2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013

Ochrona danych osobowych.

W oświadczeniach majątkowych na podstawie art. 24i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zmianami) dokonano wyłączeń informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejscu położenia nieruchomości.

metryczka


Wytworzył: Krystyna Sopońska (15 maja 2019)
Opublikował: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (15 maja 2019, 14:51:32)

Ostatnia zmiana: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (12 listopada 2019, 14:18:37)
Zmieniono: zmiana podstawy prawnej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 297