2008

2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
2005 | 2004

2008

Protokoły z kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Świeciu

Protokoły pokontrolne Komisji Rewizyjnej stanowią załączniki do uchwał Rady Miejskiej. Komisja Rewizyjna w 2008 roku przeprowadziła następujące kontrole: 1. Kontrola wobec kierownika jednostki samorządu terytorialnego - Burmistrza [...]

Kontrola archiwum zakładowego

Kontrolę przeprowadzono w dniu 13 listopada 2008 roku [...]

Kontrola Straży Miejskiej w Świeciu

Kontrola przeprowadzona w dniu 27 października 2008 roku. [...]

Kontrola problemowa w zakresie stanu bazy magazynowej i utrzymania sprzętu obrony cywilnej

Kontrola przeprowadzona została w dniu 16 października 2008 roku. [...]

Kontrola w zakresie udzielania świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej

Wydział Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przeprowadził kontrolę problemową w dniach 28.05. - 19.06.2008 r. w zakresie udzielania świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej. Protokół [...]

Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej i zamówień publicznych przeprowadzona przez RIO w Bydgoszczy

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy przeprowadziła w Urzędzie Miejskim w Świeciu, w okresie od 7 kwietnia 2008 roku do 6 czerwca 2008 roku kontrolę kompleksową gospodarki finansowej i zamówień publicznych. Okres objęty kontrolą: rok [...]

metryczka