2015

2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013

2015

Końcowe oświadczenie majątkowe Pana Zbigniewa Podgórskiego.

Złożone w związku z odwołaniem ze stanowiska Z-cy Burmistrza Świecia [...]

Wszystkie oświadczenia majątkowe za rok 2014

W oświadczeniach majątkowych na podstawie art. 24i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym dokonano wyłączeń informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejscu położenia nieruchomości. Burmistrz [...]

Pierwsze oświadczenie majątkowe Pana Krzysztofa Kułakowskiego

Złożone w związku z powołaniem na stanowisko Z-cy Burmistrza Świecia (kadencja 2014-2018) [...]

metryczka