Zarządzenie Nr 251/03

Zarządzenie Nr 251 / 03

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 2 czerwca 2003 r.

w sprawie umorzenia należności z tytułu najmu pawilonu handlowego położonego w Świeciu przy ulicy Parkowej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2000 roku Nr 46 poz. 543) w związku z uchwałą Rady Miejskiej z dnia 21 czerwca 1999r. Nr 95/99 w sprawie ustalania zasad przeznaczania nieruchomości komunalnych do dzierżawy, najmu i użyczenia

Burmistrz Świecia

zarządza :

§ 1

Umorzyć należności z tytułu najmu pawilonu handlowego położonego w Świeciu przy ulicy Parkowej za okres od stycznia do maja 2003r.w kwocie 1.535,00zł Panu Jarosławowi Kulczyk zamieszkałemu w Świeciu przy ul. Różanej 18

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału BAGiGG.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (2 czerwca 2003)
Opublikował: Krystyna Sopońska (19 lutego 2004, 11:54:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1469