Zarządzenie Nr 456/07

Zarządzenie Nr 456/07B u r m i s t r z a    Ś w i e c i az dnia 24 października 2007 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej od kwoty 5.278.000 EURO w trybie przetargu [...]

Zarządzenie Nr 455/07

Zarządzenie Nr 455/07B u r m i s t r  z a  Ś w i e c i az dnia 24 października 2007 r. w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne i [...]

Zarządzenie Nr 454/07

Zarządzenie Nr 454/07B u r m i s t r z a  Ś w i e c i az dnia 19 października 2007r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 36/07 z dnia 18 stycznia 2007r. o uchwaleniu  budżetu  Gminy  Świecie na rok [...]

Zarządzenie Nr 453/07

Zarządzenie Nr 453/07B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia  18 października 2007 r.  w sprawie wydzierżawienie nieruchomości położonej w Świeciu - Przechowie przy ul. Bzowej przeznaczonej pod uprawy rolne [...]

Zarządzenie Nr 452/07

Zarządzenie Nr 452/07B u r m i s t r z a  Ś w i e c i az dnia 18 października 2007 r. w sprawie  sprzedaży  działki  Nr 49/62 położonej w Świeciu przy ul. [...]

Zarządzenie Nr 451/07

Zarządzenie Nr 451/07B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 18 października 2007 r.  w sprawie przepisania umowy dzierżawy na  grunt pod kioskiem Ruchu położonym w Świeciu przy ul. Ks. St. [...]

Zarządzenie Nr 450/07

Zarządzenie Nr 450/07B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a  z dnia 18 października 2007 r.  w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Świeciu przy ul. Sportowej 29/2  na rzecz najemcy [...]

Zarządzenie Nr 449/07

Zarządzenie Nr 449/07B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a  z dnia 18 października 2007 r.  w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Świeciu przy ul.Wojska Polskiego 73/69  na rzecz najemcy [...]

Zarządzenie Nr 448/07

Zarządzenie Nr 448/ 07B u r m i s t r z a  Ś w i e c i az dnia 18 października 2007 r. w sprawie  sprzedaży  działki  Nr 27/11 położonej w Świeciu przy ul. [...]

Zarządzenie Nr 447/07

Zarządzenie Nr 447/07B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 18 października 2007 r.  w sprawie przepisania umowy dzierżawy na  grunt pod pawilonem handlowym położonym w Świeciu przy ul. Wojska Polskiego [...]

Zarządzenie Nr 446/07

Zarządzenie Nr 446/07B u r m i s t r z a   Ś w i e c i az dnia 18 października  2007 r. w sprawie ogłoszenia II przetargu pisemnego ograniczonego dla mieszkańców Gminy Świecie oczekujących na zawarcie umowy najmu na lokal [...]

Zarządzenie Nr 445/07

Zarządzenie Nr 445/07B u r m i s t r z a   Ś w i e c i az dnia  18 października 2007 r.  w sprawie użyczenia nieruchomości położonych w Terespolu Pomorskim gmina [...]

Zarządzenie Nr 444/07

Zarządzenie Nr 444/07B u r m i s t r z a   Świecia  z dnia 18 października 2007 r. w sprawie rozwiązania umowy użyczenia działki nr 292/2 oraz ogłoszenia wykazu na oddanie w dzierżawę działki nr 292/2 położonej w [...]

Zarządzenie Nr 443/07

Zarządzenie Nr 443/07B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 18 października 2007 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części działki nr 457/34 położonej w Świeciu przy ul. Sienkiewicza (obok [...]

Zarządzenie Nr 442/07

Zarządzenie Nr 442/07B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia  18 października 2007 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Grucznie przy ul. Buczka przeznaczonej do oddania w dzierżawę i [...]

Zarządzenie Nr 441/07

Zarządzenie Nr 441/07B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a  z dnia 18 października 2007 r.  w sprawie sprzedaży działki nr 235/1, oddanej w użytkowanie wieczyste, położonej w Świeciu przy ul. Wojska [...]

Zarządzenie Nr 440/07

Zarządzenie Nr 440/07B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a  z dnia 18 października 2007 r.  w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Świeciu przy ul.Kościuszki 19/45  na rzecz najemcy [...]

Zarządzenie Nr 439/07

Zarządzenie Nr 439/ 07B u r m i s t r z a  Ś w i e c i az dnia  18 października  2007 r.  w sprawie nie wyrażenia zgody na sprzedaż części działki Nr 1279/8 położonej w Świeciu przy ul. Polnej [...]

Zarządzenie Nr 438/07

Zarządzenie Nr 438/07  B u r m i s t r z a  Ś w i e c i a z  dnia 18 października  2007 r.  w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu  nieruchomości zapisanej w KW Nr 42343 położonej w  [...]

Zarządzenie Nr 437/07

Zarządzenie Nr 437/07B u r m i s t r z a    Ś w i e c i az dnia 18 października 2007 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej od kwoty 5.278.000 EURO w trybie przetargu [...]

Zarządzenie Nr 436/07

 Zarządzenie Nr 436/07 B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 18 października 2007 r.  w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 5.278.000 [...]

Zarządzenie Nr 435/07

Zarządzenie Nr 435/07Burmistrza Świeciaz dnia 18 października 2007 r.  w sprawie zmiany składów komisji wyborczych do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 [...]

Zarządzenie Nr 434/07

Zarządzenie Nr 434/07B u r m i s t r z a    Ś w i e c i az dnia 28 września 2007 r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy na rok [...]

Zarządzenie Nr 433/07

Zarządzenie Nr 433/07B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 27 września 2007 r. w sprawie ustalenia odszkodowania za nabytą od Pana Arkadiusza Maja działkę nr 29/11 [...]

Zarządzenie Nr 432/07

Zarządzenie Nr 432 /07Burmistrza Świeciaz dnia 27 września 2007 r.  w sprawie składów komisji wyborczych do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 [...]

Zarządzenie Nr 431/07

Zarządzenie Nr 431/07B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 26 września 2007 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Świeciu przy ul. Sygietyńskiego przeznaczonej do oddania w dzierżawę i [...]

Zarządzenie Nr 430/07

Zarządzenie Nr 430/ 07B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 26 września 2007 r. w sprawie ogłoszenia wykazu na dzierżawę gruntu położonego w Świeciu przy ul. Parkowej oraz gruntu położonego w Sulnowie z [...]

Zarządzenie Nr 429/07

Zarządzenie Nr 429/07B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a  z dnia  26 września 2007 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę działki nr 1370/9 oraz części działki nr [...]

Zarządzenie Nr 428/07

Zarządzenie Nr 430/ 07B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 26 września 2007 r.  w sprawie ogłoszenia wykazu na dzierżawę gruntu położonego w Świeciu przy ul. Parkowej oraz gruntu położonego w Sulnowie z [...]

Zarządzenie Nr 427/07

Zarządzenie Nr 427/07B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 26 września 2007 r. w sprawie przepisania umowy dzierżawy na grunt rolny położony w Świeciu przy ul. [...]

Zarządzenie Nr 426/07

Zarządzenie Nr 426/07B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 26 września 2007 r.  w sprawie przepisania umowy dzierżawy na  grunt pod pawilonem handlowym położonym w Świeciu przy ul. Wojska [...]

Zarządzenie Nr 425/07

Zarządzenie Nr 425/07B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 26 września 2007 r. w sprawie przedłużenia umów na dzierżawę gruntów rolnych położonych w [...]

Zarządrzenie Nr 424/07

Zarządzenie Nr 424/07B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a  z dnia 26 września 2007 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę4 pawilonów handlowych położonych w Świeciu przy [...]

Zarządzenie Nr 423/07

Zarządzenie Nr 423/07  B u r m i s t r z a  Ś w i e c i a z dnia 26 września 2007 r.  w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu własności nieruchomości zapisanej w KW Nr 51069 położonej w  Świeciu, [...]

Zarządzenie Nr 422/07

Zarządzenie Nr 422/07B u r m i s t r z a    Ś w i e c i az dnia 26 września 2007 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej od kwoty 5.278.000 EURO w trybie przetargu [...]

Zarządzenie Nr 421/07

Zarządzenie Nr 421/07B u r m i s t r z a    Ś w i e c i az dnia 26 września 2007 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej od kwoty 5.278.000 EURO w trybie przetargu [...]

Zarządzenie Nr 420/07

Zarządzenie Nr 420 /07Burmistrza Świeciaz dnia 26 września 2007 r. w sprawie zmiany w składzie Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.            [...]

Zarządzenie Nr 419/07

Zarządzenie Nr 419 /07Burmistrza Świeciaz dnia 26 września 2007 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Świeciu.            [...]

Zarządzenie Nr 418/07

Zarządzenie Nr 418/07B u r m i s t r z a   Ś w i e c i az dnia 25 września 2007 r. w sprawie użyczenia nieruchomości położonej w Świeciu przy ul. [...]

Zarządzenie Nr 417/07

Zarządzenie Nr 417/07B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a  z dnia 24 września 2007 r. w sprawie wszczęcia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej od kwoty 211.000 EURO w trybie przetargu [...]

Zarządzenie Nr 416/07

Zarządzenie Nr 416/07B u r m i s t r z a  Ś w i e c i az dnia 24 wrzenia 2007r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 36/07z dnia 18 stycznia 2007r. o uchwaleniu  budżetu  Gminy  Świecie na rok [...]

Zarządzenie Nr 415/07

Zarządzenie Nr 415/07B u r m i s t r z a    Ś w i e c i az dnia 20 września 2007 r.  w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej od kwoty 211.000 EURO w trybie przetargu [...]

Zarządzenie Nr 414/07

Zarządzenie Nr 414/07B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a z dnia 20 września 2007r. w sprawie założeń do projektu budżetu na rok [...]

Zarządzenie Nr 413/07

Zarządzenie Nr 413/07B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a  z dnia 17 września 2007 r.  w sprawie sprzedaży działki nr 917/1, oddanej w użytkowanie wieczyste, położonej w Świeciu przy ul.  na rzecz [...]

Zarządzenie Nr 412/07

Zarządzenie Nr 412/07B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a  z dnia 17 września 2007 r.  w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Świeciu przy ul. Gen. J. Hallera 1/2a  na rzecz najemcy [...]

Zarządzenie Nr 411/07

Zarządzenie Nr 411/07B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia  17 września 2007 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Świeciu przy ul. Bzowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę i [...]

Zarządzenie Nr 410/07

Zarządzenie Nr 410/ 07B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 17 września 2007 r. w sprawie ogłoszenia wykazu na sprzedaż działek Nr 385/34, 385/35 położonej w Świeciu przy ul. [...]

Zarządzenie Nr 409/07

Zarządzenie Nr 409/07B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 17 września 2007 r.  w sprawie nie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części działki nr 74/8 położonej w Świeciu przy ul. C. [...]

Zarządzenie Nr 408/07

Zarządzenie Nr 408/07B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia  17 września 2007 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Świeciu przy ul. Kwiatowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę i [...]

Zarządzenie Nr 407/07

 Zarządzenie Nr 407/ 07B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia  17 września 2007 r.  w sprawie ustalenia odszkodowania za nabyte od Państwa Zygmunta i Danieli 0lech działki nr 445/1 i [...]

Zarządzenie Nr 406/07

Zarządzenie Nr 406/ 07B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a z dnia 17 września 2007 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego położonego w Świeciu przy ul. Wojska Polskiego 171/6 przeznaczonego do [...]

Zarządzenie Nr 405/07

Zarządzenie Nr 405/07B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia  17 września  2007 r.  w sprawie przepisania umowy dzierżawy gruntu pod garażem blaszanym położonym w Świeciu przy ul. Żwirki i [...]

Zarządzenie Nr 404/07

Zarządzenie Nr 404/07B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 17 września 2007 r. w sprawie umorzenia zaległości z tytułu opłaty za dzierżawę gruntu rolnego położonego na terenie wsi Wielki [...]

Zarządzenie Nr 403/07

Zarządzenie Nr 403/07  B u r m i s t r z a  Ś w i e c i a z  dnia 17 września 2007 r.  w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu własności nieruchomości zapisanej w KW Nr 51044 położonej w  [...]

Zarządzenie Nr 402/07

Zarządzenie 402/07Burmistrza Świeciaz dnia 17 września 2007 r.  w sprawie zmiany nazwy siedziby obwodowej komisji wyborczej Nr 20 w [...]

Zarządzenie Nr 401/07

 Zarządzenie Nr 401/07 B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 10 września 2007 r w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 5.278.000 EURO w [...]

Zarządzenie Nr 400/07

 Zarządzenie Nr 400/07 B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 10 września 2007 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 5.278.000 EURO w [...]

Zarządzenie Nr 399/07

Zarządzenie Nr 399/07B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a z dnia 10 września 2007 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 5.278.000 EURO w trybie przetargu [...]

Zarządzenie Nr 398/07

Zarządzenie Nr 398/07B u r m i s t r  z a  Ś w i e c i az dnia 5 września 2007 r.   w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Świeciu raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Świecie za lata [...]

Zarządzenie Nr 397/07

Zarządzenie Nr  397/07B u r m i s t r z a   Ś w i e c i az dnia 05 września 2007r. w sprawie rozdysponowania środków budżetowych przeznaczonych na pomoce różnym jednostkom w dziale 750 - Administracja państwowa i [...]

