Zarządzenie Nr 277/03

Zarządzenie Nr 277 / 03

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 23 czerwca 2003r

w sprawie udzielenia zamówienia na wykonanie projektów budowlanych linii oświetleniowych w Sulnowie, Polskim Konopacie i na Górnych Mariankach.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 10 czerwca 1994r o Zamówieniach Publicznych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 72 poz. 664 ze zm. )

Burmistrz Świecia

zarządza :

§ 1

Udzielić zamówienia zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 7 Ustawy o Zamówieniach Publicznych na wykonanie projektu budowlanych linii oświetleniowych:

  • w Sulnowie za cenę netto 1.700 zł

  • w Polskim Konopacie za cenę netto 3.500 zł

  • na Górnych Mariankach za cenę netto 3.000 zł

§ 2

Zamówienie skierować do : Zakładu Elektrycznego “JURPOL” Jerzy Puła, ul. Orzeszkowej 4 86 – 105 Świecie.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej .

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (23 czerwca 2003)
Opublikował: Krystyna Sopońska (19 lutego 2004, 13:13:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1333