Zarządzenie Nr 272/03

Zarządzenie Nr 272 / 03

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 9 czerwca 2003r

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie “Zamówienia z wolnej ręki” na wykonanie adaptacji projektu sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 7 do warunków lokalizacyjnych Gimnazjum Nr 2.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz zgodnie z art. 71 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o Zamówieniach Publicznych ( j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 72 poz. 664 z późn. zm.)

Burmistrz Świecia

zarządza :

§ 1

Udzielić zamówienia publicznego w trybie “Zamówienia z wolnej ręki” na wykonanie adaptacji projektu sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 7 do warunków lokalizacyjnych Gimnazjum Nr 2 za cenę 26.840,00 zł.

§ 2

Zamówienie skierować do: Przedsiębiorstwa “SOLGRUD” Sp. z o.o., ul. Olchowa 4,
86 – 300 Grudziądz.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Wydziałowi Inwestycyjnemu.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (17 czerwca 2003)
Opublikował: Krystyna Sopońska (20 lutego 2004, 09:53:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1375