Zarządzenie Nr 275/03

Zarządzenie Nr 275 / 03

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 17 czerwca 2003r.

w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne ustanowienie służebności przechodu i przejazdu przez działkę Nr 119 stanowiącą własność p.Andrzeja Myśliwca dla Gminy Świecie.

Na podstawie art.30 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (jedn.tekst Dz.U.z 2001r Nr 142 poz.1591 ze zmianami) oraz art.244 § 1 Kodeksu Cywilnego.

Burmistrz Świecia

zarządza:

§ 1

Ustanowić służebność przejazdu i przechodu przez działkę nr 119 o pow.600 m2 położoną w Sulnowie na całej jej długości i szerokości stanowiącą własność p.Andrzeja Myśliwca na rzecz Gminy Świecie właściciela działki nr 19/9 położonej w Sulnowie.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Wydziału BAGiGG

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (17 czerwca 2003)
Opublikował: Krystyna Sopońska (19 lutego 2004, 13:08:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1430