Luty

Luty

Zarządzenie 123

Zarządzenie Nr  123 / 03 B u r m i s t r z a      Ś w i e c i a z dnia   28 lutego  2003 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w [...]

Zarządzenie Nr 122

Zarządzenie Nr 122 / 03 B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a z dnia 24 lutego 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy o oddaniu gruntu w użytkowanie wieczyste Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Świeciu przy [...]

Zarządzenie Nr 121

Zarządzenie Nr 121 / 03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 24 lutego 2003r. w sprawie sprzedaży działki nr 2029 położonej w Świeciu przy ul. Farnej. Na podstawie art.30 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie [...]

Zarządzenie Nr 120

Zarządzenie Nr  120 / 03 B u r m i s t r z a  Ś w i e c i a z dnia 24 lutego  2003 roku. w sprawie oddania w użytkowania wieczystego w drodze bezprzetargowej działki nr 270/84 położonej w Świeciu przy Al. Jana Pawła II. [...]

Zarządzenie Nr 119

Zarządzenie Nr  119 / 03 B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a z dnia  24 lutego 2003r w sprawie udzielenia  zamówienia na wykonanie projektów budowlano - wykonawczych remontu ulic: Młyńskiej i Słodkiej  w [...]

Zarządzenie Nr 118

Zarządzenie Nr  118 / 03 B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a z dnia  24 lutego 2003r w sprawie udzielenia zamówienia na wykonanie projektu budowlano - wykonawczego modernizacji dojazdu od ulicy Mickiewicza do "starego [...]

Zarządzenie Nr 117

Zarządzenie Nr 117 /  03 B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a z dnia  17 lutego  2003r. w sprawie przesunięcia terminu płatności należności stanowiącej część zapłaty za kupiony lokal mieszkalny nr 7 [...]

Zarządzenie Nr 116

Zarządzenie Nr  116 / 03 B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a z dnia 17 lutego 2003 r. w sprawie rozwiązania umowy dzierżawy oraz oddania w dzierżawę gruntu położonego w Świeciu przy ul. Wojska Polskiego Na podstawie [...]

Zarządzenie Nr 115

Zarządzenie Nr 115 / 03 B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a z dnia 17 lutego 2003 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę i wydzierżawienie jej Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z [...]

Zarządzenie Nr 113/03

Zarządzenie Nr 113/03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 11 lutego 2003r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Świecie na rok 2003. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. [...]

Zarządzenie Nr 114

Zarządzenie Nr 114 / 03B u r m i s  t r z a   Ś w i e c i az dnia 11 lutego 2003r. w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych budynków stanowiących [...]

Zarządzenie Nr 112

Zarządzenie Nr 112 / 03B u r m i s t r z a    Ś w i e c i az dnia  11 lutego  2003r. w sprawie nie wyrażenia zgodny na umorzenie płatności 2-ch ostatnich rat z tyt. kupna lokalu mieszkalnego nr 24 w budynku położonym [...]

Zarządzenie Nr 111/03

Zarządzenie Nr  111 / 03B u r m i s t r z a    Ś w i e c i az dnia 11 lutego 2003 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy gruntu oraz najmu pomieszczeń w budynku  położonym w Świeciu przy ul. Polnej 19 Na [...]

Zarządzenie Nr 110/03

Zarządzenie Nr  110 / 03B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a z dnia 11 lutego 2003 r. w sprawie rozwiązania umowy użyczenia lokalu położonego w budynku przy ul. Mestwina 7 oraz oddania w użyczenie lokalu położonego w budynku [...]

Zarządzenie Nr 109/03

Zarządzenie Nr 109 / 03B u r m i s t r z a   Ś w i e c i az dnia 11 lutego 2003 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę oraz ogłoszenia przetargu na dzierżawę gruntu pod usytuowanie [...]

Zarządzenie Nr 108/03

Zarządzenie Nr  108 / 03B u r m i s t r z a    Ś w i e c i az dnia 11 lutego 2003 r. w sprawie przedłużenia umowy najmu lokali mieszkalnych położonych w Świeciu przy ul. Paderewskiego 12 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 [...]

Zarządzenie Nr 107/03

Zarządzenie Nr  107 / 03B u r m i s t r z a   Ś w i e c i az dnia 11 lutego 2003 r. w sprawie przepisania umowy dzierżawy gruntu pod garażem blaszanym położonym w Świeciu przy ul. Żwirki i Wigury Na podstawie art. 30 ust. 2 [...]

