2012

2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
2005 | 2004

2012

Wystapienie pokontrolne z kontroli problemowej

prawidłowości wykorzystania przez miasto i gminę dotacji udzielonych z budżetu Wojewody oraz prawidłowości pobierania i rozliczania dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. [...]

Protokół Kontroli Archiwum Zakladowego

Urzędu Stanu Cywilnego w Świeciu [...]

Raport z czynności kontrolnych

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 [...]

Wystapienie pokontrolne

z kontroli przeprowadzonej przez Państwową Inspekcję Pracy w Bydgoszczy [...]

Raport z wizyty monitorującej

Projekt "Budowa i przebudowa drogi na trasie Morsk (skrzyzowanie z drogą powiatową 1286C) - Sulnowo (skrzyżowanie ul. Miodowa z drogą wojewódzką nr 239) Etap 2 od km 0+202,00 do km 1+112,00 oraz Etap 3 od km 1+112-1+135 w Gminie Świecie". [...]

metryczka