Zarządzenie Nr 1578/06

Zarządzenie Nr 1578/06

B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a 

z dnia 20 listopada 2006 r.

 

 

w sprawie ustalenia odszkodowania za nabytą od Pana Kazimierza Kłosowskiego działkę nr 476/36.

 

                                     Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami) art.98 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zmianami) w związku z uchwałą nr 95/03 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 3 kwietnia 2003 r. w sprawie zasad nabywania nieruchomości na potrzeby gminnego zasobu nieruchomości Gminy Świecie,

 

 Burmistrz Świecia

    zarządza :

        

§ 1

 

Ustalić odszkodowanie za nabytą od Pana Kazimierza Kłosowskiego na rzecz Gminy Świecie, działkę położoną w Świeciu, oznaczoną Nr 476/36 o pow. 0,0651 ha,   przeznaczoną pod drogę w wysokości 11,-zł za 1m2.

     

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału BAGiGG.

 

§ 3 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

                                                                                    

Burmistrz Świecia 

Tadeusz Pogoda

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (20 listopada 2006)
Opublikował: Krystyna Sopońska (27 listopada 2006, 11:02:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 897