Zarządzenie Nr 285/03

Zarządzenie Nr 285 / 03

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 30 czerwca 2003 r.

w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę gruntu pod usytuowanie garaży blaszanych przy ul Żwirki i Wigury

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) art. 13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2000 roku Nr 46 poz. 543 ze zmianami) w związku z uchwałą Rady Miejskiej z dnia 21 czerwca 1999r. Nr 95/99 “w sprawie ustalania zasad przeznaczania nieruchomości komunalnych do dzierżawy, najmu i użyczenia”

Burmistrz Świecia

zarządza :

§ 1

Ogłosić przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę części działki nr 200/102 położonej w Świeciu przy ul.Żwirki i Wigury z przeznaczeniem pod usytuowanie garaży blaszanych zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2

Okres dzierżawy ustalić na czas określony tj. do 10 września 2008r.

§ 3

Powołać komisję przetargową w składzie :

  1. Ratkowski Wiesław - przewodniczący

  2. Bąkowska Gabriela - członek

  3. Gorzka Ewa - członek

  4. Spławska Barbara - członek

§ 4

Przyjąć regulamin przetargu zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału BAGiGG.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (30 czerwca 2003)
Opublikował: Krystyna Sopońska (20 lutego 2004, 09:28:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1323