2013

2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
2005 | 2004

2013

Wystąpienie pokontrolne z kontroli w zakresie analizy wykorzystania środków zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie nr 4/2012 z listopada 2012 r.

w sprawie dofinansowania bieżących zadań własnych z zakresu organizacji opieki nad dziecmi w wieku do lat 3. [...]

Protokół kontroli podatkowej

z zakresu prawidłowości rozliczeń z budżetem państwa z tytułu podatku od towarów i usług za miesiąc listopad 2012 r. przed dokonaniem zwrotu oraz aktualność danych objetych zgłoszeniem identyfikacyjnym na dzień wszczęcia kontroli. [...]

Lista kontrolna do raportu z czynności kontrolnych Programu Rowoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Przedmiot weryfikacji "Zagodpodarowanie terenu nad jeziorem Deczno w Sulnówku - Etap II" [...]

metryczka