Czerwiec

Czerwiec

Zarządzenie Nr 288/03

Zarządzenie Nr 288 / 03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 30 czerwca 2003r. w sprawie rozdysponowania środków budżetowych przeznaczonych na pomoce różnym jednostkom w dziale 750 - Administracja państwowa i samorządowa. Na [...]

Zarządzenie Nr 287/03

Zarządzenie Nr 287 / 03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 30 czerwca 2003r w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie udziałów Gminy Świecie w kapitale Zakładowym firmy działającej pod nazwą Świeckie Towarzystwa Budownictwa [...]

Zarządzenie Nr 286/03

Zarządzenie Nr 286 / 03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 30 czerwca 2003r. w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu ułamkowej części działki 172/18 KW 27913 oddanej w użytkowanie wieczyste przynależnej do lokalu [...]

Zarządzenie Nr 285/03

Zarządzenie Nr 285 / 03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę gruntu pod usytuowanie garaży blaszanych przy ul Żwirki i Wigury Na podstawie [...]

Zarządzenie Nr 284/03

Zarządzenie Nr 284 / 03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 30 czerwca 2003r. w sprawie przepisania umowy dzierżawy gruntu pod kioskiem Ruchu w Świeciu przy ul. Sienkiewicza Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca [...]

Zarządzenie Nr 283/03

Zarządzenie Nr 283 / 03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 30 czerwca 2003r. w sprawie wykupu gruntu od pani Marii Nagórskiej. Na podstawie art.30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz. U. z [...]

Zarządzenie Nr 282/03

Zarządzenie Nr 282 / 03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 27 czerwca 2003r w sprawie rozpatrzenia odwołań oraz zatwierdzenia listy osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego oraz lokalu socjalnego. Na [...]

Zarządzenie Nr 281/03

Zarządzenie Nr 281 / 03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie rozdysponowania środków budżetowych przeznaczonych na pomoce różnym jednostkom w dziale 750 - Administracja państwowa i samorządowa. Na [...]

Zarządzenie Nr 280/03

Zarządzenie Nr 280 / 03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie sprzedaży części działki nr 11/8 położonej w Świeciu przy ul.Bzowej. Na podstawie art.30 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o [...]

Zarządzenie Nr 279/03

Zarządzenie Nr 279 / 03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie przesunięcia terminu płatności należności stanowiącej część zapłaty za kupiony lokal mieszkalny nr 5 położony w budynku przy [...]

Zarządzenie Nr 278/03

Zarządzenie Nr 278 / 03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie wyrażenia zgody na poszerzenie istniejącej dzierżawy gruntu położonego w Świeciu przy ul. Ks.Kard.St.Wyszyńskiego Na podstawie art. 30 [...]

Zarządzenie Nr 277/03

Zarządzenie Nr 277 / 03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie udzielenia zamówienia na wykonanie projektów budowlanych linii oświetleniowych w Sulnowie, Polskim Konopacie i na Górnych Mariankach. Na [...]

Zarządzenie Nr 276/03

Zarządzenie Nr 276 / 03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na utwardzenie gruzem betonowym dróg gminnych w Topolinku i Dworzysku. Na podstawie art.30 ust. 1 [...]

Zarządzenie Nr 272/03

Zarządzenie Nr 272 / 03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 9 czerwca 2003r w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie “Zamówienia z wolnej ręki” na wykonanie adaptacji projektu sali gimnastycznej przy Szkole [...]

Zarządzenie Nr 275/03

Zarządzenie Nr 275 / 03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 17 czerwca 2003r. w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne ustanowienie służebności przechodu i przejazdu przez działkę Nr 119 stanowiącą własność p.Andrzeja [...]

Zarządzenie 274/03

Zarządzenie Nr 274 / 03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 17 czerwca 2003r. w sprawie wykupu gruntu od państwa Grzegorza i Hanny Kortas pod drogę we wsi Chrystkowo. Na podstawie art.30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o [...]

Zarządzenie Nr 273/03

Zarządzenie Nr 273 /03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 17 czerwca 2003r w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Terespolu Pomorskim Pani Halinie Raźnej. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 [...]

Zarządzenie Nr 271/03

Zarządzenie Nr 271 / 03 B u r mi s t r z a Ś w i e c i a z dnia 17 czerwca 2003 r. w sprawie nadania sztandaru dla Gimnazjum nr 4 w Grucznie Na podstawie art.30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( jednolity tekst [...]