Zarządzenie Nr 396/07

Zarządzenie Nr 396/07B u r m i s t r z a   Ś w i e c i az dnia 4 września 2007 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż garażu wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części działki [...]

Zarządzenie Nr 395/07

Zarządzenie Nr 395/07B u r m i s t r z a   Ś w i e c i az dnia 4 września 2007 r. w sprawie ogłoszenia przetargu pisemnego ograniczonego dla mieszkańców Gminy Świecie oczekujących na zawarcie umowy najmu na lokal mieszkalny z [...]

Zarządzenie Nr 394/07

Zarządzenie Nr 394/07B u r m i s t r z a  Ś w i e c i az dnia 3 września 2007 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Gminnej Komisji do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w [...]

Zarządzenie Nr 393/07

Zarządzenie 393/07Burmistrza Świeciaz dnia 3 września 2007 r.  w sprawie powołania na stanowisko Kierownika Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej w Świeciu i Koordynatora Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów [...]

Zarządzenie Nr 392/07

Zarządzenie Nr 392/07B u r m i s t r z a    Ś w i e c i az dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej od kwoty 211.000 EURO w trybie przetargu [...]

Zarządzenie Nr 391/07

Zarządzenie Nr 391/07 B u r m i s t r z a   Ś w i e c i az dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie odwołania ze stanowiska Kierownika Świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej w Świeciu i Koordynatora Gminnego Programu Profilaktyki [...]

Zarządzenie Nr 390/07

Zarządzenie Nr 390/07B u r m i s t r z a    Ś w i e c i az dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 211.000 EURO w trybie „Zapytania o [...]

Zarządzenie Nr 389/07

Zarządzenie Nr 389/07B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie przepisania umowy dzierżawy gruntu pod garażem blaszanym położonym w Świeciu przy ul. Żwirki i [...]

Zarządzenie Nr 388/07

Zarządzenie Nr 388/07B u r m i s  t r z a   Ś w i e c i a  z dnia  28 sierpnia 2007 r. w sprawie wykupu gruntu położonego w Sulnowie od Pana Daniela Koślaka. [...]

Zarządzenie Nr 387/07

Zarządzenie Nr 387/07B u r m i s t r z a   Ś w i e c i az dnia  28 sierpnia 2007 r. w sprawie ogłoszenia  przetargu ustnego nieograniczonego  na sprzedaż działki nr  345/157 położonej w Świeciu przy ul. [...]

Zarządzenie Nr 386/07

Zarządzenie Nr 386/07B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia  28 sierpnia 2007 r. w sprawie przedłużenia umowy na dzierżawę gruntów rolnych położonych w [...]

Zarządzenie Nr 385/07

Zarządzenie Nr 385/07B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia  28 sierpnia  2007 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 1281/1 położonej w Świeciu   przy ul. Południowej [...]

Zarządzenie Nr 384/07

Zarządzenie Nr 384/07  B u r m i s t r z a  Ś w i e c i a z  dnia 28 sierpnia  2007 r. w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu własności nieruchomości zapisanej w KW Nr 45529 położonej w  [...]

Zarządzenie Nr 383/07

Zarządzenie Nr 383/07B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego położonego w Świeciu przy ul. Wojska Polskiego 75/4 przeznaczonego do [...]

Zarządzenie Nr 382/07

Zarządzenie Nr 382/07B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie ogłoszenia wykazu na dzierżawę części działki nr 222/9 położonej w Świeciu przy ul. Sportowej oraz wydzierżawienie jej. [...]

Zarządzenie Nr 381/07

Zarządzenie Nr 381/07B u r m i s t r z a  Ś w i e c i az dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do sprzedaży działki  nr 122/4 położonej w [...]

Zarządzenie Nr 380/07

Zarządzenie Nr 380/07B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 28 sierpnia 2007 r.  w sprawie nie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki nr 1050/1 położonej w  Świeciu obejmującej Duży [...]

Zarządzenie Nr 379/07

Zarządzenie Nr 379/07B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a z dnia  28 sierpnia 2007 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego położonego w Świeciu przy ul. Gen. J. Hallera 2/4 przeznaczonego do [...]

Zarządzenie Nr 378/07

Zarządzenie Nr 378/07B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego położonego w Świeciu przy ul. Wojska Polskiego 73/69 przeznaczonego do [...]

Zarządzenie Nr 377/07

Zarządzenie Nr 377/07 B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego położonego w Świeciu przy ul. Wojska Polskiego 73/5 przeznaczonego do [...]

Zarządzenie Nr 376/07

Zarządzenie Nr 376/07B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego położonego w Świeciu przy ul. Kościuszki 11/16 przeznaczonego do [...]

Zarządzenie Nr 375/07

Zarządzenie Nr 375/07B u r m i s t r z a   Ś w i e c i az dnia  28 sierpnia 2007r. w sprawie nie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Świeciu przy ul. Tucholskiej [...]

Zarządzenie Nr 374/07

Zarządzenie Nr 374/07  B u r m i s t r z a  Ś w i e c i a z  dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu własności nieruchomości zapisanej w KW Nr 43501 położonej w Świeciu, stanowiącej [...]

Zarządzenie Nr 373/07

Zarządzenie Nr 373/07B u r m i s t r z a   Ś w i e c i az dnia 28 sierpnia 2007r. W sprawie zadysponowania lokalu mieszkalnego z zasobów mieszkaniowych Gminy na rzecz Państwa Marty i Bronisława Szamockich zamieszkałych w [...]

Zarządzenie Nr 372/07

Zarządzenie Nr  372/07B u r m i s t r z a   Ś w i e c i az dnia 24 sierpnia 2007r. w sprawie rozdysponowania środków budżetowych przeznaczonych na pomoce różnym jednostkom w dziale 750 - Administracja państwowa i [...]

Zarządzenie Nr 371/07

Zarządzenie Nr 371/07B u r m i s t r z a    Ś w i e c i az dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej od kwoty 5.278.000 EURO w trybie przetargu [...]

Zarządzenie Nr 370/07

Zarządzenie Nr  370/07B u r m i s t r z a   Ś w i e c i az dnia 14 sierpnia 2007r. w sprawie rozdysponowania środków budżetowych przeznaczonych na pomoce różnym jednostkom w dziale 750 - Administracja państwowa i [...]

Zarządzenie Nr 369/07

Zarządzenie Nr 369/07Burmistrza Świeciaz dnia 14 sierpnia 2007 r. w sprawie udzielenia dotacji za wykonanie ogrzewania gazowego pawilonu handlowego położonego przy ul. Sikorskiego 2 w [...]

Zarządzenie Nr 368/07

Zarządzenie Nr 368/07Burmistrza Świeciaz dnia 14 sierpnia 2007 r. w sprawie udzielenia dotacji za wykonanie wewnętrznej instalacji grzewczej opalanej trocinami i ekobrykitem w budynku sklepu spożywczego położonego w miejscowości Wiąg [...]

Zarządzenie Nr 367/07

Zarządzenie Nr 367/07Burmistrza Świeciaz dnia 14 sierpnia 2007 r. w sprawie udzielenia dotacji za wykonanie przyłącza gazowego do budynku wielorodzinnego położonego przy ul. Piłsudskiego 19 w [...]

Zarządzenie Nr 366/07

Zarządzenie Nr 366/07Burmistrza Świeciaz dnia 14 sierpnia 2007 r. w sprawie udzielenia dotacji za wykonanie ogrzewania gazowego lokalu gastrono--micznego położonego przy ul. Wojska Polskiego 83/1 w [...]

Zarządzenie Nr 364/07

Zarządzenie Nr 364/07B u r m i s t r z a Ś w i e c i az dnia 7 sierpnia 2007r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2007r.Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie [...]

Zarządzenie Nr 365/07

Zarządzenie Nr 365/07B u r m i s t r z a    Ś w i e c i az dnia 7 sierpnia 2007 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej od kwoty 5.278.000 EURO w trybie przetargu [...]

Zarządzenie Nr 363/07

Zarządzenie Nr 363/07B u r m i s t r z a    Ś w i e c i az dnia 2 sierpnia 2007 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej od kwoty 211.000 EURO w trybie przetargu [...]

Zarządzenie Nr 362/07

Zarządzenie Nr 362/07Burmistrza Świeciaz dnia 31.07.2007 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej od kwoty 211.000,00 EURO w trybie przetargu nieograniczonego na zakup ambulansu [...]

Zarządzenie Nr 361/07

Zarządzenie Nr 361/07B u r m i s t r z a  Ś w i e c i az dnia 30 lipca 2007r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 36/07z dnia 18 stycznia 2007r. o uchwaleniu  budżetu  Gminy  Świecie na rok [...]

Zarządzenie Nr 347/07

Zarządzenie Nr  347/07B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a  z dnia  27 lipca 2007 r. W sprawie wszczęcia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej od kwoty 211.000 EURO w trybie [...]

Zarządzenie Nr 346/07

Zarządzenie Nr  346/07B u r m i s t r z a   Ś w i e c i az dnia 27 lipca 2007r. w sprawie rozdysponowania środków budżetowych przeznaczonych na pomoce różnym jednostkom w dziale 750 - Administracja państwowa i [...]

Zarządzenie Nr 360/07

Zarządzenie 360/07  B u r m i s t r z a  Ś w i e c i a z  dnia 27 lipca  2007 r. w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości zapisanej w KW Nr 27847 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w [...]

Zarządzenie Nr 359/07

Zarządzenie Nr 359/07B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a  z dnia 27 lipca 2007 r.  w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Świeciu przy ul.Wojska Polskiego 75A/42  na rzecz najemcy [...]

Zarządzenie Nr 358/07

Zarządzenie Nr 358/07B u r m i s t r z a   Ś w i e c i az dnia  27 lipca 2007 r. w sprawie ogłoszenia  przetargu ustnego nieograniczonego  na sprzedaż działki  nr  122/3  położonej w Sulnowie, [...]

Zarządzenie Nr 357/07

Zarządzenie Nr  357/ 07B u r m i s t r z a  Ś w i e c i az dnia  27 lipca 2007 r. w sprawie  sprzedaży  działki  Nr 12/18 położonej w Świeciu przy ul. [...]

Zarządzenie Nr 356/07

Zarządzenie Nr  356/07B u r m i s t r z a Ś w i e c i az dnia 27 lipca 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy o oddaniu gruntu w użytkowanie wieczyste Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Świeciu przy ul.P.Brusa [...]

Zarządzenie Nr 355/07

Zarządzenie Nr  355 /07B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a  z dnia 27 lipca 2007 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Świeciu przy ul.Sądowej 16/5  na rzecz najemcy [...]

Zarządzenie Nr 354/07

Zarządzenie Nr  354/07B u r m i s t r z a   Ś w i e c i az dnia  27 lipca  2007 r. w sprawie ogłoszenia  przetargu ustnego nieograniczonego  na sprzedaż nakładów budowlanych wraz  oddaniem w [...]

Zarządzenie Nr 353/07

Zarządzenie Nr 353/ 07B u r m i s t r z a  Ś w i e c i az dnia 27 lipca 2007 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do sprzedaży  części działki  Nr  91/9 położonej w [...]

Zarządzenie Nr 352/07

Zarządzenie Nr  352/2007B u r m i s t r z a   Ś w i e c i az dnia 27 lipca 2007r  w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie udziałów Gminy Świecie w  kapitale Zakładowym firmy działającej pod nazwą Świeckie [...]

Zarządzenie Nr 351/07

Zarządzenie Nr  351/07B u r m i s  t r z a   Ś w i e c i a  z dnia  27 lipca 2007 r. w sprawie odmowy wykupu gruntu położonego w Świeciu od Pani Barbary Mączkowskiej i [...]

Zarządzenie Nr 350/07

Zarządzenie Nr 350 07B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia  27 lipca 2007 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki nr 200/127 położonej w  Świeciu  przy ul.Ks.Kard. [...]

Zarządzenie Nr 349/07

Zarządzenie Nr 349/ 07B u r m i s t r z a   Ś w i e c i az dnia 27 lipca 2007 r. w sprawie ogłoszenia II przetargu pisemnego ograniczonego dla właściciela nakładów budowlanych na sprzedaż działki nr  2847/15 [...]

Zarządzenie Nr 348/07

Zarządzenie Nr  348/07B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a  z dnia 27 lipca 2007 r.  w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Świeciu przy ul.Laskowickiej 1/11 na rzecz najemcy [...]

Zarządzenie Nr 344/07

Zarządzenie Nr  344/07B u r m i s t r z a   Ś w i e c i az dnia 25 lipca 2007 r. w sprawie udzielenia poręczenia na zabezpieczenie pożyczki zaciąganej przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w [...]

Zarządzenie Nr 345/07

Zarządzenie Nr 345/07B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a z dnia  25 lipca 2007 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 5.278.000 EURO w trybie przetargu [...]

Zarządzenie Nr 343/07

Zarządzenie Nr 343/07Burmistrza Świecia  z dnia 24 lipca 2007 r.                 w sprawie terminów składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej [...]

Zarządzenie Nr 342/07

Zarządzenie Nr 342/07B u r m i s t r z a    Ś w i e c i az dnia 19 lipca 2007 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej od kwoty 5.278.000 EURO w trybie przetargu [...]

Zarządzenie Nr 341/07

Zarządzenie Nr  341/07B u r m i s t r z a   Ś w i e c i az dnia 16 lipca 2007r. w sprawie rozdysponowania środków budżetowych przeznaczonych na pomoce różnym jednostkom w dziale 750 - Administracja państwowa i [...]

