Zarządzenie Nr 242/03

Zarządzenie Nr 242 / 03

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 2 czerwca 2003r.

w sprawie wykupu gruntu od państwa Zygmunta i Danieli Olech

Na podstawie art.30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz. U. z 2001r Nr 142 poz.1591 ) w związku z uchwałą nr 398/93 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 18 marca 1993r. w sprawie nabywania gruntów na rzecz mienia komunalnego.

Burmistrz Świecia

zarządza :

§ 1

Wykupić od państwa Zygmunta i Danieli Olech na rzecz mienia komunalnego Gminy Świecie działkę nr 351/5 o pow. 1875 m2, stanowiącą ulicę Wioślarską.

§ 2

Ustalić cenę wykupu gruntu w wysokości 10,- za 1 m2

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Wydziału BAGiGG

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (2 czerwca 2003)
Opublikował: Krystyna Sopońska (19 lutego 2004, 10:06:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1240