Zarządzenie Nr 259/03

Zarządzenie Nr 259 / 03

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 9 czerwca 2003r

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie “Zapytania o cenę” na dostawę wraz z montażem mebli szkolnych i biurowych dla nowo budowanego budynku sali gimnastycznej w Grucznie.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 67 i art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o Zamówieniach Publicznych ( j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 72 poz. 664 z późn. zm.)

Burmistrz Świecia

zarządza :

§ 1

Udzielić zamówienia publicznego w trybie “Zapytania o cenę” na dostawę wraz z montażem mebli szkolnych i biurowych dla nowo budowanego budynku sali gimnastycznej w Grucznie.

§ 2

Zapytanie o cenę skierować do minimum czterech dostawców.

§ 3

Powołać Komisję przetargową w składzie :

  1. Wiesław Keller – przewodniczący

  2. Ewa Gorzka – członek

  3. Ryszard Sadowski – członek

  4. Hanna Kamińska – członek

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Wydziałowi Inwestycyjnemu.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (9 czerwca 2003)
Opublikował: Krystyna Sopońska (19 lutego 2004, 12:18:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1386