Zarządzenie Nr 340/07

Zarządzenie Nr 340/07  B u r m i s t r z a  Ś w i e c i a z  dnia 12 lipca 2007 r.  w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości zapisanych w KW Nr 13810, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w [...]

Zarządzenie Nr 339/07

Zarządzenie Nr 339/07B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie ogłoszenia wykazu na sprzedaż 20 lokali mieszkalnych położonych w budynku przy ul. Hallera w [...]

Zarządzenie Nr 338/07

Zarządzenie Nr 338/07  B u r m i s t r z a  Ś w i e c i a z  dnia 12 lipca  2007 r. w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu  własności nieruchomości zapisanej w KW Nr 45529 położonej w  Świeciu, [...]

Zarządzenie Nr 337/07

Zarządzenie Nr 337/07B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia  12 lipca 2007 r. w sprawie wydzierżawienia  gruntu położonego w Świeciu przy ul. Sportowej pod uprawy rolne jako ogród [...]

Zarządzenie Nr 336/07

Zarządzenie Nr 336/07  B u r m i s t r z a  Ś w i e c i a z  dnia 12 lipca 2007 r.w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu własności nieruchomości zapisanej w KW Nr 36045 położonej w  Świeciu  [...]

Zarządzenie Nr 335/07

Zarządzenie Nr 335/07B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia  12 lipca 2007 r.  w sprawie przepisania umowy dzierżawy gruntu pod garażem blaszanym położonym w Świeciu przy Al. Jana Pawła [...]

Zarządzenie Nr 334/07

Zarządzenie Nr 334/07B u r m i s t r z a  Ś w i e c i az dnia  12 lipca 2007 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 12 położonego w Świeciu przy ul. Polnej 6 na rzecz najemcy [...]

Zarządzenie Nr 333/07

Zarządzenie Nr 333/07B u r m i s t r z a   Ś w i e c i az dnia 11 lipca 2007 r.  w sprawie  powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w [...]

Zarządzenie Nr 332/07

Zarządzenie Nr 332/07B u r m i s t r z a   Ś w i e c i az dnia 11 lipca 2007 r.  w sprawie  powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w [...]

Zarządzenie Nr 331/07

Zarządzenie Nr 331/07B u r m i s t r z a   Ś w i e c i az dnia 11 lipca 2007 r.  w sprawie  powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 8 w [...]

Zarządzenie Nr 330/07

Zarządzenie Nr 330/07B u r m i s t r z a   Ś w i e c i az dnia 11 lipca 2007 r.  w sprawie  powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 7 w [...]

Zarządzenie Nr 329

Zarządzenie Nr 329/07B u r m i s t r z a   Ś w i e c i az dnia 11 lipca 2007 r.  w sprawie  powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola  Nr 11 w [...]

Zarządzenie Nr 328/07

Zarządzenie Nr 328/07B u r m i s t r z a   Ś w i e c i az dnia 11 lipca 2007 r.  w sprawie  powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Nr 9 w [...]

Zarządzenie Nr 327/07

Zarządzenie Nr 327/07B u r m i s t r z a   Ś w i e c i az dnia 11 lipca 2007 r.  w sprawie  powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Nr 8 w [...]

Zarządzenie Nr 326/07

Zarządzenie Nr 326/07B u r m i s t r z a   Ś w i e c i az dnia 11 lipca 2007 r.  w sprawie  powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Nr 7 w [...]

Zarządzenie Nr 325/07

Zarządzenie Nr 325/07B u r m i s t r z a   Ś w i e c i az dnia 11 lipca 2007 r.  w sprawie  powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Nr 4 w [...]

Zarządzenie Nr 324/07

Zarządzenie Nr 324/07B u r m i s t r z a   Ś w i e c i az dnia 11 lipca 2007 r.  w sprawie  powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Nr 3 w [...]

Zarządzenie Nr 323/07

Zarządzenie Nr 323/07B u r m i s t r z a   Ś w i e c i az dnia 11 lipca 2007 r.  w sprawie  powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Nr 2 w [...]

Zarządzenie Nr 322/07

Zarządzenie Nr 322/07B u r m i s t r z a   Ś w i e c i az dnia 11 lipca 2007 r.  w sprawie  powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Nr 1 w [...]

Zarządzenie Nr 321/07

Zarządzenie Nr 321/07B u r m i s t r z a   Ś w i e c i az dnia 11 lipca 2007 r.  w sprawie  powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum Nr 4 w [...]

Zarządzenie Nr 320/07

Zarządzenie Nr 320/07B u r m i s t r z a   Ś w i e c i az dnia 11 lipca 2007 r.  w sprawie  powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum Nr 2 w [...]

Zarządzenie Nr 319/07

Zarządzenie Nr 319/07B u r m i s t r z a   Ś w i e c i az dnia 11 lipca 2007 r.  w sprawie  powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum Nr 1 w [...]

Zarządzenie Nr 318/07

Zarządzenie Nr 318/07B u r m i s t r z a    Ś w i e c i az dnia 11 lipca 2007 r.  w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej od kwoty 5.278.000 EURO w trybie przetargu [...]

Zarządzenie Nr 317/07

Zarządzenie Nr 317/07B u r m i s t r z a  Ś w i e c i az dnia 4 lipca 2007 r. w sprawie sprzedaży działki Nr 25/7 położonej w Świeciu przy ul. [...]

Zarządzenie Nr 316/07

Zarządzenie Nr 316/07B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 4 lipca 2007 r. w sprawie ogłoszenia wykazu na sprzedaż działki Nr 25/11 położonej w Świeciu przy ul. [...]

Zarządzenie Nr 315/07

Zarządzenie Nr 315/07B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 4 lipca  2007 r. w sprawie ogłoszenia wykazu na sprzedaż działki Nr 345/157 położonej w Świeciu przy ul. [...]

Zarządzenie Nr 314/07

Zarządzenie Nr 314/07B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a z dnia 4 lipca 2007r.  w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego położonego w Świeciu przy ul. Południowej 5/6 przeznaczonego do [...]

Zarządzenie Nr 313/07

Zarządzenie Nr 313/07  B u r m i s t r z a  Ś w i e c i a z  dnia 4 lipca 2007 r.  w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu własności nieruchomości zapisanej w KW Nr 49621 położonej w  Świeciu,  [...]

Zarządzenie Nr 312/07

Zarządzenie Nr 312/07B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a  z dnia  4 lipca  2007 r.  w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę działek nr 1370/9 i nr 1368/8 oraz [...]

Zarządzenie Nr 311/07

Zarządzenie Nr 311/07B u r m i s t r z a   Ś w i e c i az dnia 4 lipca 2007 r. w sprawie ogłoszenia  przetargu ustnego nieograniczonego  na sprzedaż działki nr  1251/8  położonej w Świeciu przy ul. Wojska [...]

Zarządzenie Nr 310/07

Zarządzenie Nr 310/07B u r m i s t r z a   Ś w i e c i az dnia 4 lipca 2007 r. w sprawie ogłoszenia  przetargu ustnego nieograniczonego  na sprzedaż działki nr  170/7 położonej w Świeciu przy ul. [...]

Zarządzenie Nr 309/07

Zarządzenie Nr 309/07  B u r m i s t r z a  Ś w i e c i a z  dnia 4 lipca  2007 r. w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu własności nieruchomości zapisanej w KW Nr 47729 położonej w Głogówku, [...]

Zarządzenie Nr 308/08

Zarządzenie Nr 308/07B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 4 lipca 2007 r. w sprawie przepisania umowy dzierżawy gruntu pod garażem blaszanym położonym w Świeciu przy ul. Żwirki i [...]

Zarządzenie Nr 307/07

Zarządzenie Nr 307/07B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 4 lipca 2007 r.  w sprawie ustalenia odszkodowania za nabytą od Państwa Tadeusza i Urszuli Kaczerowskich działkę Nr [...]

Zarządzenie Nr 306/07

Zarządzenie Nr 306/07B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a  z dnia 4 lipca 2007 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Świeciu przy ul. Wojska Polskiego 25/4  na rzecz najemcy [...]

Zarządzenie Nr 305/07

Zarządzenie Nr 305/07B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 4 lipca 2007 r.  w sprawie wyrażenia zgody na zmianę umowy dzierżawy gruntu położonego w Grucznie.    [...]

Zarządzenie Nr 304/07

Zarządzenie Nr 304/07B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 4 lipca 2007 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Bydgoszczy nie zabudowanej działki nr 641/2 o pow. 0,0698 [...]

Zarządzenie Nr 303/07

Zarządzenie Nr 303/07B u r m i s t r z a    Ś w i e c i az dnia 29 czerwca 2007r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy na rok 2007.       Na podstawie [...]

Zarządzenie Nr 302/07

Zarządzenie Nr  302/07B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a z dnia 25 czerwiec 2007r.  w sprawie rozdysponowania środków budżetowych przeznaczonych na pomoce różnym jednostkom w dziale 750 - Administracja [...]

Zarządzenie Nr 301/07

Zarządzenie Nr 301/07B u r m i s t r z a   Ś w i e c i az dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie ogłoszenia II  przetargu ustnego nieograniczonego  na sprzedaż działki nr  385/32 położonej w Świeciu przy ul. [...]

Zarządzenie Nr 300/07

Zarządzenie Nr 300/07B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego położonego w Świeciu przy ul. Kościuszki 19/45 przeznaczonego do [...]

Zarządzenie Nr 299/07

Zarządzenie Nr 299/07  B u r m i s t r z a  Ś w i e c i a z dnia 21 czerwca 2007 r.  w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego  nieruchomości zapisanej w KW Nr 27455 położonej w [...]

Zarządzenie Nr 298/07

Zarządzenie Nr 298/07B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a z dnia 21 czerwca 2007 r.  w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego położonego w Świeciu przy ul. Kościuszki 10/6 przeznaczonego do [...]

Zarządzenie Nr 297/07

Zarządzenie Nr 297/07B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia  21 czerwca 2007 r.  w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Świeciu przy ul. Sportowej przeznaczonej pod działalność [...]

Zarządzenie Nr 296/07

Zarządzenie Nr 296/07B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 21 czerwca 2007 r.  w sprawie ustalenia odszkodowania za nabytą od Państwa Edmunda i Hanny Leżańskich działkę  Nr 105/7. [...]

Zarządzenie Nr 295/07

Zarządzenie Nr 295/07B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a  z dnia  21 czerwca  2007 r. w sprawie ogłoszenia przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę pomieszczeń znajdujących się na terenie hali [...]

Zarządzenie Nr 294/07

Zarządzenie Nr 294/07B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 21 czerwca 2007 r.  w sprawie przepisania umowy dzierżawy na  grunt pod pawilonem handlowym położonym w Świeciu przy ul. [...]

Zarządzenie Nr 293/07

Zarządzenie Nr 293/07B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 21 czerwca 2007 r.  w sprawie nabycia od Państwa Wioletty i Mirosława Szklanowskich działki Nr [...]

Zarządzenie Nr 292/07

Zarządzenie Nr 292/07B u r m i s t r z a   Ś w i e c i az dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskały dotację na wykonanie zadania publicznego ogłoszonego w Konkursie Ofert Nr 14 pod nazwą „Działania [...]

Zarządzenie Nr 291/07

Zarządzenie Nr  291/07B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a z dnia  20 czerwca 2007 r w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 5.278.000 EURO w trybie [...]

Zarządzenie Nr 290/07

Zarządzenie Nr  290/07B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a z dnia  20 czerwca 2007 r w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 211.000 EURO w trybie [...]

Zarządzenie Nr 289/07

Zarządzenie Nr 289/07B u r m i s t r z a  Ś w i e c i az dnia 20 czerwca 2007 r.  w sprawie powołania składu oraz określenia regulaminu  pracy Komisji Oceniającej złożone wnioski w Konkursie Ofert Nr [...]

Zarządzenie Nr 288/07

Zarządzenie Nr 288/07B u r m i s t r z a    Ś w i e c i az dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej od kwoty 5.278.000 EURO w trybie przetargu [...]

Zarządzenie Nr 287/07

Zarządzenie Nr 287/07B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 14 czerwca 2007 r.w sprawie przepisania umowy dzierżawy gruntu pod garażem blaszanym położonym w Świeciu przy Al. Jana Pawła [...]

Zarządzenie Nr 286/07

Zarządzenie Nr 286/07B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a z dnia 14 czerwca 2007 r.  w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego położonego w Świeciu przy ul. Wojska Polskiego 75a/42 przeznaczonego do [...]

Zarządzenie Nr 285/07

Zarządzenie Nr 285/07B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a  z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Świeciu przy ul. Krasickiego 4/5 na rzecz najemcy [...]

Zarządzenie Nr 284/07

Zarządzenie Nr 284/07B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia  13 czerwca 2007 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Świeciu przy ul. Wojska Polskiego przeznaczonej do oddania   w [...]

Zarządzenie Nr 283/07

Zarządzenie Nr 283/07B u r m i s  t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 13 czerwca 2007 r. w sprawie wykupu gruntu pod ulicę w Grucznie od Państwa Aleksandry i Piotra [...]

Zarządzenie Nr 282/07

Zarządzenie Nr 282/07B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia  13 czerwca 2007 r.  w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Świeciu przy ul. Hadyny przeznaczonej do oddania w dzierżawę i [...]

