maj

maj

Zarządzenie Nr 623/04

Zarządzenie Nr 623/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 60.000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego na [...]

Zarządzenie Nr 230/03

Zarządzenie Nr 230/03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 22 maja 2003r. w sprawie rozdysponowania środków budżetowych przeznaczonych na pomoce różnym jednostkom w dziale 750 - Administracja państwowa i samorządowa. Na [...]

Zarządzenie Nr 229/03

Zarządzenie Nr 229 / 03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 22 maja 2003 r w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na remont chodników przyAl. Jana Pawła II w Świeciu. Na podstawie art.30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca [...]

Zarządzenie Nr 228/03

Zarządzenie Nr 228 / 03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 22 maja 2003 r w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na remont chodnika łączącego ul. Tucholską z oś. Miasteczko w Świeciu. Na podstawie art.30 ust. 1 [...]

Zarządzenie Nr 227/03

Zarządzenie Nr 227 / 03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 22 maja 2003 r w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na remont chodników przy budynkach Al. Jana Pawła II nr 2A, 7, 10, 12 oraz ul. Wojska Polskiego 73A w [...]

Zarządzenie Nr 226/03

Zarządzenie Nr 226 / 03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 22 maja 2003 r w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na utwardzenie chodnika na cmentarzu przy ul. Sienkiewicza w Świeciu. Na podstawie art.30 ust. 1 ustawy z [...]

Zarządzanie Nr 225/03

Zarządzenie Nr 225 / 03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 22 maja 2003 r. w sprawia udzielenia dotacji za wykonanie wewnętrznej sieci gazowej w pomieszczeniach PUH Elim położonych w Świeciu przy ul. Wojska Polskiego 143 . Na [...]

Zarządzenie 224/03

Zarządzenie Nr 224 / 03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie udzielenia dotacji za wykonanie sieci gazowej w 4 obiektach usługowo- handlowych położonych przy ul. Mestwina 2. Na podstawie art.30 ust.1 ustawy [...]

Zarządzenie Nr 223/03

Zarządzenie Nr 223 /03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 22 maja 2003r. w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Świeciu przy ulicy Wojska Polskiego pod usytuowanie kawiarni letniej Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 [...]

Zarządzenie Nr 222/03

Zarządzenie Nr 222 / 03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 22 maja 2003r. w sprawie wykupu gruntów pod drogę w Chrystkowie. Na podstawie art.30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz. U. z [...]

Zarządzenie Nr 221/03

Zarządzenie Nr 221 / 03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 22 maja 2003r w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na remont ulicy Młyńskiej w Świeciu. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o [...]

Zarządzenie Nr 220/03

Zarządzenie Nr 220 / 03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 22 maja 2003r w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na remont dojazdu od ulicy Mickiewicza do “starego prosektorium” w Świeciu wraz z oświetleniem. [...]

Zarządzenie Nr 219/03

Zarządzenie Nr 219 / 03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 22 maja 2003r w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na remont ulicy Słodkiej w Świeciu. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o [...]

Zarządzenie Nr 218/03

Zarządzenie Nr 218 / 03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003r.o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. Nr [...]

Zarządzenie Nr 217/03

Zarządzenie Nr 217 / 03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 19 maja 2003r. w sprawie wprowadzenia zmiany w § 1 pkt.2 Zarządzenia Nr 37/02 Burmistrza Świecia z dnia 9 grudnia 2002r w sprawie wykupu gruntu od p. Krzysztofa [...]

Zarządzenie Nr 216/03

Zarządzenie Nr 216 / 03 B u r mi s t r z a Ś w i e c i a z dnia 12 maja 2003r. w sprawie wykupu gruntu od pana Wiesława Ciesielskiego. Na podstawie art.30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz. U. [...]

Zarządzenie Nr 215/03

Zarządzenie Nr 215 / 03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 12 maja 2003r. w sprawie przeznaczenia do rozbiórki budynku mieszkalnego położonego w Wielkim Konopacie na działce nr 54/2. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia [...]

Zarządzenie Nr 214/03

Zarządzenie Nr 214 / 03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 12 maja 2003r. w sprawie sprzedaży części działki nr 1381/30 położonej w Świeciu przy ulicy Wodnej. Na podstawie art.30 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o [...]

Zarządzenie Nr 213/03

Zarządzenie Nr 213 / 03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 12 maja 2003r w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie nawierzchni bitumicznej w ulicy Bednarza w Świeciu ( od ul. Wojska Polskiego do ul. Miernickiego ) [...]

Zarządzenie Nr 212/03

Zarządzenie Nr 212 / 03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 12 maja 2003r w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na budowę oświetlenia ulicy Bednarza w Świeciu ( od ul. Wojska Polskiego do ul. Miernickiego ) Na [...]

Zarządzenie Nr 211/03

Zarządzenie Nr 211/ 03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 5 maja 2003r. w sprawie wprowadzenia zmiany § 3 Zarządzenia Nr 125/03 Burmistrza Świecia z dnia 4 marca 2003r. Na podstawie art.30 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o [...]

Zarządzenie Nr 210/03

Zarządzenie Nr 210 /03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 5 maja 2003r. w sprawie przeznaczenia do rozbiórki altany ogrodowej położonej na działce nr 10 położonej w Terespolu Pomorskim. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z [...]

Zarządzenie Nr 209/03

Zarządzenie Nr 209 / 03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 5 maja 2003 r. w sprawie ogłoszenia konkursu, powołania komisji konkursowej i przyjęcia regulaminu komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora [...]

metryczka