PROJEKT PROTOKOŁU Z SESJI

PROJEKT PROTOKOŁU Z SESJI

Projekt protokołu XXVII Sesji Rady Miejskiej w Świeciu odbytej w dniu 4 lutego 2021 r.

Wyniki głosowania Transmisja obrad dostępna jest w zakładce "PORTAL MIESZKAŃCA" >>> przejdźZałączniki do protokołu [...]

Projekt protokołu XXVI Sesji Rady Miejskiej w Świeciu odbytej w dniu 29 grudnia 2020 r.

Transmisja obrad dostępna jest w zakładce "PORTAL MIESZKAŃCA" >>> przejdźZałączniki do protokołu [...]

metryczka