Zarządzenie Nr 281/07

Zarządzenie Nr 281/07  B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a  z dnia 13 czerwca 2007 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Świeciu przy ul. Sportowej 29/2  na rzecz najemcy [...]

Zarządzenie Nr 280/07

Zarządzenie Nr 280/07B u r m i s t r z a   Ś w i e c i az dnia  13 czerwca 2007 r. w sprawie ogłoszenia II  przetargu ustnego nieograniczonego  na sprzedaż działki nr  385/32 położonej w Świeciu przy ul. [...]

Zarządzenie Nr 279/07

Zarządzenie Nr 279/07B u r m i s t r z a  Ś w i e c i az dnia 13 czerwca 2007 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do sprzedaży działki Nr 161/114 położonych w Świeciu przy Al. Jana Pawła [...]

Zarządzenie Nr 278/07

Zarządzenie Nr 278/07B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia  13 czerwca 2007 r. w sprawie zamiany gruntów pomiędzy Gminą Świecie a Panem Anną i Marianem [...]

Zarządzenie Nr 277/07

Zarządzenie Nr  277/07B u r m i s  t r z a   Ś w i e c i a  z dnia  13 czerwca 2007 r. w sprawie wykupu gruntu  od współwłaścicielek Pani Aleksandry Jankowskiej i Pani Donaty [...]

Zarządzenie Nr 276/07

Zarządzenie Nr 276/07B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia  13 czerwca 2007 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Świeciu przy ul. Mickiewicza przeznaczonej do oddania   w [...]

Zarządzenie Nr 275/07

Zarządzenie Nr 275/07B u r m i s t r z a   Ś w i e c i az dnia  13 czerwca 2007 r. w sprawie użyczenia lokalu komunalnego mieszczącego się w budynku położonym przy ul. Sądowej 5 w Świeciu podmiotowi prowadzącemu [...]

Zarządzenie Nr 274/07

Zarządzenie Nr 274/07B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia  13 czerwca  2007 r.  w sprawie zamiany gruntów pomiędzy Gminą Świecie a Państwem Tadeuszem i Urszulą [...]

Zarządzenie Nr 273/07

Zarządzenie Nr 273/07B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia  13 czerwca 2007 r.  w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Terespolu Pomorskim przy ul. Szkolnej przeznaczonej do oddania w [...]

Zarządzenie Nr 272/07

Zarządzenie Nr 272/07B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a z dnia 13 czerwca 2007 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego położonego w Świeciu przy ul.  Wojska Polskiego 95/3 przeznaczonego do [...]

Zarządzenie Nr 271/07

Zarządzenie Nr 271/07B u r m i s t r z a   Ś w i e c i az dnia  13 czerwca 2007 r.  w sprawie użyczenia zbiornika wodnego położonego we wsi [...]

Zarządzenie Nr 270/07

Zarządzenie Nr 270/07B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a z dnia 13 czerwca 2007 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego położonego w Świeciu przy ul. Sądowa 16/5 przeznaczonego do [...]

Zarządzenie Nr 269/07

Zarządzenie Nr 269/07B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia  13 czerwca  2007 r. w sprawie przepisania umowy dzierżawy na gruntu położony w Świeciu przyul. Wojska Polskiego.      [...]

Zarządzenie Nr 268/07

Zarządzenie Nr 268/07B u r m i s t r z a  Ś w i e c i az dnia  13 czerwca  2007 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na sprzedaż części działki Nr 75/1 położonej w Świeciu przy ul. C. [...]

Zarządzenie Nr 267/07

Zarządzenie Nr 267/07B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a  z dnia  13 czerwca 2007 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Terespolu Pomorskim przy ul. Dworcowej  23/6 na rzecz najemcy [...]

Zarządzenie Nr 266/07

Zarządzenie Nr 266/07B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a  z dnia 13 czerwca 2007 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Świeciu przy ul. Paderewskiego 2B/24 na rzecz najemcy [...]

Zarządzenie Nr 265/07

Zarządzenie Nr 265/07B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a z dnia 13 czerwca 2007 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego położonego w Świeciu przy ul. Sądowa 8/18 przeznaczonego do [...]

Zarządzenie Nr 264/07

Zarządzenie Nr 264/07Burmistrza Świeciaz dnia 13 czerwca 2007 r.  w sprawie przekazania Powiatowi Świeckiemu działki Nr 1024/8 stanowiącej część ulicy Mickiewicza w [...]

Zarądzenie Nr 263/07

Zarządzenie Nr 263/07B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia  13 czerwca 2007 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki nr 2815/25 położonej w  Świeciu  przy ul. Ks. St. [...]

Zarządzenie Nr 262/07

Zarządzenie Nr 262/07B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a z dnia 13 czerwca 2007 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego położonego w Świeciu przy ul.  Laskowicka 1/11 przeznaczonego do [...]

Zarządzenie Nr 261/07

Zarządzenie Nr 261/07  B u r m i s t r z a  Ś w i e c i a z  dnia 13 czerwca  2007 r.  w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu  własności nieruchomości zapisanej w KW Nr 45529 położonej [...]

Zarządzenie Nr 260/07

Zarządzenie Nr  260/07B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a z dnia 13 czerwiec 2007r.  w sprawie rozdysponowania środków budżetowych przeznaczonych na pomoce różnym jednostkom w dziale 750 - Administracja [...]

Zarządzenie Nr 259/07

Zarządzenie Nr 259/07B u r m i s t r z a    Ś w i e c i az dnia 13 czerwca 2007 r. w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu własności nieruchomości zapisanej w KW Nr 27859 położonej w Sulnowie, stanowiącej działkę [...]

Zarządzenie Nr 258/07

Zarządzenie Nr  258/07B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a z dnia  12 czerwca 2007 r w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 5.278.000 EURO w trybie [...]

Zarządzenie Nr 257/07

Zarządzenie Nr  257/07B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a z dnia 12 czerwca 2007 r  w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 5.278.000 EURO w trybie [...]

Zarządzenie Nr 254/07

Zarządzenie Nr 254/07B u r m i s t r z a  Ś w i e c i az dnia 12 czerwca 2007r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 36/07z dnia 18 stycznia 2007r. o uchwaleniu  budżetu  Gminy  Świecie na rok [...]

Zarządzenie Nr 256/07

Zarządzenie Nr 256/07B u r m i s t r z a    Ś w i e c i az dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskały dotację na wykonanie zadania publicznego ogłoszonego w Konkursie Ofert Nr 13/07 pod nazwą [...]

Zarządzenie Nr 255/07

Zarządzenie Nr 255/07B u r m i s t r z a   Ś w i e c i az dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskały dotację na wykonanie zadania publicznego ogłoszonego w Konkursie Ofert Nr 12/07 pod nazwą [...]

Zarządzenie Nr 253/07

Zarządzenie nr   253/07B u r m i s t r z a   Ś w i e c i az dnia  8 czerwca 2007 r. w sprawie czynszu najmu za lokale użytkowe stanowiące własność Gminy [...]

Zarządzenie Nr 252/07

Zarządzenie Nr 252/07B u r m i s t r z a  Ś w i e c i az dnia 8 czerwca 2007 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki, Pani Aleksandry Sikorskiej ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela [...]

Zarządzenie Nr 251/07

Zarządzenie Nr 251/07B u r m i s t r z a  Ś w i e c i az dnia 8 czerwca 2007 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki, Pani Anetty Dembek ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela [...]

Zarządzenie Nr 250/07

Zarządzenie Nr 250/07B u r m i s t r z a  Ś w i e c i az dnia 8 czerwca 2007 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki, Pani Magdaleny Jasińskiej ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela [...]

Zarządzenie Nr 249/07

Zarządzenie Nr 249/07B u r m i s t r z a    Ś w i e c i az dnia 5 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy na rok [...]

Zarządzenie Nr 248/07

Zarządzenie Nr 248/07B u r m i s t r z a    Ś w i e c i az dnia 4 czerwca 2007 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej  60.000 EURO w trybie przetargu [...]

Zarządzenie Nr 247/07

Zarządzenie Nr 247/07B u r m i s t r z a    Ś w i e c i az dnia 4 czerwca 2007 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej  60.000 EURO w trybie przetargu [...]

Zarządzenie Nr 246/07

Zarządzenie Nr 246/07B u r m i s t r z a    Ś w i e c i az dnia 4 czerwca 2007 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej  60.000 EURO w trybie przetargu [...]

Zarządzenie Nr 245/07

Zarządzenie Nr 245/07B u r m i s t r z a    Ś w i e c i az dnia 4 czerwca 2007 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej  60.000 EURO w trybie przetargu [...]

Zarządzenie Nr 244/07

Zarządzenie Nr 244/07B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 23 maja 2007 r.  w sprawie ogłoszenia wykazu na dzierżawę gruntu oraz najem pawilonów handlowych położonych w Świeciu przy ul. Parkowej z [...]

Zarządzenie Nr 243/07

Zarządzenie Nr 243/07B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia  23 maja 2007 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Grucznie przy ul.  Buczka przeznaczonej do oddania   w dzierżawę [...]

Zarządzenie Nr 242/07

Zarządzenie Nr 242/07B u r m i s t r z a  Ś w i e c i az dnia 23 maja 2007 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do sprzedaży części działki Nr 49/59 położonej w Świeciu przy ul. Stanisława [...]

Zarządzenie Nr 241/07

Zarządzenie Nr 241/07B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Świeciu przy ul. Hadyny przeznaczonej do oddania w dzierżawę i wydzierżawienie [...]

Zarządzenie Nr 240/07

Zarządzenie Nr 240/07B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a z dnia 23 maja 2007r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych położonych w Świeciu przy ul. Wojska Polskiego 25/4, Polnej 6/12 i Gen. J. Hallera 1/2a [...]

Zarządzenie Nr 239/07

Zarządzenie Nr 239/07B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Świeciu przy ul. Sportowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę i wydzierżawienie [...]

Zarządzenie Nr 238/07

Zarządzenie Nr 238/07B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia  23 maja 2007 r. w sprawie przepisania umowy dzierżawy gruntu pod garażem blaszanym położonym w Świeciu przy Al. Jana Pawła [...]

Zarządzenie Nr 237/07

Zarządzenie Nr 237/07B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a z dnia 23 maja 2007r.  w sprawie ogłoszenia wykazu garażu przeznaczonego do sprzedaży wraz z oddaniem gruntu położonego w Świeciu, stanowiacego część [...]

Zarządzenie Nr 236/07

Zarządzenie Nr 236/07B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 23 maja 2007 r.  w sprawie przepisania umowy dzierżawy gruntu pod garażem blaszanym położonym w Świeciu przy Al. Jana Pawła [...]

Zarządzenie Nr 235/07

Zarządzenie Nr 235/07B u r m i s t r z a   Ś w i e c i az dnia 23 maja 2007 r. w sprawie ogłoszenia przetargu pisemnego ograniczonego dla właściciela nakładów budowlanych na sprzedaż działki nr 2847/15 położonej w Świeciu [...]

Zarządzenie Nr 234/07

Zarządzenie Nr 234/07B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Świeciu przy ulicy Sportowej przeznaczonej do oddania  w [...]

Zarządzenie Nr 233/07

Zarządzenie Nr 233/07B u r m i s t r z a   Ś w i e c i az dnia  23 maja 2007 r. w sprawie ogłoszenia  przetargu ustnego nieograniczonego  na sprzedaż działki nr  174/1 położonej w [...]

Zarządzenie Nr 232/07

Zarządzenie Nr 232/07B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a  z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na grunt pod istniejącym pawilonem handlowym położony w Świeciu na Dużym [...]

Zarządzenie Nr 231/07

Zarządzenie Nr 231/07B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a  z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na grunt pod istniejącym pawilonem handlowym położony w Świeciu na Dużym [...]

Zarządzenie Nr 230/07

Zarządzenie Nr 230/07B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 23 maja 2007 r.  w sprawie ustalenia odszkodowania za nabytą od Państwa Beaty i Dariusza Chróścińskich  działkę Nr [...]

Zarządzenie Nr 229/07

Zarządzenie Nr  229 /07B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a z dnia 18 maja 2007r. w sprawie rozdysponowania środków budżetowych przeznaczonych na pomoce różnym jednostkom w dziale 750 - Administracja państwowa i [...]

Zarządzenie Nr 226/07

Zarządzenie Nr 226/07B u r m i s t r z a  Ś w i e c i az dnia 15 maja 2007r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 36/07 z dnia 18 stycznia 2007r. o uchwaleniu  budżetu  Gminy  Świecie na rok [...]

Zarządzenie Nr 228/07

Zarządzenie Nr 228/07B u r m i s t r z a    Ś w i e c i az dnia 15 maja 2007 r.  w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 60.000 EURO w trybie przetargu [...]

Zarządzenie Nr 227/07

Zarządzenie Nr 227/07B u r m i s t r z a    Ś w i e c i az dnia 15 maja 2007 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej  60.000 EURO w trybie przetargu [...]

Zarządzenie Nr 225/07

Zarządzenie Nr 225/07 B u r m i s t r z a   Ś w i e c i az dnia 15 maja 2007 r. w sprawie ogłoszenia konkursu, powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum Nr 4 w [...]

