Zarządzenie Nr 266/03

Zarządzenie Nr 266/03

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 9 czerwca 2003r.

w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 45/02 z dnia 27 grudnia 2002r. o uchwaleniu budżetu Gminy Świecie oraz zatwierdzeniu planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2003.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 109 ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998r. (t.j. Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późn. zmianami)

B u r m i s t r z Świecia

zarządza:

§ 1

W uchwale Rady Miejskiej Nr 45/02 z dnia 27 grudnia 2002r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świecie oraz zatwierdzenia planu przychodów i wydatków GFOŚr i GW na rok 2003 zmieniona:

- Uchwałą Nr 93/03 Rady Miejskiej z dnia 3 kwietnia 2003r.,

- Uchwałą Nr 109/03 Rady Miejskiej z dnia 27 maja 2003r.

- Zarządzeniem Nr 113/03 Burmistrza Świecia z dnia 11 lutego 2003 r.,

  1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 92.953,-zł, plan po zmianach wynosi 54.996.033,- zł.

  2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 92.953,-zł, plan po zmianach wynosi 56.684.033,- zł.

§ 2

Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 do Uchwały Budżetowej - wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2003 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 7 do Uchwały Budżetowej - plan finansowy zadań zleconych na 2003r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

Załączniki (26kB) zip

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (9 czerwca 2003)
Opublikował: Krystyna Sopońska (19 lutego 2004, 12:34:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1297