SPIS ROLNY W 2020 R.

SPIS ROLNY W 2020 R.

Informacja o otwartym i konkurencyjnym naborze na rachmistrzów terenowych.

KLAUZULA INFORMACYJNA dotycząca przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Świeciu w celu realizacji naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych [...]

metryczka