Zarządzenie Nr 224/07

Zarządzenie Nr 224/07Burmistrza Świeciaz dnia 14 maja 2007 r. w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskały dotację na wykonanie zadania publicznego ogłoszonego w konkursie Ofert Nr 11 pod nazwą „Upowszechniania kultury i sztuki, ochrona [...]

Zarządzenie Nr 223/07

Zarządzenie Nr 223/07Burmistrza Świeciaz dnia 14 maja 2007 r. w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskały dotację na wykonanie zadania publicznego ogłoszonego w konkursie Ofert Nr 10 pod nazwą „Upowszechniania kultury i sztuki, ochrona [...]

Zarządzenie Nr 222/07

Zarządzenie Nr 222/07Burmistrza Świeciaz dnia 14 maja 2007 r. w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskały dotację na wykonanie zadania publicznego ogłoszonego w konkursie Ofert Nr 9 pod nazwą „Wspomagania rozwoju gospodarczego w tym [...]

Zarządzenie Nr 221/07

Zarządzenie Nr 221/07Burmistrza Świeciaz dnia 14 maja 2007 r. w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskały dotację na wykonanie zadania publicznego ogłoszonego w konkursie Ofert Nr 8 pod nazwą „Ochrona i promocja zdrowia oraz [...]

Zarządzenie Nr 220/07

Zarządzenie Nr 220/07Burmistrza Świeciaz dnia 14 maja 2007 r. w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskały dotację na wykonanie zadania publicznego ogłoszonego w konkursie Ofert Nr 7 pod nazwą „Działania na rzecz osób [...]

Zarządzenie Nr 219/07

Zarządzenie Nr 219/07Burmistrza Świeciaz dnia 14 maja 2007 r. w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskały dotację na wykonanie zadania publicznego ogłoszonego w konkursie Ofert Nr 6 pod nazwą „Upowszechniania krajoznawstwa i [...]

Zarządzenie Nr 218/07

Zarządzenie Nr 218/07B u r m i s t r z a  Ś w i e c i az dnia 10 maja 2007 r. w sprawie powołania składu oraz określenia regulaminu  pracy Komisji Oceniającej złożone wnioski w Konkursie Ofert Nr [...]

Zarządzenie Nr 217/07

Zarządzenie Nr 217/07B u r m i s t r z a  Ś w i e c i az dnia 10 maja 2007 r. w sprawie powołania składu oraz określenia regulaminu  pracy Komisji Oceniającej złożone wnioski w Konkursie Ofert Nr [...]

Zarzdzenie Nr 214/07

Zarządzenie Nr  214 /07B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a z dnia 07 maja 2007r. w sprawie rozdysponowania środków budżetowych przeznaczonych na pomoce różnym jednostkom w dziale 750 - Administracja państwowa i [...]

Zarządzenie Nr 216/07

Zarządzenie Nr 216/07B u r m i s t r z a Ś w i e c i az dnia 7 maja 2007 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Gminnej Komisji do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w [...]

Zarządzenie Nr 215/07

Zarządzenie Nr 215/07B u r m i s t r z a    Ś w i e c i az dnia 7 maja 2007 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 60.000 EURO w trybie przetargu [...]

Zarządzenie Nr 202/07

Zarządzenie Nr 202/07B u r m i s  t r z a   Ś w i e c i a  z dnia  27 kwietnia 2007 r. w sprawie wykupu gruntu położonego w Grucznie od Pań Bogumiły Pietrzak-Szargało i Anny [...]

Zarządzenie Nr 213/07

Zarządzenie Nr 213/07  B u r m i s t r z a  Ś w i e c i a z  dnia 24 kwietnia  2007 r.  w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu własności nieruchomości zapisanej w KW Nr 45529 położonej w  [...]

Zarządzenie Nr 212/07

Zarządzenie Nr 212/07B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie ogłoszenia wykazu na sprzedaż działki Nr 25/7 położonej w Świeciu przy ul. [...]

Zarządzenie Nr 211/07

Zarządzenie Nr 211/07B u r m i s t r z a   Ś w i e c i az dnia  24 kwietnia 2007 r. w sprawie ogłoszenia  przetargu ustnego nieograniczonego  na sprzedaż działki nr  60/4 położonej w [...]

Zarządzenie Nr 210/07

Zarządzenie Nr 210/07B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 24 kwietnia  2007 r. w sprawie ogłoszenia wykazu na sprzedaż działki Nr 170/7 położonej w Świeciu przy ul. [...]

Zarządzenie Nr 209/07

Zarządzenie Nr 209/07B u r m i s t r z a   Ś w i e c i az dnia 24 kwietnia  2007 r. w sprawie ogłoszenia  przetargu ustnego nieograniczonego  na sprzedaż działki nr  2926/1 położonej w Świeciu przy ul. C. [...]

Zarządzenie Nr 208/07

Zarządzenie Nr 208/07B u r m i s  t r z a   Ś w i e c i a  z dnia  24 kwietnia 2007 r. w sprawie wykupu gruntu położonego w Sulnowie od Zgromadzenia Sióstr Św. Wincentego A Paulo Prowincji Chełmińsko - [...]

Zarządzenie Nr 207/07

Zarządzenie Nr 207/07B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a z dnia 24 kwietnia 2007r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego położonego w Świeciu przy ul. Paderewskiego 2b/24 przeznaczonego do [...]

Zarządzenie Nr 206/07

Zarządzenie Nr 206/07B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a  z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę pomieszczeń znajdujących się na terenie hali [...]

Zarządzenie Nr 205/07

Zarządzenie Nr 205/07B u r m i s t r z a  Ś w i e c i az dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do sprzedaży części   działek  Nr 460/14 i 451/17 położonych w Świeciu przy ul. [...]

Zarządzenie Nr 204/07

Zarządzenie Nr 204/07B u r m i s t r z a  Ś w i e c i az dnia 24 kwietnia 2007 roku. w sprawie oddania w użytkowania wieczystego w drodze bezprzetargowej działki nr 118/18 położonej w Świeciu przy ul. Piłsudskiego na rzecz [...]

Zarządzenie Nr 203/07

Zarządzenie Nr 203/07B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a  z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Terespolu Pomorskim przy ul. Dworcowej 23/7 na rzecz najemcy [...]

Zarządzenie Nr 201/07

Zarządzenie Nr 201/07  B u r m i s t r z a  Ś w i e c i a z  dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu co do prawa użytkowania wieczystego własności nieruchomości zapisanej w KW Nr 38158 [...]

Zarządzenie Nr 200/07

Zarządzenie Nr 200/07B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 24 kwietnia 2007 r.  w sprawie wykupu gruntu położonego w Dworzysku od Pana Czesława [...]

Zarządzenie Nr 199/07

Zarządzenie Nr 199/07B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a  z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Świeciu przy ul. Polnej 6/11 na rzecz najemcy [...]

Zarządzenie Nr 198/07

Zarządzenie Nr 198/07B u r m i s t r z a   Ś w i e c i az dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie ogłoszenia  przetargu ustnego nieograniczonego  na sprzedaż działki nr  726/80 położonej w Świeciu przy ul. [...]

Zarządzenie Nr 197/07

Zarządzenie Nr 197/07B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a z dnia 24 kwietnia 2007 r.  w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 60.000 EURO w trybie przetargu [...]

Zarządzenie Nr 196/07

Zarządzenie Nr 196/07B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a z dnia 24 kwietnia 2007 r.  w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 60.000 EURO w trybie przetargu [...]

Zarządzenie Nr 195/07

Zarządzenie Nr 195/07B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 60.000 EURO w trybie przetargu [...]

Zarządzenie Nr 194/07

Zarządzenie Nr 194/07 B u r m i s t r z a  Ś w i e c i az dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko - Gminnej Przychodni w Świeciu za rok [...]

Zarządzenie Nr 193/07

Zarządzenie Nr 193/07B u r m i s t r z a  Ś w i e c i az dnia 24 kwietnia 2007r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 36/07z dnia 18 stycznia 2007r. o uchwaleniu  budżetu  Gminy  Świecie na rok [...]

Zarządzenie Nr 192/07

Zarządzenie Nr 192 / 07B u r m i s t r z a  Ś w i e c i az dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla osób sprawujących funkcje Kierownika Gminnego Ośrodka Rehabilitacji i Reedukacji Dzieci z Uszkodzeniem Mózgu w [...]

Zarządzenie Nr 191/07

Zarządzenie Nr 191/07Burmistrza Świeciaz dnia 10 kwietnia 2007 r. w sprawie nabycia od Polskich Kolei Państwowych S.A prawo użytkowania wieczystego działki Nr 1370/9  położonej w Świeciu przy ul. Parkowej. [...]

Zarządzenie Nr 190/07

Zarządzenie Nr 190/07B u r m i s t r z a   Ś w i e c i az dnia 10 kwietnia 2007r.  w sprawie podwyższenia kapitału Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świeciu Sp. z [...]

Zarządzenie Nr 189/07

Zarządzenie Nr 189/07B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a  z dnia 5 kwietnia 2007 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę gruntu pod usytuowanie garażu blaszanego przy ul. Żwirki i [...]

Zarządzenie Nr 188/07

Zarządzenie Nr 188/07B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a z dnia 5 kwietnia 2007r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych położonych w Świeciu przy ul. Krasickiego 4/5 i Sportowej 29/2  przeznaczonch do [...]

Zarządzenie Nr 187/07

Zarządzenie Nr 187/07B u r m i s  t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 5 kwietnia 2007 r. w sprawie wykupu gruntu położonego przy ul. Wodnej w  Świeciu  od Pana Andrzeja Kaczmarczyka.    [...]

Zarządzenie Nr 186/07

Zarządzenie Nr 186/07B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a  z dnia 5 kwietnia 2007 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Świeciu przy ul. Wojska Polskiego 77a/23 na rzecz najemcy [...]

Zarzadzenie Nr 185/07

Zarządzenie Nr 185/07B u r m i s t r z a  Ś w i e c i az dnia 5 kwietnia 2007 r. w sprawie rozłożenia Powszechnej Spółdzielni Spożywców „Społem” w Świeciu na raty kwartalne opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego [...]

Zarządzenie Nr 184/07

Zarządzenie Nr 184/07B u r m i s t r z a  Ś w i e c i az dnia 5 kwietnia 2007 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste działek nr 119/13 i 117/3 położonych w Świeciu przy ul. Piłsudskiego w drodze bezprzetargowej na rzecz [...]

Zarządzenie Nr 183/07

Zarządzenie Nr 183/07B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 5 kwietnia 2007 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Świeciu przy ul.Kościuszki 11/43 na rzecz najemcy [...]

Zarządzenie Nr 182/07

Zarządzenie Nr 182/07B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 5 kwietnia 2007 r. w sprawie przepisania umowy dzierżawy gruntu pod garażem blaszanym położonym w Świeciu przy ul. Żwirki i [...]

Zarządzenie Nr 181/07

 Zarządzenie Nr 181/07 B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 5 kwietnia 2007 r. w sprawie przepisania umowy dzierżawy gruntu pod garażem blaszanym położonym w Świeciu przy ul. Żwirki i [...]

Zarządzenie Nr 180/07

Zarządzenie Nr 180/07B u r m i s t r z a   Ś w i e c i az dnia 5 kwietnia 2007 r.  w sprawie przesunięcia terminu płatności należności stanowiącej opłatę roczną za użytkowanie wieczyste działki nr 448 [...]

Zarządzenie Nr 179/07

Zarządzenie Nr 179/07  B u r m i s t r z a  Ś w i e c i a z dnia 5 kwietnia 2007 r.  w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu własności nieruchomości zapisanej w KW Nr 37115 położonej w Sulnówku, stanowiącej [...]

Zarządzenie Nr 178/07

Zarządzenie Nr 178/07B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 5 kwietnia 2007 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Świeciu przy ul. Wojska Polskiego 137/7 na rzecz najemcy [...]

Zarządzenie Nr 177/07

Zarządzenie Nr 177/07B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 5 kwietnia 2007 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Terespolu Pomorskim przy ul. Dworcowej 23/7 na rzecz najemcy [...]

Zarządzenie Nr 176/07

Zarządzenie Nr 176/07 B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a   z dnia 5 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia bonifikaty w opłacie za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej wykorzystywanej na cele [...]

Zarządzenie Nr 175/07

Zarządzenie Nr 175/07B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a  z dnia  5 kwietnia 2007 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Grucznie przy ul. Wojska Polskiego 21/1 na rzecz najemcy [...]

Zarządzenie Nr 174/07

Zarządzenie Nr 174/07B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 5 kwietnia 2007 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej we wsi Dworzysko  przeznaczonej do oddania   w dzierżawę oraz [...]

Zarządzenie Nr 173/07

Zarządzenie Nr 173/07B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a  z dnia 5 kwietnia 2007 r.  w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Sulnówku 41/1 na rzecz najemcy [...]

Zarządzenie Nr 172/07

Zarządzenie Nr 172/07B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 5 kwietnia 2007 r.  w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Świeciu przy ul.Kościuszki 17/17 na rzecz najemcy [...]

Zarządzenie Nr 171/07

Zarządzenie Nr 171/07 B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a  z dnia 5 kwietnia 2007 r.  w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Świeciu przy ul. Wojska Polskiego 75a/17 na rzecz najemcy [...]

Zarządzenie Nr 170/07

Zarządzenie Nr 170/07 B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a z dnia 5 kwietnia 2007 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartościnie przekraczającej  60.000 EURO w trybie [...]