Zarządzenie Nr 106/03

Zarządzenie Nr 106 / 03B u r m i s  t r z a   Ś w i e c i az dnia 11 lutego 2003r. w sprawie wykupu gruntu od p. 0ttona i Lidii Schulz. Na podstawie art.30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (jedn. [...]

Zarządzenie Nr 105/03

Zarządzenie Nr  105 / 03B u r m i s  t r z a   Ś w i e c i az dnia 11 lutego 2003r. w sprawie wykupu gruntu od p.Bożeny Walczyk. Na podstawie art.30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (jedn. tekst [...]

Zarządzenie Nr 104/03

Zarządzenie Nr 104 / 03B u r m i s  t r z a   Ś w i e c i az dnia 11 lutego 2003r. w sprawie wykupu gruntu od p.Marzanny i Grzegorza Pietrzak. Na podstawie art.30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym [...]

Zarządzenie Nr 103/03

Zarządzenie Nr 103 / 03B u r m i s t r z a   Ś w i e c i az  dnia 11 lutego 2003r. w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu ułamkowej części  działki Nr 692/8 KW 28173 oddanej w użytkowanie wieczyste przynależnej do [...]

Zarządzenie Nr 102/03

Zarządzenie Nr  102 /03B u r m i s t r z a    Ś w i e c i az dnia 11 lutego 2003r w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na modernizację Domu Kultury w Świeciu - II etap. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z [...]

Zarządzenie Nr 101/03

Zarządzenie Nr  101 /03 B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a z dnia 11 lutego 2003r w sprawie ogłoszenia przetargu ofertowego nieograniczonego na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. 51/7, [...]

Zarządzenie Nr 100/03

Zarządzenie Nr  100 /03B u r m i s t r z a   Ś w i e c i az dnia 11 lutego 2003 w sprawie ogłoszenia przetargu ofertowego nieograniczonego na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. 1/2, 2/3, 2/4, [...]

Zarządzenie Nr 99/03

Zarządzenie  Nr  99 /03B u r m i s t r z a  Ś w i e c i az dnia 11 lutego 2003r w sprawie ogłoszenia przetargu ofertowego nieograniczonego na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 1374/50, [...]

Zarządzenie Nr 98/03

Zarządzenie Nr  98 /03B u r m i s t r z a   Ś w i e c i az dnia 11 lutego 2003r w sprawie ogłoszenia przetargu ofertowego nieograniczonego na wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu  dz. 23/11 [...]

Zarządzenie Nr 97/03

Zarządzenie Nr  97 /03B u r m i s t r z a   Ś w i e c i az dnia 11 lutego 2003r w sprawie ogłoszenia przetargu ofertowego nieograniczonego na wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. 88/10, 88/9, 88/8, [...]

Zarządzenie Nr 96/03

Zarządzenie Nr  96 /03B u r m i s t r z a   Ś w i e c i az dnia 11 lutego 2003r w sprawie ogłoszenia przetargu ofertowego nieograniczonego na wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla  terenu zawartego [...]

Zarządzenie Nr 95/03

Zarządzenie Nr  95 /03B u r m i s t r z a   Ś w i e c i az dnia 11 lutego 2003r w sprawie ogłoszenia przetargu ofertowego nieograniczonego na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. 18/11, 4/11 [...]

Zarządzenie Nr 94/03

Zarządzenie Nr  94 / 03B u r m i s t r z a   Ś w i e c i az dnia 11 lutego 2003r w sprawie ogłoszenia przetargu ofertowego nieograniczonego na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych [...]

Zarządzenie Nr 93/03

Zarządzenie Nr  93 / 03B u r m i s t r z a   Ś w i e c i az dnia 11 lutego 2003r w sprawie ogłoszenia przetargu ofertowego nieograniczonego na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla  działek [...]

Zarządzenie Nr 92/03

Zarządzenie Nr  92 / 03B u r m i s t r z a   Ś w i e c i az dnia 11 lutego 2003r w sprawie ogłoszenia przetargu ofertowego nieograniczonego na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych [...]

Zarządzenie Nr 91/03

Zarządzenie Nr  91 / 03B u r m i s t r z a   Ś w i e c i az dnia 11 lutego 2003r w sprawie ogłoszenia przetargu ofertowego nieograniczonego na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych [...]

