Raport o stanie gminy Świecie za 2019 rok.

Zarządzenie nr 553/20 pobierz (304kB) pdf

Raport: część I pobierz (13003kB) pdf , część II pobierz (30553kB) pdf

Debata nad raportem o stanie gminy

Zgodnie z art. 28aa ust. 1 i 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713), Burmistrz co roku przedstawia Radzie Miejskiej w Świeciu raport o stanie gminy, który obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

W debacie nad raportem o stanie gminy głos mogą zabierać również mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos zobowiązany jest do złożenia do Przewodniczącego Rady p. Jerzego Wójcika pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 50 osób pobierz (83kB) plik

Powyższe zgłoszenie należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym sesję, czyli do 24 czerwca 2020 r. w Biurze Obsługi Mieszkanców Urzędu Miejskiego w Świeciu przy ul. Wojska Polskiego 124, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

metryczka


Wytworzył: Sekretarz Gminy - L. Żurek (15 czerwca 2020)
Opublikował: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (15 czerwca 2020, 07:46:18)

Ostatnia zmiana: Magdalena Jażdżewska (Biuro Rady Miejskiej) (25 czerwca 2020, 12:12:13)
Zmieniono: zmiany redakcyjne

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 244