Zarządzenie Nr 246/03

Zarządzenie Nr 246 / 03

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 2 czerwca 2003r.

w sprawie udzielenia zamówienia na wymianę jednego okna w lokalu nr 1 w budynku przy ul. Słowackiego 10 .

Na podstawie art.30 ust 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz. U. z 2001r Nr 142 poz.1591)oraz na podstawie art. 6 ust. 1 pkt.7 o zamówieniach publicznych z dnia 10 czerwca 1994 r. ( jednolity tekst Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126 )

Burmistrz Świecia

zarządza:

§ 1

Udzielić zamówienia na wymianę jednego okna w lokalu nr 1 w budynku położonym w Świeciu przy ul. Słowackiego 10.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Wydz. BAGiGG.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (2 czerwca 2003)
Opublikował: Krystyna Sopońska (19 lutego 2004, 10:15:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1216