Komisje


WYKAZ KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU
1. Komisja Rewizyjna
1. Adam Cieślak przewodniczący
2. Jerzy Klonowski wiceprzewodniczący
3. Jan Chudzinski członek
4. Leszek Piotrowski członek
5. Ariel Stawski członek
6. Jerzy Sobotka członek
 
2. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

1. Jerzy Sobotka przewodniczący
2. Jerzy Klonowski  wiceprzewodniczący
3. Waldemar Chudy członek
4. Marcin Sarnecki członek
 
3. Komisja Prawa Porządku Publicznego i Spraw Obywatelskich
1. Iwona Karolewska przewodnicząca
2. Marcin Sarnecki wiceprzewodniczący
3. Piotr Grajewski członek
4. Sebastian Glaziński członek
5. Grażyna Krzemińska członek
6. Jerzy Klonowski członek
 
4. Komisja Polityki Gospodarczej i Finansowej
1. Grażyna Styczeń przewodnicząca
2. Waldemar Chudy wiceprzewodniczący
3. Adam Kufel członek
4. Jerzy Wójcik członek
5. Dariusz Woźniak członek
 
5. Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska
1. Jan Chudzinski przewodniczący
2. Maciej Kaczmarek  wiceprzewodniczący
3. Adam Cieślak członek
4.  Adam Kufel członek
5. Zbigniew Rydziel członek
6. Bogdan Tarach członek
 
6. Komisja Rodziny, Zdrowia i Opieki Społecznej
1. Henryk Mollus przewodniczący
2. Ariel Stawski  wiceprzewodniczący
3. Piotr Grajewski członek
4. Grażyna Krzemińska członek
5. Bogdan Tarach członek
 
7. Komisja Oświaty i Kultury
1. Sebastian Glaziński przewodniczący
2. Ariel Stawski wiceprzewodniczący
3. Adam Kufel członek
4. Grażyna Styczeń członek
5. Dariusz Woźniak członek
 
8. Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji
1. Maciej Kaczmarek przewodniczący
2. Piotr Grajewki  wiceprzewodniczący
3. Iwona Karolewska członek
4. Sebastian Glaziński członek
5. Tomasz Szamocki członek
 
9. Komisja Rolnictwa
1. Zbigniew Rydziel przewodniczący
2. Waldemar Chudy  wiceprzewodniczący
3. Henryk Mollus członek
4. Bogdan Tarach członek
5. Jan Chudzinski członek
 
10. Doraźna Komisja Statutowa
1. Grażyna Styczeń przewodnicząca
2. Sebastian Glaziński  członek
3. Iwona Karolewska członek
4. Zbigniew Rydziel członek
5. Tomasz Szamocki członek
6. Dariusz Woźniak członek

metryczka


Wytworzył: Magdalena Jażdżewska (30 listopada 2018)
Opublikował: Magdalena Jażdżewska (Biuro Rady Miejskiej) (30 listopada 2018, 14:49:07)

Ostatnia zmiana: Magdalena Jażdżewska (Biuro Rady Miejskiej) (3 lipca 2019, 10:19:57)
Zmieniono: zmiany redakcyjne

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1373