2019 r.

2019 r.

Obwieszczenie o ponownym udziale społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przebudowy drogi powiatowej Nr 1286C Morsk-Świecie-Dworzysko (etap II).

obwieszczenie ,streszczenie raportu w języku niespecjalistycznym ,raport o oddziaływaniu na środowisko ,opinia  PGW WP Zarząd Zlewni w Chojnicach [...]

metryczka