Kwiecień

Kwiecień

Zarządzenie Nr 208/03

Zarządzenie Nr 208 /03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 29 kwietnia 2003r. w sprawie odmowy oddania w użytkowanie wieczyste części działki nr 2861 położonej w Świeciu przy ulicy Małcużyńskiego na poszerzenie działki nr [...]

Zarządzenie Nr 207/03

Zarządzenie Nr 207 / 03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 29 kwietnia 2003r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste części działki nr 2405/3 położonej w Świeciu przy ulicy Wieniawskiego 29. Na podstawie art.30 ust 2 pkt 3 [...]

Zarządzenie Nr 206/03

Zarządzenie Nr 206 /03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 29 kwietnia 2003r. w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Świeciu przy ulicy Wojska Polskiego pod usytuowanie kawiarni letniej Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 [...]

Zarządzenie Nr 205/03

Zarządzenie Nr 205 / 03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 29 kwietnia 2003r w sprawie ogłoszenia przetargu ofertowego nieograniczonego na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 51/7, 52/4 [...]

Zarządzenie Nr 204/03

Zarządzenie Nr 204 / 03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 29 kwietnia 2003r w sprawie ogłoszenia przetargu ofertowego nieograniczonego na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 1/2, 2/3, 2/4, [...]

Zarządzenie Nr 203/03

Zarządzenie Nr 203 /03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie przystąpienia do negocjacji na najem części budynku położonego w Świeciu przy ul. Wodnej 29 z przeznaczeniem pod handel Na podstawie [...]

Zarządzenie Nr 202/03

Zarządzenie Nr 202 / 03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 23 kwietnia 2003r. w sprawie ogłoszenia wykazu 225/1000 części nieruchomości zabudowanej położonej w Świeciu przy ul.Sądowej 16a przeznaczonej do sprzedaży oraz [...]

Zarządzenie Nr 201/03

Zarządzenie Nr 201 /03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę oraz ogłoszenia przetargu na dzierżawę pod handel Na podstawie [...]

Zarządzenie Nr 200/03

Zarządzenie Nr 200 / 03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 23 kwietnia 2003r. w sprawie wykupu gruntu od Barbary Mączkowskiej, Piotra Mączkowskiego, Romualda Mączkowskiego, Adama Mączkowskiego, Janiny Pettersson i Wandy [...]

Zarządzenie Nr 199/03

Zarządzenie Nr 199 / 03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 23 kwietnia 2003r. w sprawie wykupu gruntu od pani Marii Nagórskiej. Na podstawie art.30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz. U. z [...]

Zarządzenie Nr 198/03

Zarządzenie Nr 198 / 03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 23 kwietnia 2003r w sprawie ogłoszenia przetargu ofertowego nieograniczonego na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych we wsi [...]

Zarządzenie Nr 190/03

Zarządzenie Nr 190 / 03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 14 kwietnia 2003r. w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego działki nr 88/12 położonej w Świeciu przy ulicy Kolejowej. Na podstawie art.30 ust 2 pkt 3 ustawy z [...]

Zarządzenie Nr 197/03

Zarządzenie Nr 197 / 03 B u r mi s t r z a Ś w i e c i a z dnia 14 kwietnia 2003r w sprawie prowadzenia postępowania o zamówienie publiczne i dokonania wspólnego zamówienia na wykonanie okien drewnianych dla Przedszkola nr 4, Przedszkola [...]

Zarządzenie Nr 196/03

Zarządzenie Nr 196 / 03 B u r mi s t r z a Ś w i e c i a z dnia 14 kwietnia 2003r w sprawie prowadzenia postępowania o zamówienie publiczne i dokonania wspólnego zamówienia na wykonanie okien plastikowych dla Szkoły Podstawowej w Czaplach [...]

Zarządzenie Nr 195/03

Zarządzenie Nr 195 / 03 B u r mi s t r z a Ś w i e c i a z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie prowadzenia postępowania o zamówienie publiczne i dokonania wspólnego zamówienia na wykonanie okien plastikowych dla Gimnazjum nr 2 oraz [...]

Zarządzenie Nr 194/03

Zarządzenie Nr 194/ 03 B u r mi s t r z a Ś w i e c i a z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie prowadzenia postępowania o zamówienie publiczne i dokonania wspólnego zamówienia na wykonanie okien plastikowych dla Przedszkola nr 1, [...]

