2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
2008 | 2005 | 2004

Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej i zamówień publicznych przeprowadzona przez RIO w Bydgoszczy

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy przeprowadziła w Urzędzie Miejskim w Świeciu, w okresie od 7 kwietnia 2008 roku do 6 czerwca 2008 roku kontrolę kompleksową gospodarki finansowej i zamówień publicznych.

Okres objęty kontrolą: rok 2007 i 2008 do dnia kontroli.

Przedmiot kontroli: Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej i zamówień publicznych obejmująca swoim zakresem następujące tematy:

1. Ustalenia ogólno-organizacyjne

2. Księgowość i sprawozdawczość budżetowa

3. Gospodarka pienieżna i rozrachunki

4. Wykonanie budżetu
a) Dochody budżetowe
b) Przychody budżetowe
c) Wydatki budżetowe
d) Rozchody budżetowe

5. Mienie komunalne

6. Zadania zlecone i realizowane w ramach porozumień

7. Rozliczenia finansowe jednostki samorządu terytorialnego z jej jednostkami organizacyjnymi.

[ PROTOKÓŁ cz. I (3829kB) pdf ]

[ PROTOKÓŁ cz. II (3481kB) pdf ]

Załączniki do protokołu dostępne są do wglądu na wniosek osób zainteresowanych u Sekretarza Gminy Leszka Żurka.

[ Pobierz lub otwórz WYSTĄPIENIE POKONTROLNE (590kB) pdf ]

metryczka


Wytworzył: Leszek Żurek (25 sierpnia 2008)
Opublikował: Katarzyna Kustosz (administrator) (25 sierpnia 2008, 11:25:14)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Kustosz (administrator) (26 sierpnia 2008, 11:18:48)
Zmieniono: uzupełnienie informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1853