Zarządzenie Nr 169/07

Zarządzenie Nr  169 /07B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a z dnia 04 kwietnia 2007r.  w sprawie rozdysponowania środków budżetowych przeznaczonych na pomoce różnym jednostkom w dziale 750 - Administracja [...]

Zarządzenie Nr 168/07

Zarządzenie Nr 168/07 B u r m i s t r z a   Ś w i e c i az dnia 4 kwietnia 2007 r. w sprawie ogłoszenia konkursu, powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum Nr 1 w [...]

Zarządzenie Nr 167/07

Zarządzenie Nr 167/07 B u r m i s t r z a   Ś w i e c i az dnia 4 kwietnia 2007 r. w sprawie ogłoszenia konkursu, powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 11 w [...]

Zarządzenie Nr 166/07

Zarządzenie Nr 166/07  B u r m i s t r z a   Ś w i e c i az dnia 4 kwietnia 2007 r. w sprawie ogłoszenia konkursu, powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 9 w [...]

Zarządzenie Nr 165/07

Zarządzenie Nr 165/07 B u r m i s t r z a   Ś w i e c i az dnia 4 kwietnia 2007 r. w sprawie ogłoszenia konkursu, powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 8 w [...]

Zarządzenie Nr 164/07

Zarządzenie Nr 164/07 B u r m i s t r z a   Ś w i e c i az dnia 4 kwietnia 2007 r. w sprawie ogłoszenia konkursu, powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 7 w [...]

Zarządzenie Nr 163/07

Zarządzenie Nr 163/07 B u r m i s t r z a   Ś w i e c i az dnia 4 kwietnia 2007 r. w sprawie ogłoszenia konkursu, powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 4 w [...]

Zarządzenie Nr 162/07

Zarządzenie Nr 162/07 B u r m i s t r z a   Ś w i e c i az dnia 4 kwietnia 2007 r. w sprawie ogłoszenia konkursu, powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 3 w [...]

Zarządzenie Nr 161/07

 Zarządzenie Nr 161/07 B u r m i s t r z a   Ś w i e c i az dnia 4 kwietnia 2007 r. w sprawie ogłoszenia konkursu, powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 2 w Świeciu. Na [...]

Zarządzenie Nr 160/07

Zarządzenie Nr 160/07 B u r m i s t r z a   Ś w i e c i az dnia 4 kwietnia 2007 r. w sprawie ogłoszenia konkursu, powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 1 w [...]

Zarządzenie Nr 159/07

Zarządzenie Nr 159/07  B u r m i s t r z a   Ś w i e c i az dnia 4 kwietnia 2007 r. w sprawie ogłoszenia konkursu, powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w [...]

Zarządzenie Nr 158/07

Zarządzenie Nr 158/07 B u r m i s t r z a   Ś w i e c i az dnia 4 kwietnia 2007 r. w sprawie ogłoszenia konkursu, powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w [...]

Zarządzenie Nr 157/07

Zarządzenie Nr 157/07 B u r m i s t r z a   Ś w i e c i az dnia 4 kwietnia 2007 r. w sprawie ogłoszenia konkursu, powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 8 w [...]

Zarządzenie Nr 156/07

Zarządzenie Nr 156/07 B u r m i s t r z a   Ś w i e c i az dnia 4 kwietnia 2007 r. w sprawie ogłoszenia konkursu, powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 7 w [...]

Zarządzenie Nr 155/07

Zarządzenie Nr 155/07 B u r m i s t r z a   Ś w i e c i az dnia 4 kwietnia 2007 r. w sprawie ogłoszenia konkursu, powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum Nr 4 w [...]

Zarządzenie Nr 154/07

Zarządzenie Nr 154/07 B u r m i s t r z a   Ś w i e c i az dnia 4 kwietnia 2007 r. w sprawie ogłoszenia konkursu, powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum Nr 2 w [...]

Zarządzenie Nr 153/07

Zarządzenie Nr 153/07B u r m i s t r z a    Ś w i e c i az dnia 30 marca 2007 r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy na rok [...]

Zarządzenie Nr 152/07

Zarządzenie Nr 152/07B u r m i s t r z a  Ś w i e c i az dnia 30 marca 2007r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 36/07z dnia 18 stycznia 2007r. o uchwaleniu  budżetu  Gminy  Świecie na rok [...]

Zarządzenie Nr 151/07

Zarządzenie Nr 151/07B u r m i s t r z a    Ś w i e c i az dnia 29 marca 2007 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie „zapytania o cenę” na wyposażenie w sprzęt sportowy [...]

Zarządzenie Nr 150/07

Zarządzenie Nr 150/07B u r m i s t r z a    Ś w i e c i az dnia 29 marca 2007 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej  60.000 EURO w trybie przetargu [...]

Zarządzenie Nr 149/07

Zarządzenie Nr 149/07B u r m i s t r z a    Ś w i e c i az dnia 29 marca 2007 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej  60.000 EURO w trybie przetargu [...]

Zarządzenie Nr 148/07

Zarządzenie Nr 148/07B u r m i s t r z a    Ś w i e c i az dnia 29 marca 2007 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartościnie przekraczającej  60.000 EURO w trybie przetargu [...]

Zarządzenie Nr 147/07

Zarządzenie Nr 147/07Burmistrza Świeciaz dnia 26 marca 2007 r. w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Świeciu oraz Zarządowi Powiatu Świeckiego sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami dla Gminy Świecie za lata [...]

Zarządzenie Nr 146/07

Zarządzenie Nr 146/07B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 26 marca 2007 r.  w sprawie ogłoszenia wykazu na dzierżawę pomieszczeń znajdujących się na terenie hali widowiskowo - sportowej w Świeciu przy ul. [...]

Zarządzenie Nr 145/07

Zarządzenie  Nr 145/07B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Świeciu przy ul. Krasickiego przeznaczonej do oddania w dzierżawę oraz [...]

Zarządzenie Nr 144/07

Zarządzenie Nr 144/07B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 26 marca  2007 r w sprawie ogłoszenia wykazu na sprzedaż działki Nr 174/1 położonej w Grucznie.   [...]

Zarządzenie Nr 143/07

Zarządzenie Nr 143/07B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 26 marca 2007 r.  w sprawie przepisania umowy dzierżawy gruntu pod garażem blaszanym położonym w Świeciu przy ul. Żwirki i [...]

Zarządzenie Nr 142/07

Zarządzenie Nr 142/07  B u r m i s t r z a  Ś w i e c i a z  dnia 26 marca 2007 r.  w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu własności nieruchomości zapisanejw KW Nr 45529 położonej w Świeciu, stanowiącej [...]

Zarządzenie Nr 141/07

Zarządzenie Nr 141/07B u r m i s  t r z a   Ś w i e c i a   z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie wykupu gruntu położonego w Sulnówku od Pana Tadeusza Żurka. [...]

Zarządzenie Nr 140/07

Zarządzenie Nr 140/07B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a z dnia 26 marca 2007r.  w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego położonego w Terespolu Pomorskim przy ul. Dworcowej 23/6 przeznaczonego do [...]

Zarządzenie Nr 139/07

Zarządzenie Nr 139/07  B u r m i s t r z a  Ś w i e c i a z dnia 26 marca 2007 r.  w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu własności nieruchomości zapisanej w KW Nr 45529 położonej w Świeciu, stanowiącej [...]

Zarządzenie Nr 138/07

Zarządzenie Nr 138/07B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a z dnia 26 marca 2007r.  w sprawie ogłoszenia wykazu gruntu położonego w Świeciu stanowiącego działkę nr 2847/15 przeznaczonego do [...]

Zarządzenie Nr 137/07

Zarządzenie Nr 137/07B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie udzielenia bonifikaty w opłacie za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej wykorzystywanej na cele [...]

Zarządzenie Nr 136/07

Zarządzenie Nr 136/07B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 26 marca 2007 r.  w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem oraz wynajęcie nieruchomości położonej w Świeciu przy ul. [...]

Zarządzenie Nr 135/07

Zarządzenie  Nr 135/07B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 26 marca  2007 r.  w sprawie udzielenia bonifikaty w opłacie za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej wykorzystywanej na cele [...]

Zarządzenie Nr 134/07

Zarządzenie Nr 134/07B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 26  marca  2007 r.  w sprawie nieodpłatnego przyjęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Bydgoszczy nie zabudowanej działki [...]

Zarządzenie Nr 133/07

Zarządzenie Nr 133/07B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 26 marca 2007r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę oraz wyrażenia zgody na poszerzenie istniejącej dzierżawy [...]

Zarządzenie Nr 132/07

Zarządzenie  Nr 132/07B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Świeciu - Przechowie przy ul. Wojska Polskiego przeznaczonej do oddania w [...]

Zarządzenie Nr 131/07

Zarządzenie Nr 131/07B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 26 marca 2007 r.  w sprawie przepisania umowy dzierżawy na  grunt pod pawilonem handlowym położonym w Świeciu przy ul. Żwirki i [...]

Zarządzenie Nr 130/07

Zarządzenie  Nr 130/07B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 26 marca  2007 r. w sprawie udzielenia bonifikaty w opłacie za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej wykorzystywanej na cele [...]

Zarządzenie Nr 129/07

Zarządzenie Nr 129/07B u r m i s  t r z a   Ś w i e c i a  z dnia  26 marca 2007 r. w sprawie wykupu gruntu położonego w Grucznie od Państwa Renaty i Grzegorza Smerlińskich. [...]

Zarządzenie Nr 128/07

Zarządzenie Nr  128/07B u r m i s t r z a    Ś w i e c i az dnia 26 marca 2007 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 60.000 EURO w trybie przetargu [...]

Zarządzenie Nr 126/07

Zarządzenie Nr 126/07B u r m i s t r z a  Ś w i e c i az dnia  20 marca 2007r. w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2006 i sprawozdania z działalności jednostek organizacyjnych Gminy, [...]

Zarządzenie Nr 127/07

Zarządzenie Nr 127/07 B u r m i s t r z a  Ś w i e c i az dnia 20 marca 2007 r. w sprawie powołania zespołu ds. aktualizacji strategii rozwoju Gminy Świecie na lata 2008-2017 i przyjęcia wieloletniego planu inwestycyjnego Gminy [...]

Zarządzenie Nr 125/07

Zarządzenie Nr 125/07Burmistrza Świeciaz dnia 13 marca 2007 r. w sprawie powołania składu oraz regulaminu pracy Komisji Oceniającej złożone wnioski w Konkursach Ofert od Nr 6/07 do 11/07 obejmujących następujące zadania:Nr 6/07 [...]

Zarządzenie Nr 124/07

Zarządzenie Nr 124/07B u r m i s t r z a  Ś w i e c i az dnia 6 marca 2007 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki, Pani Agnieszki Niedziałkowskiej ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela [...]

Zarządzenie Nr 123/07

Zarządzenie Nr  123 /07B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a z dnia 02 marca 2007r.  w sprawie rozdysponowania środków budżetowych przeznaczonych na pomoce różnym jednostkom w dziale 750 - Administracja państwowa [...]

Zarządzenie Nr 122/07

Zarządzenie Nr  122/07 B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskały dotację na wykonanie zadania publicznego ogłoszonego w Konkursie Ofert Nr  5/07 pod [...]

Zarządzenie Nr 121/07

 Zarządzenie Nr 121/07B u r m i s t r z a   Ś w i e c i az dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 60.000 EURO w trybie przetargu [...]

Zarządzenie Nr 120/07

Zarządzenie Nr 120/07B u r m i s  t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie udzielenia dotacji za wykonanie sieci gazowej w budynku położonym w Świeciu przy ul. Św. Wojciecha 25, będącego [...]

Zarządzenie Nr 119/07

Zarządzenie Nr 119/07B u r m i s  t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 26 lutego 2007r. w sprawie udzielenia dotacji za wykonanie sieci gazowej w budynku położonym w Świeciu przy ul. Wojska Polskiego143, będącego [...]

Zarządzenie Nr 118/07

Zarządzenie Nr 118/07B u r m i s  t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 26 lutego 2007r. w sprawie udzielenia dotacji za wykonanie sieci gazowej w budynku położonym w Świeciu przy ul. Sikorskiego 2, będącego własnością [...]

Zarządzenie Nr 117/07

Zarządzenie Nr 117/07B u r m i s  t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 26 lutego 2007r. w sprawie udzielenia dotacji za wykonanie sieci gazowej w budynku położonego w Świeciu przy ul. 10 Lutego 10, będącego własnością [...]

Zarządzenie Nr 116/07

Zarządzenie Nr 116/07B u r m i s  t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 26 lutego 2007r. w sprawie udzielenia dotacji za wykonanie sieci gazowej w budynku położonym w Świeciu przy ul. Duży Rynek 12, będącego własnością [...]

Zarządzenie Nr 115/07

Zarządzenie Nr 115/07Burmistrza Świeciaz dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskały dotację na wykonanie zadania publicznego ogłoszonego w Konkursie Ofert Nr 3 pod nazwą „Upowszechnianie krajoznawstwa i [...]

Zarządzenie Nr 114/07

Zarządzenie Nr 114/07Burmistrza Świeciaz dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskały dotację na wykonanie zadania publicznego ogłoszonego w Konkursie Ofert Nr 2 pod nazwą „Upowszechnianie kultury fizycznej i [...]