Zarządzenie Nr 270/03

Zarządzenie Nr 270 / 03 B u r mi s t r z a Ś w i e c i a z dnia 17 czerwca 2003 r. w sprawie nadania sztandaru dla Szkoły Podstawowej w Grucznie Na podstawie art.30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( jednolity [...]

Zarządzenie Nr 269/03

Zarządzenie Nr 269 /03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 17 czerwca 2003r w sprawie zwolnienia Pani Magdaleny Kamińskiej z obowiązku zwrotu zasiłku na zagospodarowanie. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r [...]

Zarządzenie Nr 268/03

Zarządzenie Nr 268 / 03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 17 czerwca 2003r w sprawie zwolnienia Pani Renaty Trochowskiej - Przezdzięk z obowiązku zwrotu zasiłku na zagospodarowanie. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 [...]

Zarządzenie Nr 267/03

Zarządzenie Nr 267 /03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 17 czerwca 2003r w sprawie zwolnienia Pani Anny Tusznio z obowiązku zwrotu zasiłku na zagospodarowanie. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o [...]

Zarządzenie Nr 266/03

Zarządzenie Nr 266/03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 9 czerwca 2003r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 45/02 z dnia 27 grudnia 2002r. o uchwaleniu budżetu Gminy Świecie oraz zatwierdzeniu planu przychodów i [...]

Zarządzenie Nr 265/03

Zarządzenie Nr 265 / 03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie ogłoszenia przetargu pisemnego ograniczonego dla właścicieli nakładów budowlanych na oddanie w użytkowanie wieczyste 500/1000 i 275/1000 [...]

Zarządzenie Nr 264/03

Zarządzenie Nr 264 / 03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 9 czerwca 2003r. w sprawie ogłoszenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż części nakładów budowlanych położonych na działce nr 903/2 w Świeciu przy [...]

Zarządzenie Nr 263/03

Zarządzenie Nr 263 / 03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie przepisania umowy dzierżawy gruntu pod garażem blaszanym położonym w Świeciu przy Al.Jana Pawła II Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 [...]

Zarządzenie Nr 262/03

Zarządzenie Nr 262 / 03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działki 1282 położonej w Świeciu przy ulicy Polnej od Pani Barbary Szczepańskiej Na podstawie art. [...]

Zarządzenie Nr 261/03

Zarządzenie Nr 261 / 03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na podnajem gruntu na terenie stadionu przy ulicy Sienkiewicza. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r [...]

Zarządzenie Nr 260/03

Zarządzenie Nr 260 / 03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 9 czerwca 2003r w sprawie nieodpłatnego przekazania Powiatowi Świeckiemu udziałów w nieruchomości “Powiatowego Inkubatora Przedsiębiorczości” położonej w [...]

Zarządzenie Nr 259/03

Zarządzenie Nr 259 / 03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 9 czerwca 2003r w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie “Zapytania o cenę” na dostawę wraz z montażem mebli szkolnych i biurowych dla nowo [...]

Zarządzenie Nr 258/03

Zarządzenie Nr 258 / 03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 9 czerwca 2003r w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie “Zapytania o cenę” na dostawę wraz z montażem sprzętu sportowego dla nowo budowanej sali [...]

Zarządzenie Nr 257/03

Zarządzenie Nr 257 /03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 9 czerwca 2003r w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na budowę ulic na osiedlu 800-lecia w Świeciu o podbudowie z tłucznia kamiennego. Na podstawie art. 30 [...]

Zarządzenie Nr 256/03

Zarządzenie Nr 256/ 03 B u r mi s t r z a Ś w i e c i a z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie odroczenia realizacji uchwał Zarządu Miejskiego nr 1674/02 i 1675/02 z dnia 21 października 2002 roku dotyczących nadania imienia Szkole [...]

Zarządzenie Nr 255/03

  Zarządzenie Nr 255 /03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 2 czerwca 2003r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy na rok 2003. Na podstawie art. 29 ust 2, 4 i 5 ustawy z dnia 26 [...]

Zarządzenie Nr 254/03

Zarządzenie Nr 254 / 03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 2 czerwca 2003r. w sprawie podwyższenia kapitału Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w ŚwieciuSp. z o.o. Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. [...]

Zarządzenie Nr 253/03

Zarządzenie Nr 253 / 03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 2 czerwca 2003r. w sprawie zbycia lokalu byłej świetlicy wiejskiej w Terespolu Pomorskim. Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie [...]

Zarządzenie Nr 252/03

Zarządzenie Nr 252 / 03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 2 czerwca 2003r. w sprawie ogłoszenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż działek nr 24/9 i 28/6 położonych w Morsku Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 [...]

