28 czerwca 2020 r.

28 czerwca 2020 r.

Prezentacja szkoleniowa dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych przygotowana przez Krajowe Biuro Wyborcze w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskie zarządzonych na 28 czerwca 2020 roku.

1) SZKOLENIE CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH - prezentacja 2) PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA - szkoleniowy 3) Kwalifikacja ważności głosu - znak X [...]

metryczka