Zarządzenie Nr 113/07

Zarządzenie Nr 113/07Burmistrza Świeciaz dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskały dotację na wykonanie zadania publicznego ogłoszonego w Konkursie Ofert Nr 1 pod nazwą „Upowszechnianie kultury fizycznej i [...]

Zarządzenie Nr 112/07

Zarządzenie Nr 112/07B u r m i s t r z a   Ś w i e c i az dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskały dotację na wykonanie zadania publicznego ogłoszonego w Konkursie Ofert Nr 4 pod nazwą [...]

Zarządzenie Nr 111/07

Zarządzenie Nr 111/07B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 19  lutego 2007 r. w sprawie udzielenia bonifikaty w opłacie za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej wykorzystywanej na cele [...]

Zarządzenie Nr 110/07

Zarządzenie Nr 110/07B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 19 lutego 2007 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Świeciu przy ul. Wojciecha Kossaka przeznaczonej do oddania w dzierżawę i [...]

Zarządzenie Nr 109/07

Zarządzenie Nr 109/07B u r m i s t r z a   Ś w i e c i az dnia 19 lutego 2007 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr  45 położonej w Terespolu [...]

Zarządzenie Nr 108/07

Zarządzenie Nr 108/07B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 19 lutego 2007 r.  w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Świeciu przy ul. Bzowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę i [...]

Zarządzenie Nr 107/07

 Zarządzenie Nr 107/07 B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a z dnia 19 lutego 2007 r. w sprawie ogłoszenia  przetargu ustnego nieograniczonego  na sprzedaż działki nr  222/10 położonej w Świeciu [...]

Zarządzenie Nr 106/07

Zarządzenie Nr 106/07B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 19 lutego  2007 r.  w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na grunt pod garażem blaszanym położonym w Świeciu przy ul. Żwirki i [...]

Zarządzenie Nr 105/07

Zarządzenie Nr 105/07B u r m i s t r z a  Ś w i e c i az dnia  19 lutego  2007 r.  w sprawie nie wyrażenia zgody na zamiany lokalu mieszkalnego Nr 2 w budynku położonym w Świeciu przy ul. Słowackiego 2 na lokal [...]

Zarządzenie Nr 104/07

Zarządzenie Nr 104/07B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a  z dnia 19 lutego 2007 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Świeciu przy ul. Polnej 6/18 na rzecz najemców [...]

Zarządzenie Nr 103/07

Zarządzenie Nr 103/07B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia  19  lutego  2007 r.  w sprawie ustalenia odszkodowania za nabyte od Pana Krzysztofa Pilarskiego  działki Nr 20/18 i [...]

Zarządzenie Nr 102/07

Zarządzenie Nr 102/07  B u r m i s t r z a  Ś w i e c i a z  dnia 19 lutego 2007 r.  w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu własności nieruchomości zapisanej w KW Nr 46589 położonej w Świeciu, [...]

Zarządzenie Nr 101/07

Zarządzenie Nr 101/07B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a  z dnia 19 lutego 2007 r.  w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Świeciu przy ul. Kościuszki 11/32 na rzecz najemcy [...]

Zarządzenie Nr 100/07

Zarządzenie Nr 100/07B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 19 lutego 2007 r.  w sprawie ustalenia odszkodowania za nabyte od Pana Leszka Niewadzi działki Nr 20/20 i [...]

Zarządzenie Nr 99/07

Zarządzenie Nr 99/07B u r m i s  t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 19 lutego 2007 r. w sprawie zamiany gruntów pomiędzy Gminą Świecie a Państwem Marią i Leszkiem Piotrowskimi. [...]

Zarządzenie Nr 98/07

Zarządzenie Nr 98/07B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a z dnia 19 lutego 2007 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych położonych w Świeciu przy ul. Wojska Polskiego 75a/17, Wojska Polskiego 77a/23, [...]

Zarządzenie Nr 97/07

Zarządzenie Nr 97/07B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 19 lutego 2007 r. w sprawie przepisania umowy dzierżawy na grunt rolny położony w Świeciu przy ul. Łukasiewicza. [...]

Zarządzenie Nr 96/07

Zarządzenie Nr 96/07  B u r m i s t r z a  Ś w i e c i a z dnia 19 lutego 2007 r.  w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu własności nieruchomości zapisanej w KW Nr 45529 położonej w  Świeciu,  [...]

Zarządzenie Nr 95/07

Zarządzenie Nr 95/07B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a z dnia 19 lutego 2007 r.  w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego położonego w Grucznie przy ul. Wojska Polskiego 21/1 i  w Sulnówku 41/1 [...]

Zarządzenie Nr 94/07

Zarządzenie  Nr 94/07B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 19 lutego  2007 r.  w sprawie nie wyrażenia zgody na umorzenie zaległości z tytułu użytkowania wieczystego gruntu oraz udzielenia bonifikaty w [...]

Zarządzenie Nr 93/07

 Zarządzenie Nr 93/07 B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a z dnia 19 lutego 2007 r. w sprawie ogłoszenia  przetargu ustnego nieograniczonego  na sprzedaż działki nr  385/32 położonej w Świeciu przy [...]

Zarządzenie Nr 92/07

Zarządzenie Nr 92/07B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a  z dnia 19 lutego 2007 r.  w sprawie przedłużenia umowy najmu lokali mieszkalnych położonych w Świeciu przy ul. Paderewskiego 12.    [...]

Zarządzenie Nr 91/07

Zarządzenie Nr 91/07B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 19 lutego 2007 r.  w sprawie wyrażenia zgody na odroczenie spłaty zaległości za dzierżawę gruntu położonego we wsi Wielki Konopat przeznaczony pod [...]

Zarządzenie Nr 90/07

Zarządzenie Nr 90/07B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a z dnia 19 lutego 2007r.  w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych położonych w Świeciu przy ul. Kościuszki 11/43 i Polnej 6/11 przeznaczonych do [...]

Zarządzenie Nr 89/07

Zarządzenie  Nr 89/07B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 19 lutego 2007 r.  w sprawie udzielenia bonifikaty w opłacie za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej wykorzystywanej na cele [...]

Zarządzenie Nr 88/07

Zarządzenie Nr 88/07B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 19 lutego 2007 r.  w sprawie ustalenia odszkodowania za nabytą od Państwa Remigiusza i Grażyny Adamczyk działkę Nr [...]

Zarządzenie Nr 87/07

Zarządzenie Nr 87/07 B u r m i s t r z a  Ś w i e c i a z dnia 16 lutego 2007 r.  w sprawie powołania składu oraz określenia regulaminu pracy Komisji Oceniającej złożone wnioski w Konkursie Ofert Nr [...]

Zarządzenie Nr 86/07

Zarządzenie Nr 86/07B u r m i s t r z a  Ś w i e c i az dnia 15 lutego 2007 r. w sprawie ponownego przeprowadzenia II tury wyborów na Sołtysa Sołectwa Dworzysko.             [...]

Zarządzenie Nr 85/07

Zarządzenie  Nr 85/07B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 5 lutego 2007 r. w sprawie udzielenia bonifikaty w opłacie za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej wykorzystywanej na cele [...]

Zarządzenie Nr 84/07

Zarządzenie Nr 84/07 B u r m i s t r z a  Ś w i e c i a z  dnia 5 lutego  2007 r. w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu własności nieruchomości zapisanej w KW Nr 45529 położonej w  Świeciu,  [...]

Zarządzenie Nr 83/07

Zarządzenie  Nr 83/07B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 5 lutego  2007 r. w sprawie udzielenia bonifikaty w opłacie za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej wykorzystywanej na cele [...]

Zarządzenie Nr 82/07

Zarządzenie Nr 82/07B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 5 lutego 2007 r. w sprawie umorzenia odsetek oraz odroczenia terminu spłaty części raty za nabycie nieruchomości zabudowanej położonej w Świeciu przy ul. [...]

Zarządzenie Nr 81/07

Zarządzenie Nr 81/07  B u r m i s t r z a  Ś w i e c i a  z  dnia 5 lutego 2007 r. w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu własności nieruchomości zapisanej w KW Nr 45529 położonej w Świeciu, stanowiącej [...]

Zarządzenie Nr 80/07

Zarządzenie Nr 80/07B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a z dnia 5 lutego 2007 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego położonego w Świeciu przy ul. Kościuszki 17/17 przeznaczonego do [...]

Zarządzenie Nr 79/07

Zarządzenie  Nr 79/07B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 5 lutego  2007 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na umorzenie zaległości z tytułu użytkowania wieczystego gruntu oraz udzielenia bonifikaty w [...]

Zarządzenie Nr 78/07

Zarządzenie Nr 78/07B u r m i s t r z a  Ś w i e c i az dnia 5 lutego 2007 r. w sprawie sprzedaży działek Nr 2458/21 i 2384/5 położonych w Świeciu przy ul. [...]

Zarządzenie Nr 77/07

Zarządzenie Nr 77/07B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 5 lutego 2007 r. w sprawie przepisania umowy dzierżawy gruntu pod garażem blaszanym położonym w Świeciu przy ul. Ks. St. [...]

Zarządzenie Nr 76/07

Zarządzenie Nr 76/07B u r m i  s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 5 lutego  2007 r. w sprawie wypowiedzenia warunków obowiązującej opłaty za użytkowanie wieczyste [...]

Zarządzenie Nr 75/07

Zarządzenie Nr 75/07B u r m i s t r z a   Ś w i e c i az dnia 5 lutego 2007 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Świeciu przy ul. Wojska Polskiego [...]

Zarządzenie Nr 74/07

Zarządzenie Nr 74/07 B u r m i s t r z a  Ś w i e c i az dnia 5 lutego 2007 roku. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w użytkowanie wieczyste działki nr 2815/27 położonej w Świeciu przy ul. [...]

Zarządzenie Nr 73/07

Zarządzenie Nr 73/07B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 5 lutego 2007 r. w sprawie przepisania umowy dzierżawy gruntu pod garażem blaszanym położonym w Świeciu przy ul. C. Skłodowskiej.    [...]

Zarządzenie Nr 72/07

Zarządzenie Nr 72/07B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 5 lutego 2007 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na sprzedaż części działki nr 187/14 położonej w  Świeciu  przy ul. Wojska [...]

Zarządzenie Nr 71/07

Zarządzenie Nr 71/07 B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 5 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia odszkodowania za nabyte od Państwa  Krzysztofa i Anny  Lewandowskich działki nr 96/9 i [...]

Zarządzenie Nr 70/07

Zarządzenie Nr 70/07B u r m i s t r z a    Ś w i e c i az dnia 29 stycznia 2007r. w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy na rok [...]

Zarządzenie Nr 69/07

Zarządzenie Nr 69/07B u r m i s t r z a  Ś w i e c i az dnia 23 stycznia 2007 r. w sprawie powołania składu oraz określenia regulaminu  pracy Komisji Oceniającej złożone wnioski w Konkursach Ofert Nr 1, Nr 2 , nr 3/07 [...]

Zarzadzenie Nr 68/07

Zarządzenie Nr  68/07B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a z dnia 23 stycznia 2007 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 60.000 EURO w trybie przetargu [...]

Zarządzenie Nr 67/07

Zarządzenie Nr 67/07  B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 23 stycznia 2007 r.  w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 60.000 EURO w [...]

Zarządzenie Nr 66/07

Zarządzenie Nr 66/07B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a z dnia 23 stycznia 2007 r.  w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 60.000 EURO w trybie przetargu [...]

Zarządzenie Nr 65/07

Zarządzenie Nr 65/07B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a z dnia 23 stycznia 2007 r.  w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 60.000 EURO w trybie przetargu [...]

Zarządzenie Nr 64/07

Zarządzenie Nr 64/07B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a z dnia 23 stycznia 2007 r.  w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 60.000 EURO w trybie przetargu [...]

Zarządzenie Nr 63/07

Zarządzenie Nr 63/07 B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 23 stycznia 2007 r.  w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 60.000 EURO w trybie [...]

Zarządzenie Nr 62/07

Zarządzenie Nr 62/07 B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a  z dnia 23 stycznia  2007 r.  w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych położonych w Świeciu przy ul.  I. Krasickiego 2/8 i [...]

Zarządzenie Nr 61/07

Zarządzenie Nr 61/07B u r m i s t r z a   Ś w i e c i az dnia 23 stycznia  2007 r.  w sprawie nie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Świeciu przy ul. Wojska Polskiego [...]

Zarządzenie Nr 60/07

Zarządzenie Nr 60/07  B u r m i s t r z a  Ś w i e c i a z dnia 23 stycznia 2007 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do sprzedaży części  działki  Nr 1279/4 wraz z nakładami, położonej w Świeciu [...]

Zarządzenie Nr 59/07

Zarządzenie Nr 59/07B u r m i s t r z a  Ś w i e c i az dnia 23 stycznia 2007 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do sprzedaży części działki Nr 12/3 położonej w Świeciu przy ul. [...]

Zarządzenie Nr 58/07

Zarządzenie Nr 58/07B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 23 stycznia 2007 r.  w sprawie umorzenia zaległości z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wykorzystywanej na cele [...]

Zarządzenie Nr 57/07

Zarządzenie Nr 57/07B u r m i s  t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 23 stycznia  2007 r. w sprawie wykupu gruntu położonego w Sulnówku od Pani Janiny Kita. [...]

Zarządzenie Nr 56/07

Zarządzenie Nr 56/07 B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a z dnia 23 stycznia 2007 r.  w sprawie rozłożenia na miesięczne raty zaległości z tytułu kupna lokalu mieszkalnego nr 35 położonego w budynku [...]

