2019 r.

2019 r.

Ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Żłobka Miejskiego w Świeciu.

Zarządzenie nr 329/19 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko Dyrektora Żłobka Miejskiego w Świeciu [...]

Ogłoszenie o terminie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na ławników.

OGŁOSZENIE   W związku z faktem, że ustawowo przyjęty termin 30 czerwca 2019 r. zgłaszania kandydatów na ławników, wypada w niedzielę informujemy, że kandydatów można zgłaszać do dnia 1 lipca 2019 r. w [...]

Ogłoszenie o konkursie na stanowiska dyrektora: Szkoły Podstawowej nr 5 w Świeciu, Szkoły Podstawowej w Czaplach, Przedszkola Nr 6 w Świeciu oraz Przedszkola Nr 9 „Pod klonem” w Świeciu

Zarządzenie nr 141/19 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Polskich Olimpijczyków w Świeciu, Szkoły Podstawowej im Kornela Makuszyńskiego w Czaplach, [...]

metryczka