2016

2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013

2016

Wszystkie oświadczenia majątkowe za rok 2015

W oświadczeniach majątkowych na podstawie art. 24i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446) dokonano wyłączeń informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie [...]

metryczka