Raport o stanie gminy Świecie za 2018 rok.

Zarządzenie nr 160/19 pobierz (116kB) pdf

Raport: część I pobierz (7163kB) pdf , część II pobierz (9946kB) pdf


Debata nad raportem o stanie gminy

Zgodnie z art. 28aa ust. 1 i 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506), Burmistrz co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Miejskiej w Świeciu raport o stanie gminy, który obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

W debacie nad raportem o stanie gminy głos mogą zabierać również mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos zobowiązany jest do złożenia do Przewodniczącego Rady p. Jerzego Wójcika pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 50 osób (wzór formularza pobierz (83kB) plik ).

Powyższe zgłoszenie należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym sesję, czyli do 26 czerwca 2019 r. w Wydziale Organizacyjnym (biuro Rady Miejskiej) – pokój nr 24 Urzędu Miejskiego w Świeciu przy ul. Wojska Polskiego 124, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

metryczka


Wytworzył: Sekretarz Gminy - L. Żurek (30 maja 2019)
Opublikował: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (31 maja 2019, 13:09:48)

Ostatnia zmiana: Magdalena Jażdżewska (Biuro Rady Miejskiej) (18 czerwca 2019, 11:23:57)
Zmieniono: zmiany rdakcyjne

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2386