Zarządzenie Nr 193/03

Zarządzenie Nr 193 / 03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie przepisania umowy dzierżawy gruntu pod garażem blaszanym położonym w Świeciu przy Al. Jana Pawła II Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 [...]

Zarządzenie Nr 192/03

Zarządzenie Nr 192 / 03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie umorzenia należności z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Świeciu. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia [...]

Zarządzenie Nr 191/03

Zarządzenie Nr 191 / 03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 14 kwietnia 2003r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych oraz działek przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste. Na podstawie art. 30 ust. [...]

Zarządzenie Nr 189/03

Zarządzenie Nr 189 / 03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 7 kwietnia 2003r. w sprawie rozdysponowania środków budżetowych przeznaczonych na pomoce różnym jednostkom w dziale 750 - Administracja państwowa i samorządowa. Na [...]

Zarządzenie Nr 188/03

Zarządzenie Nr 188 / 03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 7 kwietnia 2003 r. w sprawie zniesienia odrębnej własności lokali użytkowych ustanowionych na nieruchomości położonej w Świeciu przy ul. Wojska Polskiego 195 i [...]

Zarządzenie Nr 187/03

Zarządzenie Nr 187 / 03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 7 kwietnia 2003r. w sprawie wykupu gruntu od pana Henryka Łobockiego. Na podstawie art.30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz. U. [...]

Zarządzenie Nr 186/03

Zarządzenie Nr 186 / 03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 7 kwietnia 2003r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o [...]

Zarządzenie Nr 185/03

Zarządzenie Nr 185 / 03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 7 kwietnia 2003r. w sprawie wykupu gruntu od pana Dariusza Górskiego. Na podstawie art.30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz. U. [...]

Zarządzenie Nr 184/03

Zarządzenie Nr 184 / 03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 7 kwietnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia aneksem zmiany do umowy dzierżawy pomieszczeń znajdujących się w budynku przy ul. Ks.Kard.St.Wyszyńskiego 15 Na podstawie [...]

Zarządzenie Nr 183/03

Zarządzenie Nr 183 / 03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 7 kwietnia 2003 r. w sprawie przepisania umowy dzierżawy gruntu pod garażem blaszanym położonym w Świeciu przy ul. Ks.St.Krausego Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 [...]

Zarządzenie Nr 182/03

Zarządzenie Nr 182 / 03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 7 kwietnia 2003r. w sprawie wykupu gruntu od państwa Tadeusza i Adaminy Poraj. Na podstawie art.30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (jedn. [...]

Zarządzenie Nr 181/03

Zarządzenie Nr 181 /03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 7 kwietnia 2003 r. w sprawie udzielenia bonifikaty w opłacie za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe oraz przesunięcia terminu [...]

Zarządzenie Nr 180/03

Zarządzenie Nr 180 / 03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 7 kwietnia 2003r. w sprawie przesunięcia terminu płatności należności stanowiącej część zapłaty za kupiony lokal mieszkalny nr 3 położony w budynku przy [...]

Zarządzenie Nr 179/03

Zarządzenie Nr 179 / 03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 7 kwietnia 2003r. w sprawie przesunięcia terminu płatności należności stanowiącej część zapłaty za kupiony lokal mieszkalny nr 12 położony w budynku przy [...]

Zarządzenie Nr 178/03

Zarządzenie Nr 178 / 03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 7 kwietnia 2003 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Świeciu przy ul.Hallera 3/7 na rzecz najemcy lokalu. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy [...]

Zarządzenie Nr 177/03

Zarządzenie Nr 177 / 03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 7 kwietnia 2003r w sprawie udzielenia dotacji za wykonanie opracowania oraz instalację pieca piekarniczego opalanego gazem budynku Piekarni Gminnej Spółdzielni [...]

Zarządzenie Nr 176/03

  Zarządzenie Nr 176 / 03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 7 kwietnia 2003r w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie ogrzewania budynku handlowego położonego w Świeciu przy ul. Ogrodowej 13. Na podstawie art. 30 ust.1 [...]

Zarządzenie Nr 175/03

Zarządzenie Nr 175 / 03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 7 kwietnia 2003r w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie ogrzewania budynku handlowego położonego w Świeciu przy ul. Ogrodowej 15. Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z [...]

Zarządzenie Nr 174/03

Zarządzenie Nr 174 / 03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 7 kwietnia 2003r w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie generalnego remontu dachu krytej pływalni wraz z ociepleniem. Na podstawie art. 30 ust. 1 [...]

metryczka