Ogłoszenie o terminie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na ławników.

OGŁOSZENIE
 
W związku z faktem, że ustawowo przyjęty termin 30 czerwca 2019 r. zgłaszania kandydatów na ławników, wypada w niedzielę informujemy, że kandydatów można zgłaszać do dnia 1 lipca 2019 r. w Wydziale Organizacyjnym (biuro Rady Miejskiej) – pokój nr 24 Urzędu Miejskiego w Świeciu przy ul. Wojska Polskiego 124, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu oraz za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Świeciu).
   
            Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną po upływie terminu lub nie spełniające wymagań formalnych pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest  niedopuszczalne. 

metryczka


Wytworzył: Sekretarz Gminy - L. Żurek (11 czerwca 2019)
Opublikował: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (11 czerwca 2019, 10:06:31)

Ostatnia zmiana: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (11 czerwca 2019, 14:10:15)
Zmieniono: zmiany redakcyjne

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 133