Zarządzenie Nr 90/03

Zarządzenie Nr  90 / 03B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a z dnia 3 lutego 2003 r w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie nowej fontanny w Parku przy Domu Kultury w Świeciu . Na podstawie art.30 ust. [...]

Zarządzenie Nr 89/03

Zarządzenie Nr  89 / 03B u r m i s t r z a  Ś w i e c i az dnia  3 lutego 2003 r w sprawie udzielenia zamówienia publicznego z wolnej ręki na przyjmowanie bezdomnych zwierząt do Schroniska . Na podstawie art.30 ust. 1  [...]

Zarządzenie Nr 88/03

Zarządzenie Nr  88 / 03B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a z dnia  3 lutego  2003 r w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na zakup sadzonek kwiatów rabatowych. Na podstawie art.30 ust. 1  ustawy z [...]

Zarządzenie Nr 87/03

Zarządzenie Nr  87 / 03B u r m i s t r z a    Ś w i e c i az dnia  3 lutego  2003 r w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na zakup  drzew i krzewów  wiosną  2003  r . Na podstawie [...]

Zarządzenie Nr 86/03

Zarządzenie Nr 86 / 03B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a z dnia 3 lutego 2003 r w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na utwardzenie ścieżki spacerowej od ulicy Żwirki i Wigury z włączeniem do istniejącej [...]

Zarządzenie Nr 85/03

Zarządzenie Nr  85 / 03B u r m i s t r z a   Ś w i e c i az dnia 3 lutego 2003 r w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na zakup urządzeń zabawowych Na podstawie art.30 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990r o [...]

Zarządzenie Nr 84/03

Zarządzenie Nr  84 / 03B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a z dnia 3 lutego 2003 r w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na modernizację ścieżek spacerowych oraz powierzchni parkowej na skwerze przy skrzyżowaniu [...]

Zarządzenie Nr 83/03

Zarządzenie Nr  83 / 03B u r m i s t r z a   Ś w i e c i az dnia 3 lutego 2003r w sprawie przekazania mienia komunalnego na rzecz Zakładu Energetyki Cieplnej spółka  z o.o. w Świeciu. Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 [...]

Zarządzenie Nr 82/03

Zarządzenie  Nr 82 / 03B u r m i s t r z a   Ś w i e c i az dnia 3 lutego 2003 r. w sprawie udzielenia bonifikaty w opłacie za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe. Na podstawie [...]

Zarządzenie Nr 81/03

Zarządzenie Nr 81 / 03B u r m i s t r z a   Ś w i e c i az dnia  3 lutego  2003r. w sprawie przesunięcia terminu płatności należności stanowiącej część zapłaty za kupiony lokal mieszkalny nr 5 położony w budynku [...]

Zarządzenie Nr 80/03

Zarządzenie Nr  80 / 03B u r m i s t r z a   Ś w i e c i az dnia 3 lutego 2003 r. w sprawie przepisania umowy dzierżawy gruntu pod garażem blaszanym położonym w Świeciu przy ul. Żwirki i Wigury Na podstawie art. 30 ust. 2 [...]

Zarządzenie Nr 79/03

Zarządzenie Nr  79 / 03B u r m i s  t r z a   Ś w i e c i az dnia 3 lutego 2003r. w sprawie wykupu gruntu od p. Mieczysława i Hanny Topolińskich. Na podstawie art.30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie [...]

Zarządzenie Nr 78/03

Zarządzenie Nr  78 / 03B u r m i s  t r z a   Ś w i e c i az dnia 3 lutego 2003r w sprawie wykupu gruntu od pana Artura Tłuścika. Na podstawie art.30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (jedn. [...]

Zarządzenie Nr 77/03

Zarządzenie Nr  77 / 03B u r m i s  t r z a   Ś w i e c i az dnia 3 lutego 2003r. w sprawie wykupu gruntu od p.Mirosława i Elwiry Bienias. Na podstawie art.30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym [...]

Zarządzenie Nr 76/03

Zarządzenie Nr 76 / 03B u r m i s t r z a  Ś w i e c i az dnia 3 lutego  2003r. w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu w odniesieniu do działki nr 200/81 położonej w Świeciu. Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 [...]

metryczka