Lipiec

Lipiec

Zarządzenie 316/03

Zarządzenie Nr 316 / 03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 25 lipca 2003r. w sprawie udzielenia poręczenia na zabezpieczenie pożyczki zaciąganej przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Świeciu Na podstawie art. 30 ust [...]

Zarządzenie Nr 315/03

Zarządzenie Nr 315 / 03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 25 lipca 2003r. w sprawie sprzedaży części działki nr 292 położonej w Świeciu przy ulicy Wojska Polskiego. Na podstawie art.30 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r [...]

Zarządzenie Nr 314/03

Zarządzenie Nr 314 / 03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 25 lipca 2003r w sprawie ogłoszenia wykazu na sprzedaż lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży oraz gruntu przeznaczonego do oddania w użytkowanie [...]

Zarządzenie Nr 313/03

Zarządzenie Nr 313 / 03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 25 lipca 2003r. w sprawie ogłoszenia II przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż działek nr 24/9 i 28/6 położonych w Morsku Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 [...]

Zarządzenie Nr 312/03

Zarządzenie Nr 312 / 03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 25 lipca 2003r. w sprawie użyczenia nieruchomości położonej w Świeciu Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (jednolity [...]

Zarządzenie Nr 311/03

Zarządzenie Nr 311 / 03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 25 lipca 2003r. w sprawie wykupu gruntu pod drogę w Chrystkowie. Na podstawie art.30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz. U. z [...]

Zarządzenie Nr 310/03

Zarządzenie Nr 310 / 03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 25 lipca 2003r w sprawie udzielenia zamówienia na wykonanie studium oddziaływania na środowisko dla budowy kanalizacji sanitarnej w Grucznie, Chrystkowie, Kosowie, [...]

Zarządzenie Nr 309/03

Zarządzenie Nr 309 / 03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 25 lipca 2003r w sprawie udzielenia zamówienia na wykonanie studium wykonalności dla budowy kanalizacji sanitarnej w Grucznie, Chrystkowie, Kosowie, Dworzysku, Wielkim [...]

Zarządzenie Nr 308/03

Zarządzenie Nr 308 / 03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 21 lipca 2003r w sprawie prowadzenia postępowania o zamówienie publiczne i dokonanie wspólnego zamówienia na dostawę artykułów spożywczych do Przedszkola nr 1 w Świeciu, [...]

Zarządzenie Nr 307/03

Zarządzenie Nr 307 / 03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 21 lipca 2003r w sprawie prowadzenia postępowania o zamówienie publiczne i dokonanie wspólnego zamówienia na dostawę artykułów spożywczych do Świetlic Szkolnych: Szkoły [...]

Zarządzenie Nr 306/03

Zarządzenie Nr 306 / 03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 21 lipca 2003r. w sprawie zastosowania 50% zniżki z tytułu opłat za dzierżawę gruntu położonego w Sartowicach Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca [...]

Zarządzenie Nr 305/03

Zarządzenie Nr 305 / 03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 21 lipca 2003r. w sprawie nie wyrażenia zgody na umorzenie hipoteki obciążającej lokal mieszkalny położony w Świeciu przy ulicy Żwirki i Wigury 11/35. Na podstawie [...]

Zarządzenie Nr 304/03

Zarządzenie Nr 304 /03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 21 lipca 2003r. w sprawie powołania Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej do opiniowania planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i [...]

Zarządzenie Nr 303/03

  Zarządzenie Nr 303/03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 21 lipca 2003r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 45/02 z dnia 27 grudnia 2002r. o uchwaleniu budżetu Gminy Świecie oraz zatwierdzeniu planu [...]

Zarządzenie Nr 302/03

Zarządzenie Nr 302 / 03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 21 lipca 2003 r w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na zakup drzew i krzewów jesienią 2003 r . Na podstawie art.30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o [...]

Zarządzenie Nr 301/03

Zarządzenie Nr 301 / 03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 21 lipca 2003r w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na oczyszczanie chodników i wywóz śmieci z koszy ulicznych na terenie miasta Świecia – oś. Marianki [...]

Zarządzenie Nr 300/03

Zarządzenie Nr 300 / 03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 14 lipca 2003 r. w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na opracowanie projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy [...]

Zarządzenie Nr 299/03

Zarządzenie Nr 299 / 03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 14 lipca 2003r. w sprawie nie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 166/2 położonej w Grucznie. Na podstawie art.30 ust 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o [...]

Zarządzenie Nr 298/03

Zarządzenie Nr 298 / 03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 14 lipca 2003 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działki 232 położonej w Grucznie Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o [...]

Zarządzenie Nr 297/03

Zarządzenie Nr 297 / 03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 14 lipca 2003 r. w sprawie przepisania umowy dzierżawy gruntu pod garażem blaszanym położonym w Świeciu przy ul. Żwirki i Wigury Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 [...]

Zarządzenie Nr 296/03

Zarządzenie Nr 296 / 03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 14 lipca 2003 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę i wydzierżawienie jej Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 [...]

Zarządzenie Nr 295/03

Zarządzenie Nr 295 / 03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 14 lipca 2003r. w sprawie ogłoszenia wykazu działek przeznaczonych do sprzedaży. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym [...]

Zarządzenie Nr 294/03

Zarządzenie Nr 294 / 03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 14 lipca 2003r. w sprawie sprzedaży części działki nr 11/8 położonej w Świeciu przy ulicy Bzowej. Na podstawie art.30 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o [...]

Zarządzenie Nr 293/03

Zarządzenie Nr 293 / 03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 14 lipca 2003r. w sprawie sprzedaży działki nr 132 położonej w Sulnowie. Na podstawie art.30 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (jedn.tekst [...]

Zarządzenie Nr 292/03

Zarządzenie Nr 292 / 03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 14 lipca 2003r w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na utwardzenie gruzem betonowym dróg gminnych w Czaplach, Wiągu i drogi dojazdowej do POD [...]

Zarządzenie Nr 291/03

Zarządzenie Nr  291 / 03B u r m i s t r z a    Ś w i e c i az dnia  7 lipca 2003r w sprawie udzielenia zamówienia na wykonanie koncepcji hali widowiskowo - sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Świeciu. Na [...]

Zarządzenie Nr 290/03

Zarządzenie Nr  290 / 03B u r m i s t r z a    Ś w i e c i az dnia  7 lipca 2003r w sprawie udzielenia zamówienia na wykonanie projektu budowlano - wykonawczego przebudowy drogi gminnej w Chrystkowie. Na podstawie art. [...]

Zarządzenie Nr 289/03

Zarządzenie Nr 289 / 03B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a z dnia 7 lipca 2003 r. w sprawie umorzenia opłaty z tytułu użytkowania wieczystego działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonym w Świeciu przy ul.Reja 9. Na [...]

metryczka