Zarządzenie Nr 55/07

Zarządzenie Nr 55/07 B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 23 stycznia 2007 r.  w sprawie przepisania umowy dzierżawy gruntu pod garażem blaszanym położonym w Świeciu przy ul. C. [...]

Zarządzenie Nr 54/07

Zarządzenie Nr 54/07  B u r m i s t r z a  Ś w i e c i a  z dnia 23 stycznia 2007 r. w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu, udziału stanowiącego 1/60 części w  prawie użytkowania wieczystego [...]

Zarządzenie Nr 53/07

Zarządzenie Nr 53/07 B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 23 stycznia 2007 r. w sprawie ogłoszenia wykazu na oddanie w użytkowanie wieczyste działek Nr 119/13 i 117/3 położonych w Świeciu przy ul. [...]

Zarządzenie Nr 52/07

Zarządzenie Nr 52/07 B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 23 stycznia 2007 r.  w sprawie  wyrażenia zgody na rozłożenie zaległości na raty z tytułu dzierżawy gruntu położonego w Świeciu przy ul. [...]

Zarządzenie Nr 51/07

Zarządzenie Nr 51/07 B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a z dnia 23 stycznia 2007r.  w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie udziałów Gminy Świecie w  kapitale Zakładowym firmy działającej pod nazwą [...]

Zarządzenie Nr 50/07

Zarządzenie Nr 50/07 B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 23 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia odszkodowania za nabytą od Pana Roberta Mazurka działkę nr [...]

Zarządzenie Nr 49/07

Zarządzenie Nr 49/07B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a z dnia 23 stycznia 2007r. w sprawie udzielenia pożyczki krótkoterminowej Stowarzyszeniu Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej.       Na [...]

Zarządzenie Nr 48/07

Zarządzenie Nr 48/07 B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a z dnia 23 stycznia 2007 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej  60.000 EURO w trybie [...]

Zarządzenie Nr 47/07

Zarządzenie Nr 47/07  B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia  18   stycznia   2007r. w sprawie powołania składu oraz określenia regulaminu pracy Komisji Oceniającej złożone wnioski w [...]

Zarządzenie Nr 46/07

Zarządzenie Nr 46/07B u r m i s t r z a   Ś w i e c i az dnia 10 stycznia 2007 r. w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskały dotację na wykonanie zadania publicznego ogłoszonego w Konkursie Ofert Nr 29/06 pod nazwą [...]

Zarządzenie Nr 45/07

Zarządzenie Nr 45/07 B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 3 stycznia 2007 r.  w sprawie wprowadzenia zmiany do umowy dzierżawy gruntu położonego w Sulnówku przeznaczonego pod uprawy [...]

Zarządzenie Nr 44/07

Zarządzenie Nr 44/07 B u r m i s t r z a  Ś w i e c i a z dnia 03 stycznia 2007 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do sprzedaży części działki  nr 1251/4 położonej w Świeciu przy ul. Wojska [...]

Zarządzenie Nr 43/07

Zarządzenie Nr 43/07 B u r m i s  t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 03 stycznia 2007 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na przyjęcie zrzeczenia się prawa użytkowania wieczystego gruntów od Spółdzielni Mieszkaniowej [...]

Zarządzenie Nr 42/07

Zarządzenie Nr 42/07 B u r m i s t r z a  Ś w i e c i a z dnia 03 stycznia 2007 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do sprzedaży części działki  Nr 26/4 położonej w Świeciu przy ul. [...]

Zarządzenie Nr 41/07

Zarządzenie Nr 41/07 B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a  z dnia 3 stycznia 2007r.  w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych położonych w Świeciu przy ul. Kościuszki 11/32 i Polnej 6/18 [...]

Zarządzenie Nr 40/07

Zarządzenie Nr 40/07 B u r m i  s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 3 stycznia  2007 r.  w sprawie wyrażenia zgody na zmianę udziałów w użytkowaniu wieczystym gruntu położonego w Świeciu przy ul. [...]

Zarządzenie Nr 39/07

Zarządzenie Nr 39/07 B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia  3 stycznia 2007 r.  w sprawie  wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy oraz rozłożenie zaległości na raty za dzierżawę gruntu pod [...]

Zarządzenie Nr 38/07

Zarządzenie Nr 38/07 B u r m i s t r z a  Ś w i e c i a z dnia 3 stycznia 2007 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do sprzedaży części działki Nr 87/2 położonej w Świeciu przy ul. [...]

Zarządzenie Nr 37/07

Zarządzenie Nr 37/07 B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a z dnia 3 stycznia 2007 r. w sprawie ogłoszenia III rokowań pisemnych na sprzedaż 2 lokali mieszkalnych położonych w Świeciu przy ul. Gen. J. Hallera 15 dla [...]

Zarządzenie Nr 36/07

Zarządzenie Nr 36/07 Burmistrza  Świecia z dnia 3 stycznia 2007 r.   w sprawie odmowy umorzenia opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu za rok 2005 i 2006 wraz z [...]

Zarządzenie Nr 35/07

Zarządzenie Nr 35/07 B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia  3 stycznia 2007 r. w sprawie  wyrażenia zgody na odroczenie spłaty zaległości oraz obniżenie czynszu miesięcznego za dzierżawę gruntu [...]

Zarądzenie Nr 34/07

Zarządzenie Nr 34/07 B u r m i s t r z a  Ś w i e c i a z dnia 3 stycznia 2007 r.  w sprawie podjęcia działań zmierzających do zamiany lokali mieszkalnych położonych w Świeciu przy ul. Klasztornej 14/1 i Paderewskiego [...]

Zarządzenie Nr 33/07

Zarządzenie Nr  33/07 B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia  3  stycznia 2007 r.  w sprawie przyznania 50% zniżki z tytułu opłat za dzierżawę gruntów rolnych położonych na terenie wsi [...]

Zarządzenie Nr 32/07

Zarządzenie Nr 32/07B u r m i s  t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 2 stycznia 2007 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ofertowego nieograniczonego na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zajmowanego oraz [...]

Zarządzenie Nr 31/06

Zarządzenie Nr 31/06B u r m i s t r z a    Ś w i e c i az dnia 29 grudnia 2006r.  w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy na rok [...]

Zarządzenie Nr 30/06

Zarządzenie Nr 30/06B u r m i s t r z a  Ś w i e c i az dnia 29 grudnia 2006r.  w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 331/05z dnia 29 grudnia 2005r. o uchwaleniu  budżetu  Gminy  Świecie oraz [...]

Zarządzenie Nr 29/06

Zarządzenie Nr 29/06 B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskały dotację na wykonanie zadania publicznego ogłoszonego w Konkursie Ofert Nr 28/06 pod nazwą [...]

Zarządzenie Nr 28/06

Zarządzenie Nr 28/06  B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a z dnia 28 grudnia 2006 r.  w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu własności nieruchomości zapisanej w KW Nr 28950 położonej w Wielkim Konopacie, [...]

Zarządzenie Nr 27/06

Zarządzenie Nr 27/06B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a z dnia 21 grudnia 2006r. w sprawie rozdysponowania środków budżetowych przeznaczonych na pomoce różnym jednostkom w dziale 750 -  Administracja państwowa i [...]

Zarządzenie Nr 26/06

Zarządzenie Nr  26/06B u r m i s t r z a   Ś w i e c i az dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji oraz powołania w tym celu Komisji [...]

Zarządzenie Nr 25/06

Zarządzenie Nr 25/06B u r m i s  t r z a   Ś w i e c i a z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie udzielenia dotacji za wykonanie ogrzewania gazowego pomieszczeń mieszkalno-handlowych w Świeciu przy ul. Hallera 7. [...]

Zarządzenie Nr 24/06

Zarządzenie Nr 24/06B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia odszkodowania za nabyte od Państwa Tadeusza i Janiny Olszowy, działki Nr 444/2, 444/3, 444/4 i [...]

Zarządzenie Nr 23/06

Zarządzenie Nr 23/06B u r m i s t r z a  Ś w i e c i az dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 331/05z dnia 29 grudnia 2005r. o uchwaleniu  budżetu  Gminy  Świecie oraz [...]

Zarządzenie Nr 22/06

Zarządzenie Nr 22/06B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie zamiany gruntów pomiędzy Gminą Świecie a Panem Piotrem [...]

Zarządzenie Nr 21/06

Zarządzenie Nr 21/06 B u r m i s t r z a  Ś w i e c i a z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu własności nieruchomości zapisanej w KW Nr 40997 położonej w  Świeciu,  stanowiącej działkę [...]

Zarządzenie Nr 20/06

Zarządzenie Nr 20/06B u r m i s t r z a  Ś w i e c i az dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do sprzedaży części działki Nr 122/2 położonej w [...]

Zarządzenie Nr 19/06

Zarządzenie Nr 19/06B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a   z dnia 14 grudnia 2006 r.  w sprawie przepisania umowy dzierżawy gruntu pod garażem blaszanym położonym w Świeciu przy ul. Żwirki i [...]

Zarządzenie Nr 18/06

Zarządzenie Nr 18/06 B u r m i s t r z a  Ś w i e c i a z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu własności nieruchomości zapisanej w KW Nr 45529 położonej w  Świeciu,  stanowiącej działkę [...]

Zarządzenie Nr 17/06

Zarządzenie Nr 17/06B u r m i s t r z a    Ś w i e c i az dnia 14 grudnia 2006r. w sprawie przedłużenia terminu rozpoczęcia zabudowy działek Nr 23/4, 23/8 i 24 położonych w Wielkim Konopacie.     [...]

Zarządzenie Nr 16/06

Zarządzenie Nr 16/06 B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 14 grudnia 2006 r.  w sprawie przepisania umowy dzierżawy gruntu pod garażem blaszanym położonym w Świeciu przy Al. Jana Pawła [...]

Zarządzenie Nr 15/06

Zarządzenie Nr 15/06 B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a z dnia 14 grudnia 2006 r.   w sprawie wysokości stawek za dzierżawę nieruchomości komunalnych  na 2007 r.  [...]

Zarządzenie Nr 14/06

Zarządzenie Nr 14/06 B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a z dnia 14 grudnia 2006r.   w sprawie nie wyrażenia zgody na odroczenie terminu płatności części raty za kupno nieruchomości zabudowanej  położonej w [...]

Zarządzenie Nr 13/06

Zarządzenie Nr 13/06 B u r m i s t r z a  Ś w i e c i a z dnia 14 grudnia 2006 r.   w sprawie podjęcia działań zmierzających do oddania w użytkowanie wieczyste  części działki  Nr 118/15 położonej w Świeciu [...]

Zarządzenie Nr 12/06

Zarządzenie Nr 12/06 B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a z dnia 14 grudnia 2006 r.     w sprawie nabycia gruntu od Państwa Rafała i Sabiny [...]

Zarządzenie Nr 11/06

Zarządzenie Nr 11/06 B u r m i s t r z a  Ś w i e c i a z dnia 14 grudnia  2006 r.   w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w [...]

Zarządzenie Nr 10/06

Zarządzenie Nr 10/06 B u r m i s  t r z a   Ś w i e c i a z dnia 14 grudnia 2006r.   w sprawie udzielenia dotacji za wykonanie ogrzewania gazem „Propan” pomieszczeń mieszkalno - usługowych we wsi [...]

Zarządzenie Nr 9/06

Zarządzenie Nr 9/06 B u r m i s t r z a  Ś w i e c i a z dnia 12 grudnia 2006r.   w sprawie udzielenia upoważnienia do składania oświadczenia woli w imieniu Gminy [...]

Zarządzenie Nr 8/06

Zarządzenie Nr 8/06 B u r m i s  t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 12 grudnia 2006 r.   w sprawie udzielenia dotacji za wykonanie ogrzewania gazowego pomieszczeń mieszkalno-handlowych w Świeciu przy ul. Batorego 4. [...]

Zarządzenie Nr 7/06

Zarządzenie Nr 7/06 B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a  z dnia 6 grudnia 2006 r.   w sprawie wprowadzenia „Karty audytu wewnętrznego” w Urzędzie Miejskim [...]

Zarządzenie Nr 6/06

Zarządzenie Nr 6/06 B u r m i s t r z a  Ś w i e c i a z dnia 1 grudnia 2006 r.   w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskały dotację na wykonanie zadania publicznego ogłoszonego w Konkursie Ofert Nr 27 pod nazwą [...]

Zarządzenie Nr 5/06

Zarządzenie Nr 5/06 B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a z dnia 1 grudnia 2006 r.   w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza [...]

Zarządzenie Nr 4/06

Zarządzenie Nr 4/06 B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 30 listopada 2006 r.   w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza [...]

Zarządzenie Nr 3/06

Zarządzenie Nr 3/06 B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej  60.000 EURO w trybie przetargu [...]

Zarządzenie Nr 2/06

Zarządzenie Nr 2/06 B u r m i s t r z a  Ś w i e c i a  z dnia 28 listopada 2006 r.   w sprawie powołania składu oraz określenia regulaminu pracy Komisji Oceniającej złożone wnioski w Konkursie Ofert Nr [...]

Zarządzenie Nr 1/06

Zarządzenie Nr 1/06 B u r m i s t r z a  Ś w i e c i a z dnia 28 listopada 2006 r.   w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki, Pani Sylwii Różańskiej ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela [...]

metryczka