ZAMKNIĘTE

ZAMKNIĘTE

Ogłoszenie Burmistrza Świecia o naborze na stanowisko inspektora w Urzędzie Miejskim w Świeciu w Referacie Mieszkaniowym.

Zarządzenie nr 567/20 w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na dwa wolne stanowiska urzędniczeLista kandydatów spełniających wymagania formalne [...]

Ogłoszenie Burmistrza Świecia o naborze na stanowisko podinspektora w Urzędzie Miejskim w Świeciu w Wydziale Finansowym.

Zarządzenie nr 565/20 w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na jedno wolne stanowisko urzędnicze Lista kandydatów spełniających wymagania formalne [...]

Ogłoszenie Burmistrza Świecia o naborze na stanowisko podinspektora w Urzędzie Miejskim w Wydziale Gospodarki, Rozwoju i Współpracy Zagranicznej.

Zarządzenie nr 567/20 w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na dwa wolne stanowiska urzędniczeLista kandydatów spełniających wymagania formalne [...]

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne [...]

metryczka