Zarządzenie Nr 1222/06

Zarządzenie Nr 1222/06

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 2 stycznia 2006 r.

w sprawie zmiany i ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Świeciu.

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Burmistrz Świecia

zarządza :

§ 1

W Urzędzie Miejskim w Świeciu tworzy się Referat Mieszkaniowy.

§ 2

Wprowadzić następujące zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego

w Świeciu :

   1)   w § 2, w pkt. 16 wykreślić zapis “Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej”. W paragrafie tym dopisać – Referat Mieszkaniowy,

   2)   w § 5 pkt. 16 otrzymuje nową treść :

  Prowadzenie wszystkich spraw z zakresu skarg i wniosków.

   3)   w § 7 dopisuje się pkt. 13 o treści :

Referat Mieszkaniowy - “RM”,

   4)   skreśla się § 8,

   5)   w § 11 dopisuje się kolejny, 38 pkt. o treści :

  Nadzór nad majątkiem gminy będącym w dyspozycji spółek, które tym majątkiem zarządzają.

   6)  w § 13 - W zakresie rolnictwa, po pkt. 6 dopisuje się pkt. 7 o następującej treści :

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii, wydawanie zezwoleń na uprawę maku lub konopi włóknistych oraz prowadzenie rejestru wydanych zezwoleń.

Po zadaniach Ogrodnika Miejskiego, tworzy się następujące zadania :

W zakresie Stanowisk Pracowników Obsługi Robót Publicznych.

  1. Koordynacja i nadzór nad przebiegiem prac wykonywanych przez pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, interwencyjnych i innych.
  2. Wykonywanie prac porządkowych i utrzymanie czystości na terenie Gminy Świecie.
  3. Wykonywanie prac konserwatorskich i remontowych w obiektach gminnych.

     7)  paragraf “16 a” otrzymuje numer 16,

       8)    po zadaniach Stanowiska ds. Polityki Społecznej tworzy się nowy paragraf o następującym brzmieniu :

  Do zakresu działania Referatu Mieszkaniowego należy w szczególności :

  1. Przyjmowanie i analiza wniosków o przydział lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy.
  2. Sporządzanie i aktualizacja list mieszkaniowych.
  3. Przydzielanie lokali z mieszkaniowego zasobu gminy osobom znajdującym się na listach mieszkaniowych.
  4. Wyznaczanie osób, z którymi Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Świeciu podpisze umowy najmu.
  5. Nadzór nad zarządzaniem lokalami z mieszkaniowego zasobu gminy przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Świeciu.
  6. Prowadzenie całości spraw związanych z dodatkami mieszkaniowymi oraz wydawanie decyzji administracyjnych w tym zakresie.

Referat przy znakowaniu spraw używa symbolu “RM”,

    9)  w § 27 skreśla się pkt. 2.

§ 3

Jednolity tekst Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Świeciu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

Załącznik Nr 1 (243kB) word


Wytworzył: Burmistrz Świecia (2 stycznia 2006)
Opublikował: Krystyna Sopońska (9 stycznia 2006, 12:11:21)

Ostatnia zmiana: Krystyna Sopońska (9 stycznia 2006, 12:21:09)
Zmieniono: zmiany redakcyjne

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4382

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij