2015

2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
2005 | 2004

2015

(1/2015) Wystąpienie pokontrolne kontroli prawidłowości zadania w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój,

pn. "Rozbudowa drogi wraz z ciągiem pieszorowerowym na trasie Sulnówko-Kołzowo, gm. Świecie w km 0+000 - 3+152" [...]

metryczka