2010

2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
2005 | 2004

2010

Protokoły pokontrolne Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Świeciu

Protokoły Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonych w 2010 r.: 1. Protokół z kontroli problemowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu ;  2. Protokół z kontroli problemowej Straży Miejskiej w Świeciu ; 3. Protokół z [...]

Kontrola wykonania zadań z zakresu administracji rządowej

Kontrala wykonania zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie ustaw lub porozumienia z organami administracji rządowej oraz przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w 2009 r. [...]

metryczka