Zarządzenie Nr 251/03

Zarządzenie Nr 251 / 03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 2 czerwca 2003 r. w sprawie umorzenia należności z tytułu najmu pawilonu handlowego położonego w Świeciu przy ulicy Parkowej Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 [...]

Zarządzenie Nr 250/03

Zarządzenie Nr 250 / 03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 2 czerwca 2003 r. w sprawie odmowy sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Świeciu przy ulicy Kopernika 1/3 najemcy lokalu. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 [...]

Zarządzenie Nr 249/03

Zarządzenie Nr 249 / 03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 2 czerwca 2003 r. w sprawie oddania w użyczenie lokalu położonego w budynku przy ul. Sądowej 5 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o [...]

Zarządzenie Nr 248/03

Zarządzenie Nr 248 / 03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 2 czerwca 2003 r. w sprawie ogłoszenia przetargu pisemnego nieograniczonego na oddanie w użytkowanie wieczyste działek nr 23/4, 23/8 i 24 położonych w Wielkim [...]

Zarządzenie Nr 247/03

Zarządzenie Nr 247 / 03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 2 czerwca 2003r. w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu działek położonych w Sartowicach zapisanych w KW Nr 43282, 43283 i 43284. Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 [...]

Zarządzenie Nr 246/03

Zarządzenie Nr 246 / 03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 2 czerwca 2003r. w sprawie udzielenia zamówienia na wymianę jednego okna w lokalu nr 1 w budynku przy ul. Słowackiego 10 . Na podstawie art.30 ust 2 pkt.4 ustawy z dnia [...]

Zarządzenie Nr 245/03

Zarządzenie Nr 245 / 03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 2 czerwca 2003 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Świeciu przy ulicy Kopernika 7/1 na rzecz najemcy lokalu. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 [...]

Zarządzenie Nr 244/03

Zarządzenie Nr 244 / 03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 2 czerwca 2003 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Świeciu przy ulicy Sadowej 8/16 na rzecz najemcy lokalu. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 [...]

Zarzadzenie Nr 243/03

Zarządzenie Nr 243 / 03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 2 czerwca 2003 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę i jej wydzierżawienia. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z [...]

Zarządzenie Nr 242/03

Zarządzenie Nr 242 / 03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 2 czerwca 2003r. w sprawie wykupu gruntu od państwa Zygmunta i Danieli Olech Na podstawie art.30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (jedn. tekst [...]

Zarządzenie Nr 241/03

Zarządzenie Nr 241 / 03 B u r mi s t r z a Ś w i e c i a z dnia 2 czerwca 2003r. w sprawie wykupu gruntu od Spółdzielni Produkcji Rolnej w 0snowie. Na podstawie art.30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (jedn. [...]

Zarządzenie Nr 240/03

Zarządzenie Nr 240 / 03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 2 czerwca 2003r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela, Pana Macieja Żbikowskiego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela [...]

Zarządzenie Nr 239/03

Zarządzenie Nr 239 / 03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 2 czerwca 2003r w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela, Pani Lubow Liwickiej ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Na [...]

Zarządzenie Nr 238/03

Zarządzenie Nr 238 / 03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 2 czerwca 2003r w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela, Pani Barbary Kwaśniewskiej ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela [...]

Zarządzenie Nr 237/03

Zarządzenie Nr 237 / 03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 2 czerwca 2003r w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela, Pani Agnieszki Łukasiewicz ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela [...]

Zarządzenie Nr 236/03

Zarządzenie Nr 236 / 03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 2 czerwca 2003r w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela, Pani Tatiany Kuffel ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Na [...]

Zarządzenie Nr 235/03

Zarządzenie Nr 235 / 03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 2 czerwca 2003r w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela, Pani Wioletty Kufel ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Na [...]

Zarządzenie Nr 234/03

Zarządzenie Nr 234 / 03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 2 czerwca 2003r w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela, Pani Justyny Gurtowskiej ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Na [...]

Zarządzenie Nr 233/03

Zarządzenie Nr 233 / 03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 2 czerwca 2003r w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na budowę ulicy Chełmońskiego i Kossaka o podbudowie z tłucznia kamiennego na oś. Paderewskiego III w [...]

Zarządzenie Nr 232/03

Zarządzenie Nr 232 / 03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 2 czerwca 2003r w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wymianę okien w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z [...]

Zarządzenie Nr 231/03

Zarządzenie Nr 231 / 03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 2 czerwca 2003r w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na budowę drogi gminnej w Sulnówku o nawierzchni bitumicznej. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia [...]

metryczka