Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2008-2017

Lokalny Program Rewitalizacji jest to dokument wieloletni, obejmujący duży obszar tematyczny i dane z wielu dziedzin gospodarki miejskiej. Program został sporządzony zgodnie z wytycznymi stanowiącymi podstawę udzielenia wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Lokalny Program Rewitalizacji stanowił będzie instrument do pozyskiwania środków finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Zadaniem programu jest zidentyfikowanie stanów kryzysowych występujących na zdegradowanych obszarach przeznaczonych do rewitalizacji oraz wskazanie działań by je zniwelować, usunąć lub zapobiegać ich powstawaniu czy eskalacji.

Lokalny Program Rewitalizacji wskazuje w naszym mieście kilka obszarów zdegradowanych, na których podejmowane będą działania zmierzające do ożywienia społeczno-gospodarczego. Obszarami zdegradowanymi kwalifikującymi się do rewitalizacji są obszary: Śródmieście – Stare Miasto (ograniczony ulicami: Wojska Polskiego, Południowa, Wodna w części zamieszkałej, Mickiewicza, dalej przez rzekę tereny Starego Miasta oraz Nadbrzeżna, Parowa, Harcerska, Sądowa, Świętopełka) obszar osiedla „Miasteczko” położony w całości przy ulicy Tucholskiej, oraz tereny powojskowe.

Pobierz Program LPR

metryczka


Wytworzył: Marcin Ługawiak, Wojciech Ptak - ekskerci z firmy Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. (29 grudnia 2008)
Opublikował: Katarzyna Kustosz-Burnac (administrator) (7 stycznia 2009, 14:54:33)

Ostatnia zmiana: Magdalena Jażdżewska (Biuro Rady Miejskiej) (4 kwietnia 2019, 10:18:12)
Zmieniono: zmiany redakcyjne

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3078