Zarządzenie Nr 279/03

Zarządzenie Nr 279 / 03

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 23 czerwca 2003r.

w sprawie przesunięcia terminu płatności należności stanowiącej część zapłaty za kupiony lokal mieszkalny nr 5 położony w budynku przy ul.Kopernika 10.

Na podstawie art.30 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorzadzie gminnym (jedn.tekst Dz.U.z 2001r Nr 142 poz.1591 ze zmianami ).

Burmistrz Świecia

zarządza :

§ 1

Przesunąć termin płatności raty w wysokości 1.990,84zł za wykup lokalu mieszkalnego położonego w Świeciu przy ul.Kopernika 10/5 państwu Annie i Arturowi Maruszczakom.

Termin płatności powyższej raty ustala się na 31 października 2003r.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału BAGiGG

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (23 czerwca 2003)
Opublikował: Krystyna Sopońska (19 lutego 2004, 13:17:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1249