2009

2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
2005 | 2004

2009

Protokoły pokontrolne Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Świeciu

Protokoły Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonych w 2009 r.: 1. Protokół z kontroli problemowej Sołectwa Głogówko Królewskie ; 2. Protokół z kontroli problemowej Sołectwa Czaple ; 3.Protokół z kontroli problemowej Świetlicy [...]

Kontrola sposobu realizacji warunków umowy

Kontrola sposobu realizacji warunków umowy w ramach projektu systemowego "Rozwiń Skrzydła" za okres od dnia 18 maja 2009 r. do dnia 27 listopada 2009 r. [...]

Kontrola sposobu realizacji warunków umowy

Kontrola sposobu realizacji warunków umowy w ramach projektu systemowego "Rozwiń Skrzydła" za okres od dnia 30 kwietnia 2009 r. do 27 listopada 2009 r. [...]

Kontrola celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi w 2008 r.

Urząd Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy przeprowadził kontrolę w zakresie celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi w 2008 r. [...]

Kontrola archiwum zakładowego

Kontrola archiwum zakładowego Urzędu Stanu Cywilnego w Świeciu przeprowadzona w dniu 20 sierpnia 2009 r. [...]

metryczka